The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
4318

1904 kasownik ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Myślenice na wycinku z widokówki.

15 PLN15 PLN
4326

1908 urzędowy polecony sekretnik sądowy zwolniony od opłaty pocztowej z Uhnowa do Lwowa.

50 PLN50 PLN
4328

1909 urzędowy sekretnik sądowy zwolniony od opłaty pocztowej z Winnk do Lwowa.

30 PLN30 PLN
4338

1915 karta pocztowa wysłana 4.VII z Borysławia do Wiednia, nieopłaconą przesyłkę "przechwycono" we Wiedniu, gdzie poczta naliczyła dopłatę, cenzura.

30 PLN30 PLN
4344

1860 znaczek w odcieniach jasnych na wycinku kreślony tuszem, dwa załamania poziome, mocno podniesiona gwarancja.

300 PLN300 PLN
4352

1860 znaczek czysty z dorobioną gumą, reperowany w lewym dolnym narożniku, gwarancja Łaszkiewicz, ogólnie w ładnym stanie, (z oznaczeniem G i 4).

600 PLN600 PLN
4359

1866 pasek pionowy trzech znaczków rosyjskich za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz, ze zbioru i gwarancja Bojanowicz.

200 PLN200 PLN
4366

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

100 PLN100 PLN
4367

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

90 PLN90 PLN
4368

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym stosowanym w pierwszych miesiącach I wojny światowej.

80 PLN80 PLN
4378

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, 60 hal. - frankatura pojedyncza - list pieniężny, wysłany 6.X z urzędu etapowego w Piotrkowie (kas. z wyr. "a") adresowany do Forst; ciekawy stempelek polecenia (?), zabezpieczające pieczęcie lakowe w pięknym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
4379

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 3 Kr. z odwróconym nadrukiem FELDPOSTliczony poniżej ceny zwykłego znaczka.

200 PLN180 PLN
4387

1915 Enklawa Jasna Góra, piękna karta z garnizonu austriackiego na Jasnej Górze w Częstochowie, z fioletowym stemplem 3B oraz poczty etapowej w Noworadomsku 14.X.15, gwarancja.

1 000 PLN1 150 PLN
4395

1916 wydanie gazetowe, seria.

10 PLN10 PLN
4402

1916 karta z kasownikiem ambulansu pocztowego Przemyśl - M. Lamborcz numer 58 ze stemplem cenzury wojskowej w Sanoku.

125 PLN283 PLN
4403

1916 kartka z Warszawy ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej w Zgorzelcu i stemplem list od jeńca wojennego.

40 PLN40 PLN
4404

1916 wydanie przedrukowe dla terytorium okupacji niemieckiej byłego zaboru rosyjskiego, znaczek opłaty stemplowej za 3 Mk. na wycinku, zastosowany przez policję niemiecką w Warszawie.

40 PLN40 PLN
4405

1916 wydanie przedrukowe dla terytorium okupacji niemieckiej byłego zaboru rosyjskiego, znaczek opłaty stemplowej za 3 Mk na wycinku, zastosowany przez policję niemiecką w Łodzi.

30 PLN30 PLN
4419

1917 kartka nadana obozu jenieckiego w Strzałkowie (cenzura) przez Ciechanów do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Sprottau.

40 PLN40 PLN
4421

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Skarzyska do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Cottbus.

40 PLN69 PLN
4436

1918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau" - 40 fen. frankatura pojedyncza - list polecony, wysłany 3.VII z Warszawy do Moskwy, cenzura rosyjska, kasowniki odbiorcze

150 PLN150 PLN
4443

1918 wydanie dobroczynne, seria.

10 PLN10 PLN
4446

1918 kartka nadana z poczty etapowej w Biłgoraju do jeńca w Niemczech, cenzura wojskowa z Wiednia i niemiecka cenzury z Srottau.

40 PLN40 PLN
4455

1914 kartka polecona Feldpostu 159 stacjonującego w Przemyślu do Wiednia ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej.

60 PLN60 PLN
4468

1916 kartka z Warszawy do jeńca wojennego w Gorlicach.

50 PLN50 PLN
4479

1917 kartka z Zambrowa 29.7.1917 z Polskiego Korpusu Posiłkowego ze stemplem OBÓZ ĆWICZEBNY ZAMBRÓW, gwarancja.

135 PLN135 PLN
4493

1918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja.

10 PLN10 PLN
4495

1918 znaczek poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja.

10 PLN10 PLN
4504

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, z widocznym fragmentem znaku wodnego.

60 PLN60 PLN
4508

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN50 PLN
4510

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

60 PLN60 PLN
4541

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2IIIb na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja Falkowski.

80 PLN80 PLN
4545

1916 Warszawa, grzecznościowa kartka ze znaczkiem poczty miejskiej.

30 PLN30 PLN
4560

1916 Warszawa, seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi. 240 euro), gwarancja Krawczyk.

260 PLN234 PLN
4585

1918 Przedbórz, stemplowana ząbkowana seria III wydania, gwarancja Rachmanow.

90 PLN90 PLN
4604

1918 Jędrzejów - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej z przedrukiem lokalnym, 8.XII ostemplowane na kopercie, unarodowionym kasownikiem.

200 PLN180 PLN
4605

1918 Tarnów - wydanie II - znaczki austriackie z przedrukiem lokalnym, ostemplowane na kopercie 26.XII.

100 PLN90 PLN
4621

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

50 PLN50 PLN
4630

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
4632

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w części nakładu "uszkodzone ols", gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN100 PLN