The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3

1796 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN95 PLN
4

1797 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN150 PLN
10

1815 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN90 PLN
11

1815 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN90 PLN
19

1826 kompletny składany list ze Lwowa do Austrii.

80 PLN80 PLN
27

1832 kompletny składany list z Brodów do Wiednia.

80 PLN80 PLN
28

1833 kompletny składany list z Brodów do Wiednia.

60 PLN60 PLN
30

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.

40 PLN40 PLN
37

1839 obwoluta listu ze Lwowa do Bochni.

40 PLN40 PLN
38

1840 kompletny list z pełną treścią wysłany ze Lwowa do Kolonii, czerwone dwuwierszowy stempel nadawczy Lemberg z datą 7.MAR i stempelek FRANCO - informujący o opłaceniu listu przez nadawcę, atramentem wpisana wysokość opłaty 8, na odwrocie stempel odbiorczy ST.P.COELN No4 z 17 3; dobry stan zachowania (na froncie wykruszony fragment papieru).

150 PLN150 PLN
42

1842 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

40 PLN40 PLN
53

185 około, obwoluta listu z Bełchatowa do Łodzi, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN40 PLN
65

1860 list zagraniczny wysłany 3/5 z urzędu Kraków 2 na dworcu kolei żelaznej do Nantes we Francji, stempel nadawczy "KRAKAU B.H.", stempel określający miejsce (kraj) wysyłki listu: "AUTRICHE ERQUELINES", stempelek określający wysokość opłaty pocztowej "8"; na odwrocie stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy Nantes 7.MAI, niebieski owalny stempelek "E.P."; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; walor w ładnym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
195

1914 widokówka z ręcznie malowaną ilustracją wysłana 15 7 z miejscowości Choroszcz do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem dodatkowo odciśniętym poniżej; warszawski datownik odbiorczy; słabszy stan zachowania (przebarwienia).

40 PLN40 PLN
204

1917 kartka polecona z Dobrej koło Limanowej do warszawy, stempel cenzury i odbiorczy na froncie.

80 PLN80 PLN
230

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnokarminowej o odcieniach jasnych na kopercie listu z Miechowa do Rokicin, znaczek unieważniono czteroobrączkowym kasownikiem z liczbą 131 w środku, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dwujęzyczny miejscownik Miechowa w kolorze czarnym, znaczek w dobrym stanie, koperta w słabszym co widać na ilustracji, fotoatest Schmutz.

9 000 PLN6 000 PLN
231

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnoczerwonokarminowej o odcieniach jasnych, znaczek posiada częściowo zachowaną oryginalnej brązowawo żółtą gumę, dobry stan zachowania, fotoatest Schmutz.

6 000 PLN5 000 PLN
233

1860 ROZBITA KLISZA, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek z bardzo ciekawą i rzadką usterką w postaci rozbitej czerwonej kliszy po lewej stronie sprawiającej wrażenie zbicia się w jedną czerwoną linię, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 i oznaczenie z.

2 000 PLN1 350 PLN
234

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany stemplem numerowym z Wodzisławia z liczba 130 w okręgach, stopień rzadkości według 10 stopniowej skali Bojanowicza 5 punktów, znaczek reperowany - poprawiane i uzupełnione ząbkowanie, gwarancja i opis stempla Berbeka.

1 400 PLN1 000 PLN
235

1860 Królestwo Polskie - POLSKA NR.1 NIEZNANE BŁĘDY; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach unieważniony bardzo czytelnie polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; klisza niebieska ma nieopisane dotąd uszkodzenia "kropka pomiędzy cyfrą 1 a 0 na niebieskim owalu wokół tarczy" i "cienka zewnętrzna ramka w dwóch punktach na dole połączona z ramką wewnętrzną", oba błędy pokazano na skanach szczegółów; dodatkowo znaczek zachował się w nieprawdopodobnie pięknym stanie, ma żywe barwy i pełne wspaniale zachowane ząbkowanie, gwarancja Schmutz.

4 800 PLN5 530 PLN
240

1863 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na liście z Pyzdr do Warszawy, znaczek unieważniony rzadkim kasownikiem Pyzdr z cyfrą 220 w czterech okręgach, stopień rzadkości 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, datownik Pyzdr w kolorze czerwonym z datą nadania 20/11 (20 listopad), na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy z datą 23/11 (23 listopad), listu z Pydr nie było w zbiorach Bojanowicza i Kossoya - być może jedyny zachowany list z tej miejscowości, znaczek i list w doskonałym stanie o doskonałej prezencji, list z kolekcji W.Rachmanowa z jego sygnaturą w prawym dolnym rogu.

30 000 PLN35 600 PLN
241

1863 AMBULANS 12, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 12; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, znaczek jest w słabym stanie, ale kasownik czysto i klarownie odbity.

600 PLN510 PLN
242

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / typu I z cyfrą kodową 37 i datą nadania 26.4.1864 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej do Prus, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, niewielkie rozerwanie na brzegu znaczka, pieczątka własnościowa J.H. Stolow.

3 600 PLN2 800 PLN
243

1864 pierwszy polski znaczek w barwach błękitu pruskiego i karminowym o odcieniach ciemnych na obwolucie z Kibart do Rygi w Rosji, datownik Kibart w języku polskim (dla listu do Rosji powinien być użyty datownik dwujęzyczny) z datą nadania 23/3 (23 marca), na odwrocie stempel odbiorczy z Rygi z datą 12 marca 1864 według kalendarza juliańskiego, pomimo dwóch zagięć obwoluty dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania, cena według katalogu Fischer 12.000,- zł.

4 400 PLN4 000 PLN
246

1865 rosyjska całostka koperta z Rosji do Szwajcarii, przypadkowo skierowano do Polski, znaczki najprawdopodobniej rosyjskie (fragment rosyjskiego stempla) na froncie odklejone w trakcie przesyłki sądząc po adnotacjach pocztowych w ich miejscu, stempelki "FRANCO" i "AUS POLEN" oraz stemple tranzytowe i odbiorczy, liczne adnotacje o dodatkowych opłatach tranzytowych.

500 PLN415 PLN
248

1866 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 7; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - grube wąskie litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer siedem, na rosyjskich znaczkach tylko w kolorze czarnym; poza minimalnym rozpuszczeniem rysunku na górze zachował się w dobrym stanie.

3 200 PLN2 720 PLN
252

1867 obszar I Rzeczypospolitej - WYSOKIE LITEWSKIE, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu normalnym, wysłana z Wysokiego Litewskiego do domu hrabiego Augusta Zamojskiego w Warszawie; znak opłaty unieważniony dwuwierszowym datownikiem ВЫСОКОЛИТОВСКЪ / 15 Октя 1867 года według kalendarza juliańskiego; obok stempel odbiorczy typu IXA - ВАРШАВА / WARSZAWA z 30/10 według kalendarza gregoriańskiego i godzinnik 8/R typu Da; w 1795 roku Wysokie Litewskie znalazło się w zaborze rosyjskim; koperty tego wydania mogły być używane w Królestwie po przywróceniu do obiegu znaczków rosyjskich; bardzo ładny stan zachowania.

700 PLN550 PLN
259

1870 kompletny składany list z Seroczki do Krakowa, list nadano w Aleksandrowie Pogranicznym, przesłany kolejami: Warszawsko-Bydgoską (Aleksandrów-Skierniewice) i Warszawsko-Wiedeńską (Skierniewice-Granica), niebieski okrągły datownik nadawczy ALEKSANDRÓW POGRANICZNY typu IXA z napisami rosyjskimi i polskimi, stempel cyrylicą "Nie Frankirowano" informujący, że list nie został ofrankowany znaczkami i wysyłany jest na koszt adresata, stąd oznaczenie niebieską kredką ”20” (kop) - opłata za list na koszt odbiorcy była wyższa niż za opłacony znaczkami (14 kop), na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr.25-26 relacji WARSZAWA-GRANICA - datownik POCZTOWY WAGON No.25 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.25) z wyróżnikiem "4" - oznaczającym miejsce przyjęcia listu (tu Skierniewice), datowniki pocztowych urzędów granicznych: polskiego - GRANICA DR.ŻEL. 22/9 i austriackiego - SZCZAKOWA 22/9, austriacki stempel kraju pochodzenia "RUSSIE" i odbiorczy stempel krakowski Krakau 23/9, ciekawy walor.

600 PLN480 PLN
270

1922 reprint książki W.Polańskiego "Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku (1780 - 1870)", 92 strony, liczne ilustracje w tym tablice kolorowe.

110 PLN110 PLN
287

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa użyta po za obszarem stosowania, wysłana 25.5 z Ludwigshafen!!! do Belgii!!! a stamtąd po dofrankowaniu znaczkiem niemieckiej poczty okupacyjnej w Belgii, przesłana 28.V z poczty polowej nr.15 do Ludwigshafen; niespotykane użycie pocztowe!

100 PLN85 PLN
363

1914 świadectwo odbycia służby wojskowej, przedkładane przy ubieganiu się "... o jedną z posad zastrzeżonych dla wysłużonych podoficerów ...", wydane 26.II w Ministerstwie Wojny we Wiedniu, opatrzone suchą pieczęcią; wręczone zainteresowanemu 5.III w Jarosławiu; na odwrocie instrukcja dla posiadacza świadectwa w ośmiu urzędowych językach cesarstwa; dokument w słabszym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
385

1915 sekretnik od płk.Jana Romera dowódcy austriackiego 32 Pułku Artylerii Polowej do prof.Władysława Abrahama we Lwowie, wysłany 17.XI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej nr.6, pieczęć formacyjna z orłem "K.u.K. FELDKANONEN REGIMENT Nr.32"; ciekawa treść listu!!!

Płk.Jan Romer późniejszy generał Wojska Polskiego był dowódcą Grupy Operacyjnej "Bug", która walczyła w Małopolsce Wschodniej i Galicji, a 10.I.1919 wkroczyła do Lwowa przełamując pierścień okrążenia ukraińskiego; Prof.Władysław Abraham rektor Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1899-1900 ojciec generała Romana Abrahama - dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kampanii Wrześniowej.

350 PLN300 PLN
397

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.

100 PLN100 PLN
402

1915 karta polowa wysłana 18.9.15 z 3. szwadronu 2. pułku ułanów z frontu na Bukowinie do Makowa, datownik FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "3-ci Szwadron / 1-go Polskiego Legionu", fioletowy i czerwony stempel cenzury "CENZUROWANE".

130 PLN130 PLN
404

1915 kartka pocztowa wysłana z Krakowa 6.11.15 do Kolumny Prowiantowej Pociągu Prowiantowego 1/P przy Urzędzie Prowiantowym Legionów Polskich, odbiorcza pieczęć formacyjna "KOMENDA / PROWIANTURY I. BRYGADY / LEGIONÓW POLSKICH", stempel cenzury "K.u.k. Militarzenzur / Krakau".

100 PLN100 PLN
414

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 9.II przez oficera werbunkowego Legionów, za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b") do Piotrkowa, owalna pieczęć formacyjna z orłem: "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH w Dąbrowej" (Berek P349) dodatkowo odciśnięta na odwrocie, stempelek cenzury "K.u.k. Kreiskommando DOMBROWA Zensurstelle" (Berek C21); całość w dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
423

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 17.VII z urzędu etapowego w Końskich do piekarni polowej Legionów Polskich na pocztę polową 389, niebieski stempelek w ramce "C. i k. Komenda Legionów Polskich" u Berka nieopisany!!! cenzura; dobry stan zachowania.

120 PLN80 PLN
440

1916 kartka poczty polowej wysłana 13.1.16 z komendy 1. Brygady do Gilowic, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny "Komenda (-) I Brygady (-) Legionów Polskich".

90 PLN90 PLN
445

1916 karta polowa wysłana 13.5.16 z 3. batalionu 2. pułku Legionów z frontu na Wołyniu do Myślenic, datownik FELDPOSTAMT 355, pieczęcie formacyjne: z orłem "KOMENDA III BAONU 2 PUŁKU LEG. POL." oraz rzadka "LEGION POLSKI / Baon III/2 pp".

160 PLN160 PLN
446

1916 kartka pocztowa wysłana 8.1.16 z komendy 3. pułku I. Brygady (właściwie 7. pułku Legionów) do Ostrówka k/Mielca, datownik FELDPOSTAMT 118, rzadka pieczęć formacyjna z orłem "* Komenda 3. pułku * I. Brygady Legionów Polskich".

150 PLN150 PLN