Page:
results
Num# Description Start price Buy price
9941824 27.12. Końskie.

40 PLN

45 PLN

9991857 15.10. Radomsk, na odwrocie czerwony stempel odbiorczy jednoobrączkowy Piotrków 19.10.

30 PLN

40 PLN

10011864 znaczki austriackie użyte na ziemiach polskich na liście poleconym z Rzeszowa 8.10. do Krakowa opłaconym dwoma znaczkami po 15 kr. i jednym za 10 kr. na odwrocie.

50 PLN

60 PLN

10041869 znaczki austriackie użyte na ziemiach polskich na liście z Bochni 8.2.1869 do Krakowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z tego samego dnia.

100 PLN

100 PLN

10091914 rosyjska całostka wydania 1909 roku użyta na ziemiach polskich wysłana z Częstochowy 20.1.1914 do Lwowa.

40 PLN

40 PLN

10131917 kartka nadana z Łodzi 12.3.1917 do Wiednia ze stemplem cenzury "Uberwachungstelle VI Armeekorps. / Geprüft !".

20 PLN

20 PLN

10141918 kartka wysłana tuż przed wyzwoleniem 30.X.1918 z Hrubieszowa do Charkowa na Ukrainę.

60 PLN

60 PLN

10171917 kartka wysłana z Łodzi 2.1.1917 do Wiednia ze stemplem cenzury "Geprüft / Ze.-St. VI. A.-Z.".

20 PLN

20 PLN

10181918 kartka wydania przedrukowego na kartkach rosyjskich I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego.

150 PLN

150 PLN

10211919 kartka adresowana za granicę do Niemiec nadana w Warszawie 29.7.19 z rzadkim czytelnie odbitym stemplem "Dozór Pocztowy Min. Spraw Wewnętrznych Warszawa I. / Cenzurowane Wysłać !", na odwrocie notatka o wysłaniu "gesch. 6./8.19".

140 PLN

140 PLN

10221919 kartka nadana z Warszawy 24.5.1919 ze stemplem "1-szy Batalion Morski - Marynarka Wojenna", na odwrocie rysunek zatytułowany "Rozdział piwa w rowach strzeleckich 1914-1916, T. Kopral", gwarancja Korszeń.

500 PLN

440 PLN

10231919 list nadany z Lipna 20.12.19 - kasownik prowizoryczny przerobiony z rosyjskiego kasownika, ze stemplem "2 PUŁK SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH / PIECZĘĆ POCZTOWA" i stemplem "DOWÓDZTWO 4 SZWADRONU / 2 PUŁKU SZWOLERZERÓW", gwarancja Korszeń.

300 PLN

250 PLN

10331919 nadruki lokalne ze SKAŁATU na czterech wartościach, gwarancja Korszeń.

180 PLN

190 PLN

10341918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z błędem nadruku "Poezta", gwarancja Korszeń.

25 PLN

30 PLN

10361918 seria pomnikowa, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

10421918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5 fen. przedrukowana pierwszą formą, prawy znaczek z błędem nadruku "Pocata", gwarancja Danowski, Schmutz.

100 PLN

100 PLN

10451918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy z błędem "odwrócone k", dwie podlepki, gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

10531918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. przedrukowana pierwszą formą, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Schmutz.

80 PLN

85 PLN

10551918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 15 fen. z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski, Schmutz.

80 PLN

80 PLN

10571918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Danowski, Schmutz.

80 PLN

85 PLN

10581918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. przedrukowana drugą formą, prawy znaczek z błędem "Poczto", lewy znaczek ze zmytą gumą, znaczek z błędem bez podlepki, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN

10611918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 30 fen. z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błedem "Pocata", gwarancja Schmutz.

80 PLN

85 PLN

10671918 pierwsze wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

90 PLN

95 PLN

10691918 drugie wydanie lubelskie, 52 różne znaczki o wartości katalogowej ponad 800 zł nie licząc znaczków bez podlepek, których jest większość.

300 PLN

300 PLN

10721918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 25/40 hal. z rzadkim ząbkowaniem 11,5, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

10731918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/60 hal. z nadrukiem odwróconym poz. 22, gwarancja Schmutz.

50 PLN

110 PLN

10771919 wydanie krakowskie, znaczek za 6 hal. z nadrukiem formą IIE z poz. 49, gwarancja Korszeń, Mikstein.

200 PLN

220 PLN

10791919 wydanie krakowskie, znaczek za 12 hal. z nadrukiem pierwszej formy poz. 38, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

10801919 wydanie krakowskie, znaczek za 40 hal. z nadrukiem pierwszej formy poz. 87, ślady po dwóch podlepkach, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

10811919 wydanie krakowskie, znaczek za 40 hal. przedrukowany pierwszą formą z poz. 8, znaczek zagięty, gwarancja Schmutz.

30 PLN

90 PLN

10851919 wydanie krakowskie, znaczek za 1 kr. z nadrukiem pierwszej formy poz. 45 z błędem "cienkie Z", minimalny ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

55 PLN

65 PLN

10871919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/40 fen. z błędem "krótsza pozioma kreska", gwarancja Korszeń.

20 PLN

20 PLN

10891919 wydanie w walukie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze pomarańczowobrązowym, gwarancja Schmutz.

25 PLN

25 PLN

10921919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

10931919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze szarozielonym, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

10951919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze różowym, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

10961919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze brązowooliwkowym, gwarancja Schmutz.

25 PLN

25 PLN

10981919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja Schmutz.

40 PLN

45 PLN

11021919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 3 fen. w kolorze brązowym, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

11061919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 15 fen. w kolorze niebieskim, gwarancja Schmutz.

30 PLN

42 PLN