Page:
results
Num# Description Start price Buy price
5351918 Żarki, pierwsze wydanie znaczków doręczeniowych, gwarancja Schmutz.

180 PLN

210 PLN

5371916 Częstochowa, list z Wiednia do Częstochowy ze stemplem cenzury i stemplem odbiorczym poczty miejskiej w Częstochowie.

180 PLN

210 PLN

5381918 Przedbórz, wydanie III znaczków doręczeniowych, makulatura druk znaczka za 10 gr. na odwrocie znaczka za 2 gr., gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

5391918 Żarki, drugie wydanie znaczków doręczeniowych, gwarancja Schmutz,.

80 PLN

130 PLN

5401918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczka za 5/2 fen., środkowe znaczki z błędem "uszkodzona górna część litery N" i "prawa 5 z kropką wewnątrz".

90 PLN

90 PLN

5411918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 5/2 fen., lewy dolny znaczek z błędem "Poezta".

40 PLN

55 PLN

5491918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany drugą formą z silnie przesuniętym nadrukiem, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

5501918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany formą pierwszą z nadrukiem GGW farbą anilinową, gwarancja Schmutz.

40 PLN

55 PLN

5531918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 5/3 fen. przedrukowany formą drugą, prawy górny znaczek z błędem "wąski odstęp pomiędzy trzecią, a czwartą kreską", liczne ślady po podlepkach, czworoblok częściowo rozerwany w pionie, gwarancja Mikstein.

1 200 PLN

1 000 PLN

5551918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. przedrukowany pierwszą formą z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja Schmutz.

50 PLN

50 PLN

5561918 wydanie PP/GGW. czworoblok znaczka za 5/3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, dolne znaczki ślady po podlepkach, gwarancja Schmutz.

300 PLN

270 PLN

5591918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. przedrukowanych formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

80 PLN

80 PLN

5631918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 20 fen. przedrukowany drugą formą, prawy górny znaczek z błędem "Poczto", ślady podlepek, gwarancja Schmutz.

75 PLN

75 PLN

5641918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. przedrukowany drugą formą z błędem "odwrócone k", gwarancja Krawczyk i Schmutz.

35 PLN

40 PLN

5671918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 25/7,5 fen. przedrukowany drugą formą, lewy górny znaczek z błędem "wąski odstęp pomiędzy trzecią, a czwartą kreską", na marginesie numer HAN, gwarancja Schmutz.

1 300 PLN

1 100 PLN

5681918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 25/7,5 fen. przedrukowana formą pierwszą, szczątkowy druk podwójny, podlepki.

25 PLN

25 PLN

5721918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. przedrukowany drugą formą, nadruk GGW błyszczący, lewy dolny znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Schmutz.

500 PLN

500 PLN

5741918 pierwsze wydanie lubelskie, gwarancja Kwaśniewski.

90 PLN

90 PLN

5751918 pierwsze wydanie lubelskie, znaczek za 45 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Ryblewski.

50 PLN

50 PLN

5781918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 10/30 hal. z odwróconym przedrukiem w kolorze fioletowym, lewy dolny znaczek z błędem "HA zamiast HAL i brak lewej gwiazdki", fotoatest Schmutz.

3 000 PLN

3 000 PLN

5791918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków za 25/40 hal. z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

5811918 drugie wydanie lubelskie, znaczek za 45/80 hal. z dwustronnym nadrukiem, niekatalogowana rzadkość tego wydania, naturalne zagięcia papieru, gwarancja Schmutz.

500 PLN

540 PLN

5821918 drugie wydanie lubelskie, sześcioblok znaczka za 45/80 hal. z nadrukiem niebieskoczarnym, gwarancja Schmutz.

230 PLN

230 PLN

5841918 drugie wydanie lubelskie, pasek czterech znaczków za 50/60 hal., lewy znaczek z błędem "brak kropki po hal", trzeci z błędem "HAI zamiast HAL".

150 PLN

150 PLN

5851918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 50/60 hal. z odwróconym nadrukiem, lewy górny znaczek z błędem "brak kropki po HAL", prawy dolny z błędem "zniekształcone LSK", gwarancja Schmutz.

280 PLN

280 PLN

5871918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka za 50 hal., gwarancja Schmutz.

340 PLN

340 PLN

5941919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z błędem "cienkie Z", gwarancja Korszeń.

30 PLN

30 PLN

5951919 wydanie krakowskie, znaczek za 1 kr. z błędem "cienkie Z", gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

5981919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/25 fen. z błędem "duża kropka", gwarancja Schmutz.

35 PLN

45 PLN

5991919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/25 fen. z błędem "uszkodzone litery sk - gwóźdź".

40 PLN

40 PLN

6001919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/40 fen. z błędem "duża kropka z wcięciem".

20 PLN

30 PLN

6011919 wydanie poznańskie, znaczek za 40 fen. z błędem "krótsza kreska".

25 PLN

30 PLN

6021919 wydanie poznańskie, znaczek za 10/40 fen. z błędem "wygięta pozioma kreska".

40 PLN

40 PLN

6031919 wydanie poznańskie, znaczek za 40 fen. z błędem "uszkodzone litery sk - gwóźdź", gwarancja Ryblewski i Schmutz.

25 PLN

35 PLN

6041919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 10 hal. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

6051919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze brązowoliliowym, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

6081919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze jasnożółtym, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

6091919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorzeczerwonym, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

6111919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 1,5 kr. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

6131919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowofioletowym, gwarancja Schmutz.

40 PLN

40 PLN