The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
28090

1819 obwoluta listu z Warszawy do Małaszynia, stempel Warszawy typ I.

80 PLN80 PLN
28094

1823 DWUKROTNE UŻYCIE - ekspresowy list wysłany z Włocławka do Konina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą 27/4 23"; dopisek oznaczający przesyłkę pospieszną "Cito Citissime", adnotacja "SCR" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie fragment pieczęci nadawcy z godłem; list przenicowany i ponownie przesłany, tym razem z Konina do Włocławka, czerwony (utleniony) dwuwierszowy stempel nadawczy KONIN 6 MAII; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN300 PLN
28108

1836 kompletny list pieniężny z Jędrzejowa do Tarnowa, stempel JĘDRZEIEW typ IIA.

130 PLN310 PLN
28112

1839 prawie kompletny list z częściową treścią wysłany 6.IV z Koła do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 APRILIS; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); bardzo dobry stan zachowania.

1840 około, strona adresowa listu wysłanego 6.XII z miejscowości Dąbie do Warszawy, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 DECEMB; dopisek "Interes Rząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN300 PLN
28129

1847 kompletny list z Turka do Łodzi, stempel Turka typ VII.

150 PLN150 PLN
28152

1859 kompletny list składany z Kowala do Przedeczy - na froncie stempel odbiorczy.

180 PLN180 PLN
28157

1860 miejscowy list przesłany 6.3 w Grudziądzu, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy GRAUDENZ, stempelek doręczyciela i stempelek nadejścia z dnia 7 3, przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy; na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy z godłem "K.POLICEI COMMISION DER VESTE GRAUDENZ"; dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
28232

1909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 5.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem firmowym firmy "Piotra Filipskiego", dodatkowo na obu stronach wydrukowane reklamy ośmiu firm w języku polskim i rosyjskim.

150 PLN125 PLN
28264

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

40 PLN40 PLN
28267

1860 Królestwo Polskie, znak opłaty wycięty z koperty do korespondencji krajowej, do Rosji i Finlandii.

60 PLN60 PLN
28275

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 138 w czterech okręgach urzędu pocztowego w Radomiu, gwarancja.

800 PLN800 PLN
28286

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

900 PLN720 PLN
28288

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze błękitu pruskiego i karminowego o odcieniach ciemnych na cienkim papierze z prześcitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem z numerem 59 w czterech okręgach, urzędu pocztowego we Włodawie, 7 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czytelne odbicie stempla 59, znaczek z kolekcji Bojanowicza z jego gwarancją na odwrocie, fotoatest.

3 000 PLN2 500 PLN
28312

1868 obszar I Rzeczypospolitej - DYNEBURG, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 138x110mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu normalnym, wysłana z Dyneburga do Rygi, znak opłaty skasowany 12.V stemplem nadawczym DORPAT (ДИНАБУРГЬ) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik ambulansu relacji Dyneburg-Orzeł POCZTOWY WAGON No.7-8 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.7-8) kasownik odbiorczy Ryga 12.5; całość w bardzo dobrym stanie zachowania;
w 1559 krzyżacki zamek Dyneburg oddano w zastaw królowi Zygmuntowi Augustowi, w 1592 król Stefan Batory zbudował nowe miasto, oraz twierdzę, w 1655 zajęty przez Szwedów, a w 1656 przez wojska moskiewskie; na mocy pokoju andruszowskiego w 1666 Rzeczpospolita odzyskała Dyneburg; miasto w latach 1559–1772 był stolicą Inflant Polskich; w wyniku I rozbioru zagarnięty przez Rosję, podczas insurekcji kościuszkowskiej zajęty przez oddziały hetmana Michała Ogińskiego; w styczniu 1920 oddziały wojska polskiego zdobyły miasto przekazane następnie władzom niepodległej Łotwy, polska załoga cytadeli opuściła Dyneburg w lipcu 1920.

400 PLN320 PLN
28414

1918 wydanie poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gwarancja Sztaba.

80 PLN80 PLN
28437

1919 wydanie rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Bulat BPP.

75 PLN75 PLN
28450

1914 firmowy list z Warszawy do Kopenhagi, niemy kasownik rosyjski, na odwrocie stempel rosyjskiej cenzury wojskowej i stempel z numerem cenzora i podpisem oraz wirnik odbiorczy Kopenhagi, dekoracyjne i rzadkie.

350 PLN315 PLN
28491

1916 karta polowa wysłana z Werch z Wołynia 18.2.16 z 3. szwadronu 1. pułku ułanów do Radomia do Komendy Placu Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 118, czerwony stempel formacyjny z orlem(S) "* KOMENDA 3 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJON. POLSK.".

150 PLN150 PLN
28492

1916 karta pocztowa pisana 10.3.16 z "okopów" przez chorążego 3. batalionu 6. pułku III. Brygady Legionów do Lwowa, datownik FELDPOSTAMT 355, niebieski stempel formacyjny z orłem "* Komenda III.Batalionu 6. p.p. * Legionów Polskich".

150 PLN150 PLN
28535

1918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
28538

1918 znaczek I wydania przedrukowego poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, poprawiana guma, gwarancja z oznaczeniem G.

10 PLN10 PLN
28582

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, skraj arkusza niegumowany.

100 PLN100 PLN
28595

1919 karta pocztowa z Warszawy 24.12.19 pisana po francusku do Munat, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA * w WARSZAWIE (nie WARSZAWA!!!!) *" z wyróżnikiem c, rzadki datownik poczty polowej używany do korespondencji zagranicznej.

180 PLN180 PLN
28611

1921 kartka poczty polowej wykorzystana jako informacja o pocztowej taryfie przekazowej obowiązującej od 15 grudnia 1920 roku, rzadki datownik "POCZTA ETAPOWA No 203" z wyróżnikiem a, unikalny i ciekawy dokument z historii poczty.

200 PLN450 PLN
28620

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr., w kolorze lilaczerwonym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6, czytelnie skasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

80 PLN85 PLN
28622

1915 Warszawa, kasowany znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr., w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

60 PLN60 PLN
28685

1916 Warszawa, fantazyjny list ze znaczkami poczty miejskiej.

15 PLN15 PLN
28686

1916 Warszawa, stemple poczty miejskiej na wycinkach.

20 PLN20 PLN
28693

1917 Warszawa, miejscowy list z Warszawy1.2.17, stempel warszawskiej poczty miejskiej za 2 gr.

80 PLN80 PLN
28705

1917 Warszawa, kartka z Koła 23.9.17 do Warszawy, stempel warszawskiej poczty miejskiej za 7 fen.

80 PLN80 PLN
28735

1918 Żarki, seria drugiego wydania, gwarancja Ways.

50 PLN50 PLN
28753

1918 Chęciny, znaczki poczty miejskiej z odmianami,

50 PLN50 PLN
28756

1918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
28758

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem Polska poczta Łęczyca, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

180 PLN180 PLN
28760

1918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
28767

1918 Jędrzejów, wydanie z dopłatą na tzw. Fundusz Cesarza Karola, kasowana seria znaczków z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska Jędrzejów" na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

90 PLN90 PLN
28776

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 40 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł" w położeniu odwróconym, kasowany stemplem rusztowym ze słabszym narożnikiem, gwarancja Krawczyk.

150 PLN150 PLN
28779

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja.

240 PLN240 PLN
28793

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.

20 PLN25 PLN
28799

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN