Page:
results
Num# Description Start price Buy price
111311826 list z Piotrkowa ze stemplem Inters Rzadowy i pieczęcią Królestwo Polskie Urząd Generalny Miasta Obwodowego Piotrkowa.

40 PLN

40 PLN

111341836 Wolne Miasto Kraków, list na papierze "firmowym" adresowany do Tarnowa, wysłany 22.XI za pośrednictwem austriackiego urzędu pocztowego znajdującego się na terenie WM Krakowa.

150 PLN

160 PLN

111361840 list od prezydenta Kielc - na papierze "firmowym" - adresowany do burmistrza Sandomierza, wysłany 11.IX(28.VIII), dwuwierszowy stempel nadawczy z łacińską nazwą miesiąca, na odwrocie pieczęć lakowa.

125 PLN

125 PLN

111501856 po, list z miejscowości Małogoszcz, wysłany 12.XI adresowany do Kielc, czerwony stempel nadawczy z wpisaną datą, gwarancja Gryżewski.

60 PLN

75 PLN

111571860 około, list wysłany 17.II z Mińska do Łodzi, na odwrocie pięknie zachowana pieczęć lakowa z godłem: "POWIAT STANISŁAWOWSKI WÓJT GMINY MIŃSK".

140 PLN

140 PLN

111631867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 26.IX, adresowany do Czeszewa; na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; kasownik odbiorczy.

20 PLN

20 PLN

111721872 list z Krakowa do Złoczowa.

30 PLN

30 PLN

111751876 całostka w języku niemieckim i polskim nadana z Brzeżan.

50 PLN

50 PLN

111811891 list ze Lwowa do Krakowa, na odwrocie krakowski stempel odbiorczy.

35 PLN

35 PLN

111821892 list z Zakopanego do Warszawy, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy i godzinnik.

40 PLN

40 PLN

111831893 austriacki formularz adresu przesyłowego w języku niemieckim i polskim.

100 PLN

100 PLN

111851896 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią w języku niemieckim i polskim.

50 PLN

70 PLN

111861896 sekretnik austriacki w języku niemieckim, polskim i rosyjskim.

50 PLN

76 PLN

111871896 austriacka kartka ze znakiem opłaty w języku niemieckim i polskim.

50 PLN

76 PLN

111881896 austriacki sekretnik w języku niemieckim, polskim i rosyjskim.

50 PLN

71 PLN

112091914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.

100 PLN

100 PLN

112101914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.

100 PLN

100 PLN

112111914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej, uszkodzony.

60 PLN

60 PLN

112121915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z niemym kasownikiem (utajniającym miejsce nadania listu), z okresu I wojny światowej.

40 PLN

45 PLN

112261864 znaczek rosyjski stemplowany w Warszawie.

30 PLN

30 PLN

112271864 rosyjskie znaczki stemplowane na terenach polskich, znaczki uszkodzone.

60 PLN

60 PLN

112351915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria.

20 PLN

18 PLN

112401915 kartka z Krakowa do Budziejowic ocenzurowana w urzędzie cenzury na dworcu kolejowym w Krakowie.

40 PLN

40 PLN

112531915 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

112591915 List z pośrednictwa pocztowego Raciechowice do Wiednia.

50 PLN

50 PLN

112671916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa, seria z najtańszych znaczków.

60 PLN

54 PLN

112751916 seria znaczków gazetowych.

30 PLN

30 PLN

112791916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania przedrukowego, nadana 23.IX w urzędzie etapowym Lublin adresowana na Węgry, cenzura.

50 PLN

50 PLN

112821916 kartka z Nowego Sącza ze stemplem Komendy Dworca.

40 PLN

40 PLN

112911916 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

112921916 kartka ze Lwowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN

50 PLN

112991917 list polecony ze Lwowa ze stemplem cenzury wojskowej.

60 PLN

60 PLN

113141918 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

10 PLN

10 PLN

113271919 list z Warszawy do Szwajcarii przewieziony szwajcarskim pociągiem Czerwonego Krzyża, specjalna nalepka CK.

1 200 PLN

1 000 PLN

113411915 polecony list poczty wojskowej z Miechowa.

40 PLN

40 PLN

113631915 kartka z Radomia do Lublina ze stemplem Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej (w rysunku czerwony krzyż i warszawska Syrenka), gwarancja Korszeń.

300 PLN

300 PLN

113811915 zalepka w formie pieczęci lakowej na cele humanitarne Legionów i Samarytanina na wycinku z oryginalnego obiegu.

60 PLN

60 PLN

113941916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Włoszczowej.

100 PLN

100 PLN

113961916 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Dęblina.

100 PLN

100 PLN

114341917 polecony list austriackiej poczty wojskowej z Miechowa.

100 PLN

100 PLN