The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
11131

1826 list z Piotrkowa ze stemplem Inters Rzadowy i pieczęcią Królestwo Polskie Urząd Generalny Miasta Obwodowego Piotrkowa.

40 PLN40 PLN
11134

1836 Wolne Miasto Kraków, list na papierze "firmowym" adresowany do Tarnowa, wysłany 22.XI za pośrednictwem austriackiego urzędu pocztowego znajdującego się na terenie WM Krakowa.

150 PLN160 PLN
11136

1840 list od prezydenta Kielc - na papierze "firmowym" - adresowany do burmistrza Sandomierza, wysłany 11.IX(28.VIII), dwuwierszowy stempel nadawczy z łacińską nazwą miesiąca, na odwrocie pieczęć lakowa.

125 PLN125 PLN
11150

1856 po, list z miejscowości Małogoszcz, wysłany 12.XI adresowany do Kielc, czerwony stempel nadawczy z wpisaną datą, gwarancja Gryżewski.

60 PLN75 PLN
11157

1860 około, list wysłany 17.II z Mińska do Łodzi, na odwrocie pięknie zachowana pieczęć lakowa z godłem: "POWIAT STANISŁAWOWSKI WÓJT GMINY MIŃSK".

140 PLN140 PLN
11163

1867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 26.IX, adresowany do Czeszewa; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; kasownik odbiorczy.

20 PLN20 PLN
11172

1872 list z Krakowa do Złoczowa.

30 PLN30 PLN
11175

1876 całostka w języku niemieckim i polskim nadana z Brzeżan.

50 PLN50 PLN
11181

1891 list ze Lwowa do Krakowa, na odwrocie krakowski stempel odbiorczy.

35 PLN35 PLN
11182

1892 list z Zakopanego do Warszawy, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy i godzinnik.

40 PLN40 PLN
11183

1893 austriacki formularz adresu przesyłowego w języku niemieckim i polskim.

100 PLN100 PLN
11185

1896 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią w języku niemieckim i polskim.

50 PLN70 PLN
11186

1896 sekretnik austriacki w języku niemieckim, polskim i rosyjskim.

50 PLN76 PLN
11187

1896 austriacka kartka ze znakiem opłaty w języku niemieckim i polskim.

50 PLN76 PLN
11188

1896 austriacki sekretnik w języku niemieckim, polskim i rosyjskim.

50 PLN71 PLN
11209

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.

100 PLN100 PLN
11210

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.

100 PLN100 PLN
11211

1914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej, uszkodzony.

60 PLN60 PLN
11212

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z niemym kasownikiem (utajniającym miejsce nadania listu), z okresu I wojny światowej.

40 PLN45 PLN
11226

1864 znaczek rosyjski stemplowany w Warszawie.

30 PLN30 PLN
11227

1864 rosyjskie znaczki stemplowane na terenach polskich, znaczki uszkodzone.

60 PLN60 PLN
11235

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

20 PLN18 PLN
11240

1915 kartka z Krakowa do Budziejowic ocenzurowana w urzędzie cenzury na dworcu kolejowym w Krakowie.

40 PLN40 PLN
11253

1915 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
11259

1915 List z pośrednictwa pocztowego Raciechowice do Wiednia.

50 PLN50 PLN
11267

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, seria z najtańszych znaczków.

60 PLN54 PLN
11275

1916 seria znaczków gazetowych.

30 PLN30 PLN
11279

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania przedrukowego, nadana 23.IX w urzędzie etapowym Lublin adresowana na Węgry, cenzura.

50 PLN50 PLN
11282

1916 kartka z Nowego Sącza ze stemplem Komendy Dworca.

40 PLN40 PLN
11291

1916 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
11292

1916 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
11299

1917 list polecony ze Lwowa ze stemplem cenzury wojskowej.

60 PLN60 PLN
11314

1918 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

10 PLN10 PLN
11327

1919 list z Warszawy do Szwajcarii przewieziony szwajcarskim pociągiem Czerwonego Krzyża, specjalna nalepka CK.

1 200 PLN1 000 PLN
11341

1915 polecony list poczty wojskowej z Miechowa.

40 PLN40 PLN
11363

1915 kartka z Radomia do Lublina ze stemplem Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej (w rysunku czerwony krzyż i warszawska Syrenka), gwarancja.

300 PLN300 PLN
11381

1915 zalepka w formie pieczęci lakowej na cele humanitarne Legionów i Samarytanina na wycinku z oryginalnego obiegu.

60 PLN60 PLN
11394

1916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Włoszczowej.

100 PLN100 PLN
11396

1916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Dęblina.

100 PLN100 PLN
11434

1917 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Miechowa.

100 PLN100 PLN