Page:
results
Num# Description Start price Buy price
43181904 kasownik ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Myślenice na wycinku z widokówki.

15 PLN

15 PLN

43261908 urzędowy polecony sekretnik sądowy zwolniony od opłaty pocztowej z Uhnowa do Lwowa.

50 PLN

50 PLN

43281909 urzędowy sekretnik sądowy zwolniony od opłaty pocztowej z Winnk do Lwowa.

30 PLN

30 PLN

43381915 karta pocztowa wysłana 4.VII z Borysławia do Wiednia, nieopłaconą przesyłkę "przechwycono" we Wiedniu, gdzie poczta naliczyła dopłatę, cenzura.

30 PLN

30 PLN

43441860 znaczek w odcieniach jasnych na wycinku kreślony tuszem, dwa załamania poziome, mocno podniesiona gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

43521860 znaczek czysty z dorobioną gumą, reperowany w lewym dolnym narożniku, gwarancja Łaszkiewicz, ogólnie w ładnym stanie, Korszeń (z oznaczeniem G i 4).

600 PLN

600 PLN

43591866 pasek pionowy trzech znaczków rosyjskich za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze zbioru i gwarancja Bojanowicz.

200 PLN

200 PLN

43661914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

100 PLN

100 PLN

43671914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

90 PLN

90 PLN

43681914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

80 PLN

80 PLN

43781915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, 60 hal. - frankatura pojedyncza - list pieniężny, wysłany 6.X z urzędu etapowego w Piotrkowie (kas. z wyr. "a") adresowany do Forst; ciekawy stempelek polecenia (?), zabezpieczające pieczęcie lakowe w pięknym stanie zachowania.

300 PLN

300 PLN

43791915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 3 Kr. z odwróconym nadrukiem FELDPOSTliczony poniżej ceny zwykłego znaczka.

200 PLN

180 PLN

43871915 Enklawa Jasna Góra, piękna karta z garnizonu austriackiego na Jasnej Górze w Częstochowie, z fioletowym stemplem 3B oraz poczty etapowej w Noworadomsku 14.X.15, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN

1 150 PLN

43951916 wydanie gazetowe, seria.

10 PLN

10 PLN

44021916 karta z kasownikiem ambulansu pocztowego Przemyśl - M. Lamborcz numer 58 ze stemplem cenzury wojskowej w Sanoku.

125 PLN

283 PLN

44031916 kartka z Warszawy ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej w Zgorzelcu i stemplem list od jeńca wojennego.

40 PLN

40 PLN

44041916 wydanie przedrukowe dla terytorium okupacji niemieckiej byłego zaboru rosyjskiego, znaczek opłaty stemplowej za 3 Mk. na wycinku, zastosowany przez policję niemiecką w Warszawie.

40 PLN

40 PLN

44051916 wydanie przedrukowe dla terytorium okupacji niemieckiej byłego zaboru rosyjskiego, znaczek opłaty stemplowej za 3 Mk na wycinku, zastosowany przez policję niemiecką w Łodzi.

30 PLN

30 PLN

44191917 kartka nadana obozu jenieckiego w Strzałkowie (cenzura) przez Ciechanów do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Sprottau.

40 PLN

40 PLN

44211917 kartka nadana z poczty etapowej w Skarzyska do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Cottbus.

40 PLN

69 PLN

44361918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau" - 40 fen. frankatura pojedyncza - list polecony, wysłany 3.VII z Warszawy do Moskwy, cenzura rosyjska, kasowniki odbiorcze

150 PLN

150 PLN

44431918 wydanie dobroczynne, seria.

10 PLN

10 PLN

44461918 kartka nadana z poczty etapowej w Biłgoraju do jeńca w Niemczech, cenzura wojskowa z Wiednia i niemiecka cenzury z Srottau.

40 PLN

40 PLN

44551914 kartka polecona Feldpostu 159 stacjonującego w Przemyślu do Wiednia ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej.

60 PLN

60 PLN

44681916 kartka z Warszawy do jeńca wojennego w Gorlicach.

50 PLN

50 PLN

44791917 kartka z Zambrowa 29.7.1917 z Polskiego Korpusu Posiłkowego ze stemplem OBÓZ ĆWICZEBNY ZAMBRÓW, gwarancja Korszeń.

135 PLN

135 PLN

44931918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Korszeń.

10 PLN

10 PLN

44951918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Korszeń.

10 PLN

10 PLN

45041918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, z widocznym fragmentem znaku wodnego.

60 PLN

60 PLN

45081918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN

50 PLN

45101918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN

60 PLN

45411916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIIb na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Falkowski.

80 PLN

80 PLN

45451916 Warszawa, grzecznościowa kartka ze znaczkiem poczty miejskiej.

30 PLN

30 PLN

45601916 Warszawa, seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi. 240 euro), gwarancja Krawczyk.

260 PLN

234 PLN

45851918 Przedbórz, stemplowana ząbkowana seria III wydania, gwarancja Rachmanow.

90 PLN

90 PLN

46041918 Jędrzejów - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej z przedrukiem lokalnym, 8.XII ostemplowane na kopercie, unarodowionym kasownikiem.

200 PLN

180 PLN

46051918 Tarnów - wydanie II - znaczki austriackie z przedrukiem lokalnym, ostemplowane na kopercie 26.XII.

100 PLN

90 PLN

46211918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

46301918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

60 PLN

60 PLN

46321918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w części nakładu "uszkodzone ols", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN

100 PLN