The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
7300

1811 Księstwo Warszawskie, tzw. ceduła furmańska o wartości 6 groszy, wystawiona 9.XI, lewa strona podklejana; dokument nieczęsto spotykany.

300 PLN405 PLN
7305

1832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.

250 PLN260 PLN
7307

1834 list z treścią z Lublina do Kurowa.

45 PLN45 PLN
7309

1834 list z Liska do Wiednia.

70 PLN70 PLN
7313

1840 list Nowego Miasta do Łodzi.

50 PLN61 PLN
7315

1842 list z Chmielnika do Radomia przez Kielce.

120 PLN120 PLN
7316

1842 list z Rzeszowa do Przeworska.

40 PLN40 PLN
7321

1849 list z Żarek do Częstochowy.

80 PLN80 PLN
7325

1853 list zagraniczny w kopercie wysłany z Warszawy 15.II, adresowany do Clermont-Ferraud, przesyłka od Wrocławia podróżowała koleją przez Berlin, Minden i Deutz (stemple ambulansowe); stemple kraju nadejścia listu: "AUS RUSSLAND" i "PRUSSE - VALENCIENNES", tranzytowy Paryż i odbiorczy 20.II, adnotacje pocztowe (porta), piękny obieg.

400 PLN400 PLN
7330

1857 około, strona adresowa listu wysłanego 10.II ze Zwierzyńca do Warszawy, stempelek własnościowy.

50 PLN50 PLN
7333

1863 kwit pocztowy na przeslane do Warszawy 5 rubli srebrem.

80 PLN80 PLN
7334

1863 list z Wiśnicza do Porąbki przez Brzesko i Bochnię.

40 PLN40 PLN
7336

1867 list z Łopatyna do Lwowa.

30 PLN30 PLN
7353

1883, list z Brzeźna (Briesen) wysłany 25.IX do miejscowości Plocicz (Hammer) nie doręczony i 26.IX zwrócony do nadawcy.

35 PLN35 PLN
7357

1897 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 52 relacji Poznań - Insterburg.

60 PLN60 PLN
7359

1898 Wrocław - zbiór poczty miejskiej - 2 kartki, 1 list, 4 znaczki.

850 PLN850 PLN
7380

1911 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 114 relacji Baranowicze - Białystok.

100 PLN100 PLN
7385

1913 widokówka wysłana 21.VIII z Wiednia do Milanówka, fioletowy stempel ambulansowy.

50 PLN50 PLN
7395

1923 ambulans kolejowy Hirschberg - Polaun.

30 PLN30 PLN
7399

1939 polski znaczek na wycinku z radzieckim stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

60 PLN60 PLN
7400

1939 polski znaczek na wycinku z radzieckim stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

40 PLN70 PLN
7406

1940 polecona kartka ze Lwowa do Rumunii, przedwojenna polska eRka, brak znaczków.

80 PLN80 PLN
7407

1955 kartka z internowania w Kazachstanie do Warszawy.

60 PLN60 PLN
7408

1956 kartka z internowania w Kazachstanie do Warszawy.

40 PLN40 PLN
7414

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne na cienkim prześwitującym papierze, piękny stan, gwarancja Falkowski.

1 200 PLN1 200 PLN
7427

1960 wydawnictwo polonijne - wystawa filatelistyczna w 100-lecie pierwszego polskiego znaczka.

50 PLN50 PLN
7429

1970 wydawnictwo polonijne - wystawa filatelistyczna POLPHILEX w 110 rocznicę wydania pierwszego polskiego znaczka.

50 PLN50 PLN
7432

1914 austriacka R-ka z Olkusza.

20 PLN20 PLN
7439

1915 znaczek za 4 kr. na wycinku przekazu ze stemplem poczty etapowej 436.

350 PLN350 PLN
7441

1915 kartka niemieckiej poczty polowej z Sieradza.

30 PLN45 PLN
7443

1915 austriacki znaczek dopłaty na wycinku ze stemplem Kreiskommando w Miechowie.

20 PLN20 PLN
7447

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 1 mk. (26:17 otworów) na liście poleconym ofrankowanym wszystkimi (do tej pory wydanymi) znaczkami tego wydania, wysłanym 14.XI z Kowna do Berlina, cenzura, stempel odbiorczy. Ten niezwykle trudny znaczek, jest praktycznie niespotykany na korespondencji (w katalogu Michel brak wyceny).

800 PLN800 PLN
7448

1916 seria znaczków gazetowych austriackiej poczty polowej.

10 PLN20 PLN
7452

1916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

50 PLN50 PLN
7458

1916 austriacki przekaz paczkowy pobraniowy.

80 PLN80 PLN
7472

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka z Brześcia Litewskiego wysłana 24.X za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (wyróżnik "c"), stempel formacyjny.

30 PLN29 PLN
7485

1918 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

10 PLN10 PLN
7487

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie nie wprowadzone do obiegu, z podobizną cesarza Karola, kilka znaczków cień podlepki, pozostałe bez podlepek.

1 700 PLN1 700 PLN
7495

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

250 PLN250 PLN
7496

1914 zalepka legionowa.

45 PLN45 PLN