Page:
results
Num# Description Start price Buy price
335511923 450. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, czworoblok makulatury (prób?) kreślonych czerwonym tuszem. Prawy górny znaczek minimalna prześwitka, gwarancja Walisch.

550 PLN

550 PLN

335681923 list firmowy z Królewskiej Huty do Wiednia.

25 PLN

75 PLN

335701923 wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym nadrukiem i abklaczem.

60 PLN

60 PLN

335791924 list z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 17.1.24 do Wiednia.

60 PLN

60 PLN

335801924 list z Ministerstwa Robót Publicznych w Warszawie 16.1.24 do Wiednia.

45 PLN

50 PLN

336621925 list polecony z Grębowa do Pragi.

35 PLN

35 PLN

336631925 firmowy list polecony z Poznania do Niemiec, na odwrocie nalepka propagandowa Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie.

50 PLN

50 PLN

336641925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, seria bez znaczka za 40+50 gr.

100 PLN

100 PLN

336921925-31 zestaw 42 listów obiegowych.

150 PLN

135 PLN

337291927 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Dziedzice nr 12.

60 PLN

60 PLN

337981930 100 rocznica Powstania Listopadowego, znaczek w kolorze jasnobrązowoczerwonym, gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN

40 PLN

338281932 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zdołbunów - Lublin nr 255.

60 PLN

54 PLN

338291932-39 zestaw 28 listów obiegowych

120 PLN

108 PLN

338351933 kartka z Gdyni na Morawy, bardzo rzadki stempel "SKRZYNKA OKRĘTOWA P.P. ŻEGLUGA POLSKA SS "JADWIGA"", SS Jadwiga – polski statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej przed wojną w służbie Żeglugi Polskiej, widokówka z Gdyni.

800 PLN

921 PLN

338531933 Wystawa filatelistyczna w Toruniu, odmiana ze znakiem wodnym IID.

110 PLN

110 PLN

338661933 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Sokal - Jarosław nr 370.

80 PLN

72 PLN

338711933 list polecony z Londynu do fabryki mebli w Radomsku, list przewieziono na terenie Polski ambulansem pocztowym nr 5 na Trasie Gdynia - Warszawa.

100 PLN

90 PLN

338931934 20-lecie wymarszu Legionów, 30 gr - frankatura mieszana, list wysłany 22.IX.1936 z miejscowości Pakość do Łeby, na odwrocie pasek zalepek niemieckiej kontroli dewizowej w Słupsku (Stolp) z odciśniętymi stemplami okolicznościowymi.

120 PLN

120 PLN

339011934 wydanie przedrukowe, kasowany znaczek za 25/80 gr. z nadrukiem najrzadszego typu III (obniżone gr.) w kolorze niebieskoczarnym (Mi.40 euro), gwarancja Krawczyk.

80 PLN

72 PLN

339071934 wydanie przedrukowe, kasowany znaczek za 25/80 gr. z offsetowym nadrukiem w kolorze szaroniebieskim typu I (Mi.30 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

60 PLN

54 PLN

339121934 "Szkoła Podchor. Rez. Artylerii/ Opłata ulgowa (rozp. M.P.i T./ Nr.P.W. 501/70 z r. 1933" - stempel uprawniający niezawodowych podoficerów i żołnierzy służby czynnej do obniżonej opłaty za korespondencję, karta wydania przedrukowego wysłana 12.XI z Włodzimierza Wołyńskiego do Warszawy; karta podstawowa z usterką: "brak kropki po P w sygnaturze"; karta pionowo zgięta.

120 PLN

108 PLN

339371935 sypanie kopca marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, seria w czworoblokach.

100 PLN

100 PLN

339661936 ŻARKI-KOLONJA (ŻARKI) - pośrednictwo pocztowe, widokówka wysłana 26.VI z Ustronia adresowana do uczestnika obozu harcerskiego w Żarkach, bardzo ładnie odciśnięty datownik odbiorczy pośrednictwa pocztowego Zarki-Kolonja z dnia 28.VI; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

339771936 "SCHRONISKO P.T.T. w Roztoce 1030 m." - widokówka wysłana 13.II z Bukowiny do Warszawy, czerwona pieczęć schroniska; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

150 PLN

135 PLN

339791936 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Zaleszczyki - Kołomyja nr 389, widokówka z Zaleszczyk.

100 PLN

90 PLN

340091937 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Lida - Warszawa nr 116 z wyróżnikiem c.

50 PLN

50 PLN

340231937 trzy miejscowe listy polecone (dwa przefrankowane) z kompletem trzech bloków z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce.

320 PLN

288 PLN

340261937 list urzędowy z Urzędu Gminy w Wiśle 10.VII.1937 ze stemplem okolicznościowym (567) Wisła Uzdrowisko u źródeł Wisły.

50 PLN

50 PLN

340281938 list ekspresowy z Poznania ze stemplem okolicznościowym Wystawy Sztuka - Kwiaty - Wnętrze, na odwrocie zwykły kasownik Poznań 3.

30 PLN

30 PLN

340421938 kartka do Niemiec nadana w ambulansie pocztowym na trasie Rawicz - Kobylin nr 417.

60 PLN

65 PLN

340881938 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Tarnopol - Lwów nr 166, na kartce zawiadomienie sądowe ze znaczkiem opłaty sądowej z Tarnowa.

160 PLN

260 PLN

341051938 list firmowy z Bydgoszczy do Wiednia opłacony rzadką frankaturą mechaniczną, pomimo przyłączenia Austrii do Rzeszy Niemieckiej opłacona zgodnie ze specjalną taryfą do korespondencji z Austrią.

130 PLN

130 PLN

341091939 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Beuthen (Bytom) - Lwów nr 22 przez Kraków.

80 PLN

72 PLN

341351939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, prawidłowo opłacony list polecony z Krakowa do Kopenhagi, nalepka kontroli dewizowej i stempel odbiorczy na odwrocie, koperta lekko przycięta od góry.

160 PLN

144 PLN

341561920-1922 zestaw znaczków Litwy Środkowej bez najdrożej serii: 4-13, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty i dopłaty (Fi. ponad 800.-); wyłączoną serię można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

750 PLN

750 PLN

341591920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk., w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Korszeń.

80 PLN

70 PLN

341841921 Ostra Brama, makulatura znaczka za 2 mk. w kolorze lila o wielokrotnym w tym odwróconym druku, gwarancja Korszeń.

30 PLN

27 PLN

341891921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, parka makulatury próby jednej z klisz znaczka za 10 mk., na froncie portret w kolorze definitywnym, na odwrocie w kolorze czerwonobrązowym (jak P3), gwarancja Korszeń.

120 PLN

108 PLN

341931921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 25 f.+2 mk. z błędem nadruku "uszkodzone L w ŚLĄSK", gwarancja Korszeń.

30 PLN

27 PLN

342781920 Konstantynopol, czworoblok z nowodrukiem nadruku, gwarancja Korszeń.

25 PLN

25 PLN