The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
4523

1817 około, list "ekspresowy" wysłany 17.VII z Bydgoszczy (Bromberg) adresowany do kanclerza kurii gnieźnieńskiej i późniejszego (od 1830) arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina Dunina Sulgostowskiego w Gnieźnie , dopisek u dołu po lewej "Citissime"; na odwrocie stosunkowo dobrze zachowana pieczęć lakowa z orłem pruskim i tekstem niemieckim i polskim "PIECZĘĆ KOMMISSYINA KRÓLEWSKO PR. REGENCYI"; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

300 PLN270 PLN
4527

1825 po, list wysłany 6.VII z miejscowości Strzellno (Strzelno) do Poznania, na odwrocie sucho tłoczona pieczęć urzędowa.

35 PLN35 PLN
4543

1838 potwierdzenie nadania (recepis) listu rekomendowanego, wysłanego 21.IX z Wieliczki do Podgórza; z kolekcji S.Rosińskiego.

60 PLN60 PLN
4569

1875 Toruń - stempel nadawczy w formie podkowy !!! - list urzędowy wysłany 18.VI do Chojnic (Conitz), kasownik odbiorczy na odwrocie; minimalnie słabszy stan zachowania; stemple tego typu należą do najrzadszych ostemplowań z terenów Ziem Polskich.

200 PLN200 PLN
4576

1888 rosyjska całostka z Nowego Dworu przesłana 4.VIII (23.VII) ambulansem do Warszawy, okrągły godzinnik (grażdanka)i stempel odbiorczy, karta z suchym tłoczeniem adresu nadawcy: "W.A.SCHOLTEN NOWY DWÓR"; niecodzienna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN100 PLN
4583

1902 miejscowa kartka z Warszawy 20.III.20.

25 PLN25 PLN
4589

1908 kartka z Niżniowa 25.5.08 do Grodźca.

20 PLN20 PLN
4590

1908 kartka z Warszawy 2.V.03 do Grodźca, stempel ambulansu pocztowego.

20 PLN20 PLN
4593

1910 list wysłany 2.II z Dąbrowy Górniczej do Warszawy, kasownik odbiorczy na odwrocie.

20 PLN20 PLN
4595

1910 ekspresowy przekaz paczkowy z Ryglic 26.III.10 do Ciężkowic.

50 PLN50 PLN
4613

1860 znaczek w odcieniach jasnych, usterka uszkodzona liczba 10 i ornament w prawym górnym rogu, gwarancja Popielewski.

600 PLN600 PLN
4622

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, z polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, lekka prześwitka przy krawędzi (tanio), poza tym w ładnym stanie.

100 PLN100 PLN
4623

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1; znaczek z lekką prześwitką, ogólnie w dobrym stanie (Fi.250.-).

120 PLN120 PLN
4640

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

10 PLN15 PLN
4649

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

250 PLN250 PLN
4650

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

130 PLN140 PLN
4655

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

75 PLN80 PLN
4658

1916 list firmowy z Dąbrowy ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN70 PLN
4664

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze słabo odbitym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

120 PLN108 PLN
4669

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

120 PLN108 PLN
4676

1916 list polecony (prowizoryczna erka) z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

180 PLN162 PLN
4681

1916 przekaz paczkowy z Ostrowca 24.XI.16 do Końska.

80 PLN80 PLN
4686

1916 całostka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN25 PLN
4689

1916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

50 PLN45 PLN
4691

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie kremowym.

30 PLN30 PLN
4698

1917 kartka ze Skały 30.VIII.17 do Sandomierza, stempel cenzury wojskowej w Granicy.

25 PLN23 PLN
4701

1917 kartka z Warszawy do Zakopanego, stempel cenzury wojskowej we Wrocławiu.

20 PLN18 PLN
4702

1917 kartka ze Skierniewic 14.4.17 do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej we Wrocławiu.

30 PLN27 PLN
4703

1917 kartka z Warszawy 30.5.17 do Żelazna, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN15 PLN
4716

1918 list polecony z Warszawy Niemiec opłacony kolorową frankaturą, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
4731

1918 kartka z Warszawy 16.5.18 do Sandomierza, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN15 PLN
4732

1918 kartka z Warszawy 10.1.18 do Piątku.

10 PLN20 PLN
4742

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

140 PLN140 PLN
4745

1914 zalepka w formie pieczęci lakowej wydana przez NKN.

35 PLN35 PLN
4764

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

160 PLN160 PLN
4765

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN85 PLN
4766

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

30 PLN45 PLN
4767

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN65 PLN
4768

1915 legionowa nalepka dobroczynna.

60 PLN70 PLN
4780

1916 kartka nadana w poczcie etapowej nr 355 24.II.16, stempel formacyjny, widokówka cytadeli w Iwanogrodzie (Dęblin).

25 PLN25 PLN