Page:
results
Num# Description Start price Buy price
115551943 23.rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. z plamką na falach, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

115771943 kartka z grafiką z okazji Dni Książki.

180 PLN

140 PLN

115951943 25-lecie odzyskania niepodległości, projekt znaczka z Józefem Piłsudskim, na odwrocie drukowany napis "Projekt" typowy dla projektów i prób w Woldenbergu, gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

116221943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, odbitka górnej części bloku z unieważnionej matrycy, gwarancja Korszeń.

40 PLN

30 PLN

116251944 "CZYTAJCIE POLSKICH AUTORÓW" karta z okolicznościowym dodrukiem, wydana z okazji wystawy - 400 lat Polskiej Książki; dodatkowo odbitka artystycznego stempla ze stylizowanymi literami KSP będącymi skrótem hasła "Książka Sama Przychodzi", rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania, stara gwarancja na górze kartki Schmutz.

480 PLN

350 PLN

116381944 wydanie obiegowe - znaczek w kolorze brązowoczerwonym na pocztówce ozdobionej drzeworytem sygnowanym Z.S.(Zygmunt Szatkowski), wysłanej 8.IV; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN

100 PLN

116661944 Rok Olimpijski, kasowane znaczki za 10 f. w kolorze czerwonym o jasnym i ciemniejszym odcieniu, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

116681944 Rok Olimpijski, znaczki stemplowane kasownikiem okolicznościowym "Miłuj bliźniego" na ozdobnej kartce z tłoczoną ilustracją.

50 PLN

130 PLN

116801944 500 rocznica bitwy pod Warną - znaczek unieważniony 10.XI kasownikiem okolicznościowym "WARNA" na pocztówce ozdobionej artystycznym drzeworytem autorstwa Janusza Łonickiego; gwarancja Korszeń.

150 PLN

150 PLN

116831944 odrastający dąb, znaczki stemplowane na wycinku.

20 PLN

20 PLN

117341942 listownik wysłany 15.VI z miejscowości Kirkcaldy w Szkocji do Oflagu XIIA, przesłany do obozu VIIA, liczne cenzury i adnotacje.
Autorem listu (do ojca) jest Stanisław Modrany, który w 1939 brał udział w obronie Grodna, następnie był internowany na Litwie w obozach Olita i Ukmerge (Wiłkomierz), po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1940 trafił do obozu w Juchnowie (Pawliszew Bor), wywieziony następnie za Murmańsk po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski wstąpił do 5 Dywizji Kresowej, gdzie zgłosił się do lotnictwa, po opuszczeniu ZSRR ukończył kursy w Szkocji i Kanadzie przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej latał bombowcem typu Lancaster; w dniu 21.II.1945 poniósł śmierć w czasie lotu bojowego; odznaczony Krzyżem Walecznych - życiorys nadawcy stanowi klasyczny przykład krętych "polskich dróg" w czasie II wojny światowej.

450 PLN

380 PLN

117451943 menażka, czworoblok, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

480 PLN

480 PLN

117551944 kraty, czworoblok, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

320 PLN

320 PLN

117591944 kraty, czworoblok, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

750 PLN

750 PLN

117701944 kościół w Miechowie, gwarancja Schmutz.

800 PLN

800 PLN

117741944 rocznica Powstania Listopadowego, czworoblok, gwarancja Schmutz.

800 PLN

800 PLN

117801944 festiwal muzyki, gwarancja Kronenberg.

800 PLN

800 PLN

117941945 znaczek z nadrukiem z okazji wyzwolenia obozu, gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

118041943 Gołąbek, znaczek za 10 f w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym szorstkim grubym na karcie ozdobionej grafiką autorstwa Antoniego Czerniewskiego przedstawiającą anioła grającego na lutni, wysłanej 24.XII; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN

600 PLN

118091943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza, wysłana 30.XII, walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Jendroszek.

250 PLN

250 PLN

118151944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN

80 PLN

118471944 kartka z obiegu pocztowego, gwarancja na odwrocie Schmutz (opłata niezgodna z taryfą).

40 PLN

40 PLN

118631944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze żółtawobrązowym o jasnym znaku opłaty, format 55x90mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.II.(lub III).zu; słabszy stan zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN

108 PLN

118851944 poświadczenie otrzymania paczki wysłane 1.IX z obozu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, stempelek cenzury obozowej, a także francuskiej (bardzo rzadki); minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN

135 PLN

118931943 potwierdzenie otrzymania paczki wysłanej 15.IX z Bejrutu przez Komitet Pomocy jeńcom polskim działający przy oddziale lewantyńskim Francuskiego Czerwonego Krzyża; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN

90 PLN

118981944 Syrenka, znaczek stemplowany, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

119341944 Legitymacja Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego wystawiona dla fotoreportera Romana Ulińskiego pseudonim Pancerny, z wydrukowaną datą 25.VII.1944, podpisana przez Szefa Wydziału III por.Tadeusza Żenczykowskiego ps."Kania"; jednoobrączkowa pieczęć z godłem "DOWÓDZTWO OKRĘGU ŚRÓDMIEŚCIE", na drugiej stronie umieszczono informację "Foto-reporter Dział Informacyjno-Propagandowy KSZ Sztab VI Wydział III",a na odwrocie wpisany przydział i odciśnięta pieczęć z orłem "Pełni na mieście z rozkazu VI Oddziału Sztabu czynności jako fotoreporter"; legitymacje wydawano przyszłym powstańcom od lipca 1944, a w szczególności służbom dla których były niezbędne do pełnienia funkcji; niecodzienny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania.

2 000 PLN

1 800 PLN

119551942 kartka z warszawskiego getta 11.7.42 do Krakowa, znaczek pomocy zimowej ze stemplem "GHETO".

150 PLN

150 PLN

119621944 próba arkuszowa niezrealizowanego wydania poczty w getcie łódzkim, załamanie w papierze, gwarancja Wiatrowski.

1 200 PLN

1 200 PLN

119671993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

60 PLN

54 PLN

119681939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich żołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wydania przedrukowego GG (Fi.200.-) wysłana 29.11 z agencji pocztowej Niepołomice do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie przez żonę z zapytaniem o los męża przetrzymywanego w sowieckim obozie "Marganiec Stalinskaja ż(eleznaja) dar(oga)/ pocztowyj jaszczyk 12/5"; stempel wpływu RGO; ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

Polscy jeńcy przetrzymywani w tym obozie, zostali skierowani (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do przymusowej pracy w kopalniach żelaza i wapienia na Ukrainie wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".

350 PLN

280 PLN

120031941 (?) formularz potwierdzenia otrzymania paczki Szwedzkiego Czerwonego Krzyża; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania (niewielkie ubytki kredy na froncie); temat - CZERWONY KRZYŻ.

30 PLN

27 PLN

120561945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Harcerski Urząd Pocztowy Lubeka 1, list z obozu Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany 6.IX do obozu w Geesthacht, ofrankowany znaczkiem "żaglowiec" unieważnionym gumowym datownikiem LUBEKA, obok dostawiono czterowierszowy stempelek "Urząd Pocztowy Polskiego Obozu w Niemczech 1"; na odwrocie stempelek poczty harcerskiej z lilijką.

Dla nawiązania i usprawnienie łączności między polskimi osiedlami i obozami zorganizowano sieć Poczty Międzyobozowej, urząd pocztowy Lubeka 1 był obsługiwany całkowicie przez harcerzy; temat - HARCERSTWO, CZERWONY KRZYŻ.

700 PLN

500 PLN

120621945 Libertas, znaczek na papierze x, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

120641945 Libertas, parka w układzie tete - beche, gwarancja Ryblewski.

900 PLN

900 PLN

121001945 Lubeka, karta "Libertas" z obiegu pocztowego z Lubeki 27.5.45 do Londynu, na odwrocie wirnik odbiorczy, bardzo ładny stan i rzadko w pełni udokumentowany obieg, za dopłatą gwarancja.

300 PLN

300 PLN

121011945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Harcerski Urząd Pocztowy Lubeka 1, wycinek z listu obiegowego opłaconego znaczkami wydanymi dla amerykańskiej strefy okupacyjnej, unieważniono je gumowym datownikiem LUBEKA w dniu 6. April 1946; na dole niespotykanie wyraźnie odbity stempelek poczty harcerskiej z lilijką w kolorze granatowym.

Urząd pocztowy Lubeka 1 był obsługiwany całkowicie przez harcerzy; temat - HARCERSTWO.

300 PLN

200 PLN

121401947 (?) LAGER 6395 - obóz jeniecki w ZSRR dla jeńców niemieckich, przesyłka z obozu - formularz Sowieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, wysłany do Izbicka na Śląsku, stempelek cenzury sowieckiej 289; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, CZERWONY PÓŁKSIĘŻYC.

150 PLN

100 PLN

121441944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Perzyński.

80 PLN

80 PLN

121451944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

150 PLN

150 PLN