The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
20483

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, kompletna seria skasowana 27.XII na kopercie listu poleconego, znaczki unieważnione stemplem pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.21 (niszczyciel ORP "Błyskawica"), stempelek polecenia POLSKA MAR. WOJENNA; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN860 PLN
20553

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, fałszerstwo próby znaczka tzw."STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych (motyw - mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi był dla władz radzieckich nie do przyjęcia); przyczyną było duże zainteresowanie kontrowersyjnym projektem, drobne różnice w rysunku, druk na białym gumowanym papierze.

120 PLN120 PLN
20554

1943 znaczki wydania tajnej organizacji Miecz i Pług służące do opłaty podziemnej gazety Monitor Polski.

240 PLN240 PLN
20566

1943 list poczty polowej 30.VI.43 do polskiego obozu przejściowego w Ahwaz w Iranie, stempel cenzury wojskowej nr 112, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN60 PLN
20596

1945 wydawnictwo propagandowe.

150 PLN150 PLN
20599

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie znaczków, seria na liście wysłanym 7.III za pośrednictwem Poczty Polowej 127 do jednostki polskiej w Anglii, na odwrocie datownik odbiorczy POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z 13.III; dobry stan zachowania na odwrocie ślady i niewielkie ubytki od wklejenia waloru na kartę albumową.

180 PLN180 PLN
20614

1947 wydanie Polskiego Związku Więźniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych, numerowany blok.

100 PLN140 PLN
20618

1969 winietka z okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

15 PLN15 PLN
20637

1940 wycinek z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem a.

100 PLN100 PLN
20639

1940 wycinek z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b.

80 PLN80 PLN
20666

1940 seria i kasownik okolicznościowy 1. rocznicy utworzenia GG.

30 PLN30 PLN
20706

1941 kasownik okolicznościowy pierwszej rocznicy NSDAP w GG.

10 PLN10 PLN
20724

1942 miejscowy list polecony z Tarnowa.

20 PLN20 PLN
20731

1942 portret Hitlera na tle siatkowanym, znaczek za 1,60 zł. z pięknym abklatschem.

80 PLN80 PLN
20757

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, arkusz z błędem "złamana oś".Doskonały stan zachowania.

125 PLN125 PLN
20761

1943-44 widoki zabytkowych budowli (IV), seria znaczków w arkuszach, czyste bez podlepek; bardzo dobry stan zachowania.

350 PLN360 PLN
20784

1944 widoki, nie wprowadzona do obiegu seria tzw. "górali", czysta ze śladami podlepek.

1 800 PLN1 800 PLN
20803

1940-44 Oflag IIC - zestaw 17 przesyłek: kart, listowników (w tym jeden z wszytym do środka zdjęciem); każda całość z innym stempelkiem cenzury (1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27); wszystkie walory w bardzo dobrym stanie zachowania.

550 PLN550 PLN
20807

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN120 PLN
20811

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu niespotykany, na pięknej ozdobnej Karcie Wielkanocnej; obok dwa inne znaczki tego wydania - "Wdowa" w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim i "Pocztylion" w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, piękny stan; ze względu na urodę niegwarantowany, ale opisany miękkim ołówkiem z podaniem odmiany znaczka, a przy najdroższym z opisem odmiany koloru - ochrowobrązowy, przez L.Schmutza.

3 600 PLN3 240 PLN
20812

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 150 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN630 PLN
20813

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek w kolorze czarnym - słynna "czarna wdowa", jedyny na papierze białym żeberkowanym średnim (nakład 120 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
20814

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, lekkie pęknięcie na dolnym marginesie, gwarancja i opis 13v 2b Schmutz.

160 PLN160 PLN
20816

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Krawczyk.

90 PLN111 PLN
20817

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN121 PLN
20819

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, pierwszy o odcieniu niebieskawym, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN180 PLN
20820

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN91 PLN
20821

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN90 PLN
20822

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, dwa znaczki jeden w kolorze ciemnobrązowym, drugi w niekatalogowanym brązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 194 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN540 PLN
20824

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

110 PLN110 PLN
20825

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN111 PLN
20828

1942 Poczta Obozowa - "Pocztylion" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoczerwonym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN176 PLN
20829

1942 Poczta Obozowa - "Pocztylion', fantazyjne fałszerstwo znaczka i kasownika

30 PLN30 PLN
20837

1942 PROJEKTY - komplet prac konkursowych na znaczki poczty obozowej; 27 odbitek autorskich, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III m.) M.Puchalski i innych, trzy z nich zrealizowano jako znaczki, a jeden jako znak opłaty na karcie pocztowej; bardzo dobry stan zachowania (jedna próba lekko zagięta poza rysunkiem znaczka); na kartach albumowych z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja Schmutz.

2 200 PLN2 200 PLN
20850

1942 fałszerstwa bloku z okazji Wystawy Filatelistycznej.

150 PLN150 PLN
20851

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, karta pocztowa o jasnym, nieretuszowanym znaku opłaty, papier prążkowany na rewersie, karta z oryginalnego obiegu, wysłana 20.8, bardzo dobry stan zachowania; walor po członku Obozowej Komisji Pocztowej obozu IIC, por.Stanisławie Megielu, z nagradzanego na wystawach międzynarodowych zbioru Edwarda Śledzia z Norwegii; gwarancja Krawczyk.

120 PLN120 PLN
20854

1942 Matka Boska Obozowa, całostka o ciemnym znaku opłaty z dodatkowym stemplem "wystawa filatelistyczna" przesłana 5.XI; dodatkowo stempelek Koła Filatelistów, na odwrocie zaproszenie wraz z programem imprezy; gwarancja.

170 PLN170 PLN
20863

1943 kartka z obozowej biblioteki.

30 PLN30 PLN
20869

1943 Hetmani, znaczek z Janem Zamoyskim na ilustrowanej pocztówce, wysłanej 23.XII przez Zarząd Koła Filatelistów, na odwrocie życzenia świąteczne i podpisy członków Zarządu; dodatkowo odbitka kasownika okolicznościowego "UCZMY SIĘ LATAĆ" i dwuwierszowy stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC", sygnowano Bolesław SKIRMUNT; dobry stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); gwarancja

160 PLN160 PLN
20877

1943 Obrona Warszawy, znaczek skasowany 27.IX na pocztówce ozdobionej drzeworytem Mariana Puchalskiego przedstawiającym Pałac na wodzie w Łazienkach; znaczek z marszałkiem Piłsudskim ostemplowany 11.XI kasownikiem okolicznościowy w dniu Święta Niepodległości, na pocztówce ozdobionej patriotycznym drzeworytem autorstwa Edmunda Pichella; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja.

200 PLN200 PLN