The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1218

1825, 3.XII urzędowy list z Warszawy do Włocławka. Pocztowy stempelek urzędowy: "Służba Cywil. Rząd:/ od Kom: Woie Mazow". Na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISSYA WOIEWODY MAZOWIECKIEGO". Data nadania listu umieszczona na froncie (!). Bardzo ciekawa i dekoracyjna całość.

250 PLN250 PLN
1221

1833 po, Tuszyn, stempel jednowierszowy na liście do Piotrkowa. Na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE: BURMISTRZ MIASTA TUSZYN".

60 PLN60 PLN
1222

1834 po, Radzieiewo, stempel jednowierszowy na liście urzędowym do Włocławka.

40 PLN40 PLN
1225

1850 po, Piotrków list urzędowy do Turzyna.

30 PLN30 PLN
1227

1852, 26.II Lwów, miejscowy list, adresowany do księżnej Ponińskiej. Ozdobny stempel nadawczy, adnotacje pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
1230

1858, 24.VI, list z Jarosławia do Lwowa.

35 PLN35 PLN
1232

1863 po, 23.I, Brzeziny stempel dwujęzyczny na liście do Łodzi. Na odwrocie stempel odbiorczy, okrągły, dwujęzyczny Łódź 23.I. Dodatkowo odbitka pieczęci magistratu Brzezin (po rosyjsku).

65 PLN65 PLN
1248

1915, 11.VIII, Kraków, Naczelny Komitet Narodowy, kwit kasowy dla kolportera za sprzedane wydawnictwa. Dochód z ich sprzdaży przeznaczony był na cele legionowe. Ładny i ciekawy dokument.

80 PLN80 PLN
1257

1916, Zawiercie poczta miejska, znaczek doręczeniowy 10 fen. na dużym wycinku karty pocztowej, z oryginalnego obiegu, wysłanej 5.I z Lipska. Stempelek cenzury poznańskiej. Gwarancja Krawczyk.

800 PLN800 PLN
1262

1916 wydanie dla poczty miejskiej Sosnowca, wycinek z pełnym kasownikiem, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
1263

1916, poczta miejska w Warszawie, urzędowy list miejscowy 09.IX., opłata potwierdzona stempelkiem "8 Pfennig Porto". Znaczek doręczeniowy poczty miejskiej na odwrocie koperty, skasowany stemplem z syrenką.

120 PLN120 PLN
1265

1916, poczta miejska w Warszawie, urzędowy list miejscowy 6.VIII. W związku ze zmianą taryfy opłata za list potwierdzona stempelkiem prowizorycznym "Pfennig Porto" z wpisaną ręcznie wartością "8". Na odwrocie znaczek doręczeniowy, skasowany stemplem z syrenką.

140 PLN140 PLN
1267

1918 znaczki II wydania dla poczty miejskiej Przedborza, gwarancje Schmutz, Krawczyk.

150 PLN160 PLN
1269

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5/2 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Schmutz.

20 PLN30 PLN
1270

1918 wydanie pomnikowe, seria, gwarancja.

70 PLN70 PLN
1272

1918 wydanie pomnikowe, znaczek za 5/2 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

30 PLN45 PLN
1273

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Schmutz.

20 PLN25 PLN
1276

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

20 PLN35 PLN
1279

1918 wydanie PP/GGW, seria podstawowych znaczków, znaczek za 3, 3/5 i 10 gwarancja Schmutz.

140 PLN140 PLN
1280

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
1282

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem drugiej formy z nadrukiem GGW błyszczšcym, znaczek w dolnej częœci złamany, podniesiona gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
1285

1918 wydanie PP/GGW, list polecony z prowizorycznym kasownikiem ZAWIERCIE do Będzina, na odwrocie stempel odbiorczy Będzin 7.1.19, przycięta lewa strona koperty, gwarancja Schmutz.

450 PLN460 PLN
1287

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany pierwszš formš, dolny lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

80 PLN95 PLN
1289

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany formš pierwszš, lewy górny znaczek z pozycji 51 z błędem "5 z prostš choršgiewkš", gwarancja Schmutz.

60 PLN65 PLN
1291

1918 wydanie PP/GGW, trzy znaczki za 5/2,5 fen. przedrukowane formš pierwszš, lewy dolny znaczek z pozycji 27 z błędem "wcięcie w P", œlady podlepkach, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN30 PLN
1292

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana formš pierwszš, prawy znaczek z błedem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

60 PLN70 PLN
1293

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana formš pierwszš, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", podlepki, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
1295

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana drugš formš, gwarancja Schmutz.

280 PLN280 PLN
1298

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/3 fen. przedrukowany formš pierwszš, gwarancja Schmutz.

75 PLN75 PLN
1304

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 15 fen. przedrukowany formš pierwszš, lewy górny znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja.

60 PLN60 PLN
1311

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P", gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
1316

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 25/7,5 fen. z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW smolisty, gwarancja Schmutz.

350 PLN350 PLN
1317

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 25/7,5 fen. przedrukowany formš drugš, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", górne znaczki œlady po podlepkach, lewe znaczki naturalne załamanie papieru, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
1318

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 30 fen. przedrukowany formš drugš, lewy górny znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Ryblewski i Schmutz.

70 PLN70 PLN
1323

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. w kolorze jasno szaropurpurowym, gwarancja Schmutz.

240 PLN400 PLN
1327

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria znaczków z odwróconymi nadrukami, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
1328

1918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 45 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski, Ryblewski.

40 PLN40 PLN
1334

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 3/15 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Kwaœniewski.

280 PLN280 PLN
1340

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 10/30 hal. z odwróconym nadrukiem w kolorze fioletowym, gwarancja Schmutz.

575 PLN575 PLN
1344

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 10/30 hal. z odwróconym nadrukiem w kolorze fioletowym z poz. 16, gwarancja Kwaœniewski, Schmutz.

600 PLN600 PLN