Page:
results
Num# Description Start price Buy price
280901819 obwoluta listu z Warszawy do Małaszynia, stempel Warszawy typ I.

80 PLN

80 PLN

280941823 DWUKROTNE UŻYCIE - ekspresowy list wysłany z Włocławka do Konina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną pełną datą 27/4 23"; dopisek oznaczający przesyłkę pospieszną "Cito Citissime", adnotacja "SCR" zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie fragment pieczęci nadawcy z godłem; list przenicowany i ponownie przesłany, tym razem z Konina do Włocławka, czerwony (utleniony) dwuwierszowy stempel nadawczy KONIN 6 MAII; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN

300 PLN

281081836 kompletny list pieniężny z Jędrzejowa do Tarnowa, stempel JĘDRZEIEW typ IIA.

130 PLN

310 PLN

281121839 prawie kompletny list z częściową treścią wysłany 6.IV z Koła do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 APRILIS; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); bardzo dobry stan zachowania.

1840 około, strona adresowa listu wysłanego 6.XII z miejscowości Dąbie do Warszawy, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (17x5 mm) KOŁO 6 DECEMB; dopisek "Interes Rząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

300 PLN

300 PLN

281291847 kompletny list z Turka do Łodzi, stempel Turka typ VII.

150 PLN

150 PLN

281521859 kompletny list składany z Kowala do Przedeczy - na froncie stempel odbiorczy.

180 PLN

180 PLN

281571860 miejscowy list przesłany 6.3 w Grudziądzu, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy GRAUDENZ, stempelek doręczyciela i stempelek nadejścia z dnia 7 3, przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy; na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy z godłem "K.POLICEI COMMISION DER VESTE GRAUDENZ"; dobry stan zachowania.

80 PLN

80 PLN

282321909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 5.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem firmowym firmy "Piotra Filipskiego", dodatkowo na obu stronach wydrukowane reklamy ośmiu firm w języku polskim i rosyjskim.

150 PLN

125 PLN

282641859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

40 PLN

40 PLN

282671860 Królestwo Polskie, znak opłaty wycięty z koperty do korespondencji krajowej, do Rosji i Finlandii.

60 PLN

60 PLN

282751860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 138 w czterech okręgach urzędu pocztowego w Radomiu, gwarancja Korszeń.

800 PLN

800 PLN

282861860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

900 PLN

720 PLN

282881860 pierwszy polski znaczek w kolorze błękitu pruskiego i karminowego o odcieniach ciemnych na cienkim papierze z prześcitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem z numerem 59 w czterech okręgach, urzędu pocztowego we Włodawie, 7 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czytelne odbicie stempla 59, znaczek z kolekcji Bojanowicza z jego gwarancją na odwrocie, fotoatest Korszeń.

3 000 PLN

2 500 PLN

283121868 obszar I Rzeczypospolitej - DYNEBURG, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 138x110mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu normalnym, wysłana z Dyneburga do Rygi, znak opłaty skasowany 12.V stemplem nadawczym DORPAT (ДИНАБУРГЬ) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik ambulansu relacji Dyneburg-Orzeł POCZTOWY WAGON No.7-8 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.7-8) kasownik odbiorczy Ryga 12.5; całość w bardzo dobrym stanie zachowania;
w 1559 krzyżacki zamek Dyneburg oddano w zastaw królowi Zygmuntowi Augustowi, w 1592 król Stefan Batory zbudował nowe miasto, oraz twierdzę, w 1655 zajęty przez Szwedów, a w 1656 przez wojska moskiewskie; na mocy pokoju andruszowskiego w 1666 Rzeczpospolita odzyskała Dyneburg; miasto w latach 1559–1772 był stolicą Inflant Polskich; w wyniku I rozbioru zagarnięty przez Rosję, podczas insurekcji kościuszkowskiej zajęty przez oddziały hetmana Michała Ogińskiego; w styczniu 1920 oddziały wojska polskiego zdobyły miasto przekazane następnie władzom niepodległej Łotwy, polska załoga cytadeli opuściła Dyneburg w lipcu 1920.

400 PLN

320 PLN

284141918 wydanie poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, gwarancja Sztaba.

80 PLN

80 PLN

284371919 wydanie rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Bulat BPP.

75 PLN

75 PLN

284501914 firmowy list z Warszawy do Kopenhagi, niemy kasownik rosyjski, na odwrocie stempel rosyjskiej cenzury wojskowej i stempel z numerem cenzora i podpisem oraz wirnik odbiorczy Kopenhagi, dekoracyjne i rzadkie.

350 PLN

315 PLN

284911916 karta polowa wysłana z Werch z Wołynia 18.2.16 z 3. szwadronu 1. pułku ułanów do Radomia do Komendy Placu Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 118, czerwony stempel formacyjny z orlem(S) "* KOMENDA 3 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJON. POLSK.".

150 PLN

150 PLN

284921916 karta pocztowa pisana 10.3.16 z "okopów" przez chorążego 3. batalionu 6. pułku III. Brygady Legionów do Lwowa, datownik FELDPOSTAMT 355, niebieski stempel formacyjny z orłem "* Komenda III.Batalionu 6. p.p. * Legionów Polskich".

150 PLN

150 PLN

285351918 I wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

285381918 znaczek I wydania przedrukowego poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, poprawiana guma, gwarancja Korszeń z oznaczeniem G.

10 PLN

10 PLN

285821918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, skraj arkusza niegumowany.

100 PLN

100 PLN

285951919 karta pocztowa z Warszawy 24.12.19 pisana po francusku do Munat, datownik "GŁÓWNA POCZTA POLOWA * w WARSZAWIE (nie WARSZAWA!!!!) *" z wyróżnikiem c, rzadki datownik poczty polowej używany do korespondencji zagranicznej.

180 PLN

180 PLN

286111921 kartka poczty polowej wykorzystana jako informacja o pocztowej taryfie przekazowej obowiązującej od 15 grudnia 1920 roku, rzadki datownik "POCZTA ETAPOWA No 203" z wyróżnikiem a, unikalny i ciekawy dokument z historii poczty.

200 PLN

450 PLN

286201915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr., w kolorze lilaczerwonym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6, czytelnie skasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

80 PLN

85 PLN

286221915 Warszawa, kasowany znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr., w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

286851916 Warszawa, fantazyjny list ze znaczkami poczty miejskiej.

15 PLN

15 PLN

286861916 Warszawa, stemple poczty miejskiej na wycinkach.

20 PLN

20 PLN

286931917 Warszawa, miejscowy list z Warszawy1.2.17, stempel warszawskiej poczty miejskiej za 2 gr.

80 PLN

80 PLN

287051917 Warszawa, kartka z Koła 23.9.17 do Warszawy, stempel warszawskiej poczty miejskiej za 7 fen.

80 PLN

80 PLN

287351918 Żarki, seria drugiego wydania, gwarancja Ways.

50 PLN

50 PLN

287531918 Chęciny, znaczki poczty miejskiej z odmianami,

50 PLN

50 PLN

287561918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

287581918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem Polska poczta Łęczyca, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

180 PLN

180 PLN

287601918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

80 PLN

80 PLN

287671918 Jędrzejów, wydanie z dopłatą na tzw. Fundusz Cesarza Karola, kasowana seria znaczków z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska Jędrzejów" na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

90 PLN

90 PLN

287761918 Rozwadów, znaczek austriacki za 40 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł" w położeniu odwróconym, kasowany stemplem rusztowym ze słabszym narożnikiem, gwarancja Krawczyk.

150 PLN

150 PLN

287791918 Mielec, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Korszeń.

240 PLN

240 PLN

287931918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.

20 PLN

25 PLN

287991919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

120 PLN

120 PLN