Page:
results
Num# Description Start price Buy price
45231817 około, list "ekspresowy" wysłany 17.VII z Bydgoszczy (Bromberg) adresowany do kanclerza kurii gnieźnieńskiej i późniejszego (od 1830) arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina Dunina Sulgostowskiego w Gnieźnie , dopisek u dołu po lewej "Citissime"; na odwrocie stosunkowo dobrze zachowana pieczęć lakowa z orłem pruskim i tekstem niemieckim i polskim "PIECZĘĆ KOMMISSYINA KRÓLEWSKO PR. REGENCYI"; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN

270 PLN

45271825 po, list wysłany 6.VII z miejscowości Strzellno (Strzelno) do Poznania, na odwrocie sucho tłoczona pieczęć urzędowa.

35 PLN

35 PLN

45431838 potwierdzenie nadania (recepis) listu rekomendowanego, wysłanego 21.IX z Wieliczki do Podgórza; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN

60 PLN

45691875 Toruń - stempel nadawczy w formie podkowy !!! - list urzędowy wysłany 18.VI do Chojnic (Conitz), kasownik odbiorczy na odwrocie; minimalnie słabszy stan zachowania; stemple tego typu należą do najrzadszych ostemplowań z terenów Ziem Polskich.

200 PLN

200 PLN

45761888 rosyjska całostka z Nowego Dworu przesłana 4.VIII (23.VII) ambulansem do Warszawy, okrągły godzinnik (grażdanka)i stempel odbiorczy, karta z suchym tłoczeniem adresu nadawcy: "W.A.SCHOLTEN NOWY DWÓR"; niecodzienna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN

100 PLN

45831902 miejscowa kartka z Warszawy 20.III.20.

25 PLN

25 PLN

45891908 kartka z Niżniowa 25.5.08 do Grodźca.

20 PLN

20 PLN

45901908 kartka z Warszawy 2.V.03 do Grodźca, stempel ambulansu pocztowego.

20 PLN

20 PLN

45931910 list wysłany 2.II z Dąbrowy Górniczej do Warszawy, kasownik odbiorczy na odwrocie.

20 PLN

20 PLN

45951910 ekspresowy przekaz paczkowy z Ryglic 26.III.10 do Ciężkowic.

50 PLN

50 PLN

46131860 znaczek w odcieniach jasnych, usterka uszkodzona liczba 10 i ornament w prawym górnym rogu, gwarancja Popielewski.

600 PLN

600 PLN

46221865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, z polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, lekka prześwitka przy krawędzi (tanio), poza tym w ładnym stanie.

100 PLN

100 PLN

46231865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1; znaczek z lekką prześwitką, ogólnie w dobrym stanie (Fi.250.-).

120 PLN

120 PLN

46401915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

10 PLN

15 PLN

46491916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

250 PLN

250 PLN

46501916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

130 PLN

140 PLN

46551916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

75 PLN

80 PLN

46581916 list firmowy z Dąbrowy ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN

70 PLN

46641916 miejscowy list polecony z Kielc ze słabo odbitym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

120 PLN

108 PLN

46691916 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

120 PLN

108 PLN

46761916 list polecony (prowizoryczna erka) z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

180 PLN

162 PLN

46811916 przekaz paczkowy z Ostrowca 24.XI.16 do Końska.

80 PLN

80 PLN

46861916 całostka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN

25 PLN

46891916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

50 PLN

45 PLN

46911916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie kremowym.

30 PLN

30 PLN

46981917 kartka ze Skały 30.VIII.17 do Sandomierza, stempel cenzury wojskowej w Granicy.

25 PLN

23 PLN

47011917 kartka z Warszawy do Zakopanego, stempel cenzury wojskowej we Wrocławiu.

20 PLN

18 PLN

47021917 kartka ze Skierniewic 14.4.17 do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej we Wrocławiu.

30 PLN

27 PLN

47031917 kartka z Warszawy 30.5.17 do Żelazna, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN

15 PLN

47161918 list polecony z Warszawy Niemiec opłacony kolorową frankaturą, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

47311918 kartka z Warszawy 16.5.18 do Sandomierza, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN

15 PLN

47321918 kartka z Warszawy 10.1.18 do Piątku.

10 PLN

20 PLN

47421914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

140 PLN

140 PLN

47451914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

35 PLN

35 PLN

47641915 legionowa nalepka dobroczynna.

160 PLN

160 PLN

47651915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN

85 PLN

47661915 legionowa nalepka dobroczynna.

30 PLN

45 PLN

47671915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN

65 PLN

47681915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN

70 PLN

47801916 kartka nadana w poczcie etapowej nr 355 24.II.16, stempel formacyjny, widokówka cytadeli w Iwanogrodzie (Dęblin).

25 PLN

25 PLN