The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
159

1919 list polecony z Poznania (21.6.1919) do Niemiec (na odwrocie kasownik odbiorczy AMSEE 22.6.1919) z cenzurą "Kontrola Decernatu Poczty Komisariatu N.R.L. w Poznaniu", gwarancja.

150 PLN150 PLN
163

1916 niekatalogowana całostka na fundusz wdów i sierot po legionistach polskich wysłana z Lwowa 30.V.1916.

500 PLN540 PLN
166

1918 Częstochowa, list z Częstochowskiego Magistratu ze stemplem typ 3 i stemplem opłaty IVa, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
174

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 20 fen. z nadrukiem drugą formą, lewy znaczek z błędem "podniesione s", znaczek z błędem bez podlepki, prawy znaczek ślady po dużej podlepce, gwarancja Schmutz.

40 PLN45 PLN
181

1918 wydanie PP/GGW,

40 PLN40 PLN
183

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczka za 60 fen. w kolorze jasnolila z nadrukiem formą pierwszą, górne znaczki ślady po podlepkach, dolny prawy znaczek duża plama na gumie, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
187

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z odwróconym nadrukiem wartości 45/60 hal. z pozycji 11 i 21, dolny znaczek z błędem "litera A w Polska krótsza", gwarancja Schmutz.

130 PLN160 PLN
188

1918 drugie wydanie lubelskie, silnie przesunięty nadruk nowej wartości 45/60 hal., góra znaczka zagięta z brakiem części nadruku, gwarancja Schmutz.

80 PLN80 PLN
190

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 50 hal. z nadrukiem formą I poz. 92, gwarancja Schmutz.

60 PLN75 PLN
191

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 80 hal. z błędem nadruku "uszkodzone A", gwarancja Schmutz.

110 PLN140 PLN
193

1919 wydanie poznańskie, parka znaczków z nadrukiem 5/2 fen., prawy znaczek z błędem "brak dolnej połowy prawej cyfry 5", gwarancja Schmutz.

250 PLN225 PLN
198

1919 wydanie poznańskie, nadruk 5/7,5 fen. z błędem "brak dolnej połowy cyfry 5", gwarancja Schmutz.

40 PLN55 PLN
205

1919 wydanie gnieźnieńskie, seria znaczków z marginesem oba z pozycji 9 w arkuszu, gwarancja Schmutz.

2 500 PLN2 500 PLN
208

1919 orzeł na tarczy heraldycznej, górna prawa ćwiartka arkusza znaczka za 1 kr., 23 znaczek w tym wielobloku z błedem "kocona zamiast korona".

150 PLN150 PLN
216

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze szarozielonym, gwarancja Schmutz.

30 PLN35 PLN
217

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
226

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze brązowym, gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
227

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 25 hal. w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
231

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 1 kr. z podwójnym drukiem w kolorze brązowym, gwarancja Schmutz.

90 PLN90 PLN
248

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek z błędem "półksiężyc", dwie duże podlepki i naturalne załamania gumy, gwarancja Schmutz.

25 PLN35 PLN
249

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 1 mk. w kolorze szarym, prawy z błędem "jelenie rogi", gwarancja Schmutz.

60 PLN80 PLN
251

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 mk. lewy znaczek z błędem "fajka", brak gumy, gwarancja Schmutz.

35 PLN45 PLN
252

1919 wydanie w walucie markowej, usterka "bomba przed koniem" na znaczku za 5 mk.,gwarancja.

30 PLN50 PLN
255

1921 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka z nadrukiem 3 mk. z pozycji 41/52, lewy dolny znaczek z błędem "przecinek zamiast kropki".

50 PLN70 PLN
258

1921 uchwalenie Konstytucji, czworoblok znaczka za 50 mk. z pozycji 3/14, prawy dolny znaczek z błędem "brak kropki po 1921".

50 PLN55 PLN
259

1923 parka znaczków za 3000 mk., prawy znaczek z błędem formy "KONAPSKI".

40 PLN50 PLN
265

1924 duży orzeł na tarczy barokowej, znaczek za 2.000.000 mk. z błędem "zgrubienie na szyi orła", gwarancja Schmutz.

50 PLN65 PLN
274

1928 Sienkiewicz, czworoblok rozdzielony pustopolem.

800 PLN880 PLN
276

1930 popiersie króla Jana III Sobieskiego, czworoblok znaczka przedzielony pustopolem.

1 200 PLN1 200 PLN
277

1936 zawody balonowe Gordona-Benetta, seria w parkach z poz. 61/62, prawe znaczki z usterką "górna kreska drugiej litery E krótsza", gwarancja.

240 PLN200 PLN
278

1936 zawody balonowe Gordona-Bennetta, seria w parkach z pozycji 97/98, prawe znaczki z usterką nadruku "pionowa pałeczka litery R krótsza", gwarancja.

240 PLN200 PLN
288

1944 I wydanie definitywne Poczty Powstańczej w Warszawie, znaczek kolorze czerwonym i szaroniebieskim z podwójnym ząbkowaniem, gwarancja Schmutz.

3 200 PLN3 200 PLN
289

1944 Powstanie Warszawskie, miniaturowy list ze stemplem maszynowym i odręczną cenzurą, gwarancja Schmutz.

700 PLN700 PLN
292

1943 Woldenberg, dwa znaczki okolicznościowe, gwarancja.

10 PLN30 PLN
293

1944 Woldenberg, znaczek z olimpijczykiem na wycinku z okolicznościowym kasownikiem pierwszego dnia obiegu

40 PLN40 PLN
295

1944 Woldenberg, znaczek z okazji 80 rocznicy Konwencji Genewskiej, dwa odcienie koloru oliwkowego jasny i ciemny, gwarancja.

20 PLN45 PLN
296

1944 Woldenberg, znaczek z okazji 500 rocznicy bitwy pod Warną.

20 PLN20 PLN
297

1944 "Wodzowie", gwarancja Ryblewski i Schmutz.

160 PLN180 PLN
298

1944 wydanie przedrukowe, nadruk silnie przesunięty, dolna para znaczków bez nadruku nowej wartości, gwarancja.

200 PLN200 PLN
299

1947 Narciarskie Mistrzostwa Polski, "Abklatsch" nadruku, gwarancja.

25 PLN45 PLN