The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
5

1817 list służbowy (adnotacja - bezpłatny do granicy) ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Wschowy w Prusach, Warszawa 30x4 mm.

220 PLN220 PLN
9

1820 list służbowy (adnotacja "Interes Rządowy") ze stemplem pocztamtu nadwornego w Warszawie do Kutna, Warszawa 29x5 mm.

220 PLN220 PLN
10

1820 około, obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, stempel typu IB w kolorze czerwonym około 33x4 mm i stempel "Inters Rządowy".

150 PLN170 PLN
13

1825 po, list wysłany 24.II z Czeladzi do Kielc, stempel nadawczy typu IIA (48a) "CZELADZ" z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "SŁUŻBA RZĄDO:CYWILNA" (Czernik typ IVA); na odwrocie ładnie odciśnięta pieczęć nadawcy z godłem "PIECZĘĆ MIASTA CZELADZI"; doskonały stan zachowania; gwarancja Rachmanow.

150 PLN150 PLN
23

1833 kompletny list wysłany 17.5 z Olkusza do Krakowa, stempel nadawczy typu IIA (237a) z dopisaną w formie ułamka datą wysyłki; adnotacja "pilno", dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej z nazwiskiem odpowiedzialnego urzędnika "Interes Rządowy L.Witkowski"; na odwrocie zalepka z pieczęcią nadawcy z godłem; doskonały stan zachowania.

150 PLN170 PLN
33

1840 obwoluta listu służbowego z Siedlec do Krakowa, stempel "INTERES / RZĄDOWY".

140 PLN140 PLN
40

1840 około, obwoluta listu z Wolbórza do Piotrkowa (stempel odbiorczy na odwrocie), stempel "Interes Rządowy", stempel typu IIA 43,5x7 mm.

60 PLN60 PLN
42

1841 list z miejscowości Przedecz, wysłany 22.XII z Kłodawy do Warszawy, stempel nadawczy typu IIA (129a) z dopisaną w formie ułamka pełną datą (również roczną); na froncie wpisana wysokość opłaty pocztowej "33." gr; na odwrocie numer kolejny przesyłki wg. karty listowej i odcisk pieczęci nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stan zachowania.

100 PLN100 PLN
53

1844 obwoluta listu z Działoszyc do Piotrkowa, stempel typu IIB 46x7 mm.

60 PLN60 PLN
55

1845 obwoluta listu służbowego (stempel Interes Rządowy) z Lipna do Włocławka.

40 PLN40 PLN
74

1850 obwoluta listu z Piasek do Warszawy, stempel pobrania opłaty FRANCO i adnotacja o pobranej opłacie 16,5 kop, stempel PIASKI 24x6 mm.

40 PLN40 PLN
93

1865 przed, list zagraniczny do Austrii, wysłany 16.VIII z Warszawy do hrabiny Konstancji Raczyńskiej przebywającej w miejscowości Teplitz (obecnie Czeskie Cieplice), stempel nadawczy o średnicy 20 mm typu IIIC (398f), stempelek FRANCO oznaczający, że przesyłka została całkowicie opłacona przez nadawcę, liczne adnotacje pocztowe; zwraca uwagę ciekawa trasa wysyłki - przez Berlin! na odwrocie stemple: tranzytowy berliński z 19.VIII i odbiorczy TEPLITZ 21.AUG w kolorze niebieskim! zgrabna, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN225 PLN
105

1855 około, I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 22.XI ze Lwowa do miejscowości Czerwonogród; znaczek ładnie cięty (krócej u góry), unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy TŁUSTE; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
117

1868 austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym Wz.III, wysłana 3.III z Krakowa do Salzburga, na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
128

1885 list pieniężny na kwotę 10 rubli (40 franków) wysłany 27.XI z Warszawy do Krakowa, stemple urzędu granicznego w Granicy i odbiorczy Kraków; pieczęcie lakowe w doskonale zachowane; całość w stanie bardzo dobrym.

120 PLN120 PLN
129

1886 sekretnik wysłany z Kalisza 8.X do Sieradza, adresowany do barona von Dangela; pozostałości taśmy samoprzylepnej.

25 PLN25 PLN
135

1889 list ze Lwowa do Wiednia, dwujęzyczny kasownik Lwowa i stempel odbiorczy na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
150

1908 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81 mm; wysłana 2.V z Rudy Malenieckiej do Dąbrowy Górniczej, zwraca uwagę ciekawy sposób adresowania: "... Stacya Dr. Żel. Iwanogrodzko - Dąbr."

70 PLN70 PLN
159

1911 kartka z Żyrardowa 30.9.11 do Grodźca.

15 PLN15 PLN
161

1911 dofrankowana całostka - część z opłaconą odpowiedzią, wysłana 25.V z Sosnowca adresowana do miejscowości Zalenze (Załęże), obecnie dzielnica Katowic.

30 PLN30 PLN
165

1913 widokówka wysłana 21.III z urzędu pocztowego na Dworcu Wileńskim w Warszawie.

30 PLN30 PLN
166

1913 widokówka z Jaremcza do Kołomyi, przesłana 12.II ambulansem nr.549 relacji Delatyn - Zaleszczyki; całość w doskonałym stanie zachowania.

50 PLN45 PLN
173

1915, list wysłany 16.VII z Drohiczyna do miejscowości Niżyn.

20 PLN20 PLN
187

1918 Ukraina - ziemie I Rzeczypospolitej, list wysłany 25.IX z miejscowości w rejonie Jekaterynosławia do Hohenstein, opłacony znaczkiem z nadrukiem trójzębu - Jekaterinośław typ I, cenzura niemiecka.

300 PLN300 PLN
197

1858 list z Płocka 9.8.68 do Austrii opłacony znaczkami rosyjskimi unieważnionymi polskim stemplem numerowym Płocka 253, stempelek FRANCO i austriacki stempel graniczny POLOGNE,na odwrocie austriackie stemple odbiorcze, koperta w średnim stanie zachowania ale o dobrej prezentacji.

1 000 PLN1 000 PLN
206

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Gończyc numer 67 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 8 punktów, znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 500 PLN1 860 PLN
208

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Łęcznej numer 272 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 5 punktów, znaczek uszkodzony jak na zdjęciu.

400 PLN830 PLN
209

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Koła numer 223 stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty, znaczek posiada bardzo umiejętnie dostawiony lewy górny narożnik z innego znaczka, pomimo tej reperacji dobra prezencja.

400 PLN460 PLN
211

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach w odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem numerowym Łęczycy numer 235 - Bojanowicz stopień rzadkości 4 punkty, znaczek posiada usterkę w postaci uszkodzonej litery K w KOP., znaczek wzmocniony na całej powierzchni masą papierową, dobra prezencja.

750 PLN1 300 PLN
214

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków, jedyny typ cyfra w trzech (zamiast czterech) okręgach; znaczek pękniety na 4/5 wysokości i podklejony podlepką, poza tym w ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4).

350 PLN600 PLN
215

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Sandomierza numer 108 wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów, znaczek reperowany w dwóch narożnikach jednak bardzo dobra prezencja i ładnie i czytelnie odbity kasownik.

1 200 PLN1 400 PLN
219

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 22 - Maryampol; znaczek z historycznej kolekcji Mertensa sprzedanej w 1907 roku samemu A.Faberge, na odwrocie jego adnotacja o dacie nabycia "VI07 Mertens"; na odwrocie rozległe resztki papieru z koszulki listu na oryginalnej gumie; kolorowy fotoatest firmowy.

2 000 PLN2 000 PLN
220

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, rzadkiego typu IV - sześć kwadratów z ozdobną stopką cyfry 1; bardzo ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową na całej powierzchni, świetny ekspozycyjnie; gwarancja z oznaczeniem (4).

800 PLN820 PLN
221

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach, unieważniony bardzo rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym stosowanym na linii kolei Warszawsko - Wiedeńskiej - typ 2; znaczek lekko załamany, poza trzema krótszymi ząbkami w ładnym stanie; gwarancja.

1 800 PLN1 800 PLN
222

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i różowokarminowym o ciemnych odcieniach; klisza niebieska z uszkodzoną lewą ramką; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, w lewym dolnym rogu fragment czerwonego miejscownika; znaczek ładnie zreperowany, wzmocniony masą papierową na całej powierzchni; gwarancja z oznaczeniem (4).

600 PLN600 PLN
225

1860 znak opłaty z pierwszej polskiej całostki, wycięty i naklejony na tekturkę

50 PLN50 PLN
226

1861 znak opłaty z koperty rosyjskiej przywróconej do obiegu na ziemiach polskich w 1865 roku na papierze satynowanym z tłoczonymi kwadratami.

10 PLN10 PLN
228

1862 Królestwo Polskie, cała strona adresowa i duża część tylnej, z koszulki listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach - odmiana z niebieską obwódką wokół herbu bardzo rzadkiego typu I - bez żadnych dodatkowych usterek; znaczek (pokazany dodatkowo na środku) unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, obok datownik nadawczy grażdanką 15/5 według kalendarza juliańskiego, na odwrocie godzinnik odbiorczy . 19//1862; zagwarantowany jako list, a znaczek - opisany dodatkowo miękkim ołówkiem, zachował się w bardzo dobrym stanie; nadaje się do ekspozycji tym bardziej, że znalezienie znaczka z niebieską obwódką typu I na kompletnym liście jest szalenie trudne; gwarancja i opis Schmutz.

9 000 PLN9 000 PLN
237

1865 Królestwo Polskie, znaczki rosyjskie za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważnione czytelnie polskimi kwadratowymi kasownikami numerowymi 1 - Warszawa: lewy typem z ozdobną stopką cyfry 1, prawy typem z prostą stopką cyfry 1, oba w ładnym stanie.

120 PLN120 PLN
257

1877 Królestwo Polskie, poczta hotelowa w Hotelu Saski w Warszawie - list wysłany z Łodzi do osoby rezydującej w hotelu, stempelek hotelowy z numerem i stosowną adnotacją; przesyłkę przewieziono 14.VI ambulansem nr.31-32 relacji Koluszki-Łódź, na odwrocie kasowniki "POCZTOWYJ WAGON No.31-32" z wyróżnikiem "1" (OTOB BAOH No.31-32); bardzo ładnie udokumentowany obieg pocztowy; prawdziwa rzadkość w minimalnie słabszym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN