Page:
results
Num# Description Start price Buy price
12181825, 3.XII urzędowy list z Warszawy do Włocławka. Pocztowy stempelek urzędowy: "Służba Cywil. Rząd:/ od Kom: Woie Mazow". Na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE KOMMISSYA WOIEWODY MAZOWIECKIEGO". Data nadania listu umieszczona na froncie (!). Bardzo ciekawa i dekoracyjna całość.

250 PLN

250 PLN

12211833 po, Tuszyn, stempel jednowierszowy na liście do Piotrkowa. Na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem: "KRÓLESTWO POLSKIE: BURMISTRZ MIASTA TUSZYN".

60 PLN

60 PLN

12221834 po, Radzieiewo, stempel jednowierszowy na liście urzędowym do Włocławka.

40 PLN

40 PLN

12251850 po, Piotrków list urzędowy do Turzyna.

30 PLN

30 PLN

12271852, 26.II Lwów, miejscowy list, adresowany do księżnej Ponińskiej. Ozdobny stempel nadawczy, adnotacje pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

12301858, 24.VI, list z Jarosławia do Lwowa.

35 PLN

35 PLN

12321863 po, 23.I, Brzeziny stempel dwujęzyczny na liście do Łodzi. Na odwrocie stempel odbiorczy, okrągły, dwujęzyczny Łódź 23.I. Dodatkowo odbitka pieczęci magistratu Brzezin (po rosyjsku).

65 PLN

65 PLN

12481915, 11.VIII, Kraków, Naczelny Komitet Narodowy, kwit kasowy dla kolportera za sprzedane wydawnictwa. Dochód z ich sprzdaży przeznaczony był na cele legionowe. Ładny i ciekawy dokument.

80 PLN

80 PLN

12571916, Zawiercie poczta miejska, znaczek doręczeniowy 10 fen. na dużym wycinku karty pocztowej, z oryginalnego obiegu, wysłanej 5.I z Lipska. Stempelek cenzury poznańskiej. Gwarancja Krawczyk.

800 PLN

800 PLN

12621916 wydanie dla poczty miejskiej Sosnowca, wycinek z pełnym kasownikiem, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

50 PLN

12631916, poczta miejska w Warszawie, urzędowy list miejscowy 09.IX., opłata potwierdzona stempelkiem "8 Pfennig Porto". Znaczek doręczeniowy poczty miejskiej na odwrocie koperty, skasowany stemplem z syrenką.

120 PLN

120 PLN

12651916, poczta miejska w Warszawie, urzędowy list miejscowy 6.VIII. W związku ze zmianą taryfy opłata za list potwierdzona stempelkiem prowizorycznym "Pfennig Porto" z wpisaną ręcznie wartością "8". Na odwrocie znaczek doręczeniowy, skasowany stemplem z syrenką.

140 PLN

140 PLN

12671918 znaczki II wydania dla poczty miejskiej Przedborza, gwarancje Schmutz, Krawczyk.

150 PLN

160 PLN

12691918 seria pomnikowa, znaczek za 5/2 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Schmutz.

20 PLN

30 PLN

12701918 wydanie pomnikowe, seria, gwarancja Korszeń.

70 PLN

70 PLN

12721918 wydanie pomnikowe, znaczek za 5/2 fen. z błędem "Poezta", gwarancja Korszeń.

30 PLN

45 PLN

12731918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Schmutz.

20 PLN

25 PLN

12761918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

20 PLN

35 PLN

12791918 wydanie PP/GGW, seria podstawowych znaczków, znaczek za 3, 3/5 i 10 gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

12801918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

12821918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem drugiej formy z nadrukiem GGW błyszczšcym, znaczek w dolnej częœci złamany, podniesiona gwarancja Schmutz.

80 PLN

80 PLN

12851918 wydanie PP/GGW, list polecony z prowizorycznym kasownikiem ZAWIERCIE do Będzina, na odwrocie stempel odbiorczy Będzin 7.1.19, przycięta lewa strona koperty, gwarancja Schmutz.

450 PLN

460 PLN

12871918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany pierwszš formš, dolny lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

80 PLN

95 PLN

12891918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/2,5 fen. przedrukowany formš pierwszš, lewy górny znaczek z pozycji 51 z błędem "5 z prostš choršgiewkš", gwarancja Schmutz.

60 PLN

65 PLN

12911918 wydanie PP/GGW, trzy znaczki za 5/2,5 fen. przedrukowane formš pierwszš, lewy dolny znaczek z pozycji 27 z błędem "wcięcie w P", œlady podlepkach, gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN

30 PLN

12921918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana formš pierwszš, prawy znaczek z błedem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

60 PLN

70 PLN

12931918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana formš pierwszš, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", podlepki, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

12951918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/3 fen. przedrukowana drugš formš, gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN

12981918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 5/3 fen. przedrukowany formš pierwszš, gwarancja Schmutz.

75 PLN

75 PLN

13041918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 15 fen. przedrukowany formš pierwszš, lewy górny znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

13111918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P", gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

13161918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 25/7,5 fen. z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW smolisty, gwarancja Schmutz.

350 PLN

350 PLN

13171918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 25/7,5 fen. przedrukowany formš drugš, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", górne znaczki œlady po podlepkach, lewe znaczki naturalne załamanie papieru, gwarancja Schmutz.

400 PLN

400 PLN

13181918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 30 fen. przedrukowany formš drugš, lewy górny znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Ryblewski i Schmutz.

70 PLN

70 PLN

13231918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. w kolorze jasno szaropurpurowym, gwarancja Schmutz.

240 PLN

400 PLN

13271918 pierwsze wydanie lubelskie, seria znaczków z odwróconymi nadrukami, gwarancja Schmutz.

250 PLN

250 PLN

13281918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 45 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski, Ryblewski.

40 PLN

40 PLN

13341918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 3/15 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Kwaœniewski.

280 PLN

280 PLN

13401918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 10/30 hal. z odwróconym nadrukiem w kolorze fioletowym, gwarancja Schmutz.

575 PLN

575 PLN

13441918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 10/30 hal. z odwróconym nadrukiem w kolorze fioletowym z poz. 16, gwarancja Kwaœniewski, Schmutz.

600 PLN

600 PLN