Page:
results
Num# Description Start price Buy price
44931830 obwoluta listu z Osięcin do Włocławka.

30 PLN

30 PLN

44971834 około, list wysłany z Łomży 27.III adresowany do Wilna, ładnie odbity dwuwierszowy stempel nadawczy z łacińską nazwą miesiąca, na odwrocie pieczęć lakowa.

120 PLN

135 PLN

44981840 list pieniężny z Łęczycy do Warszawy.

200 PLN

275 PLN

45011842 po, list wysłany z Wodzisławia 15.X adresowany do Radomia, jednowierszowy stempel nadawczy w ramce odbity w czerwonym kolorze, łukowy stempelek FRANCO z wpisana wysokością opłaty, przekreślony adres.

50 PLN

50 PLN

45061848 po, list wysłany z Zamościa 5 (17).IV adresowany do Lublina, czysto i wyraźnie odbity stempel nadawczy, przekreślony adres.

30 PLN

30 PLN

45071849 list na urzędowej papeterii, wysłany 19 (31).X z kancelarii Gubernatora Wojskowego Grodna adresowany do Zgierza, poprzez urząd w Warszawie 24.X (12.XI) przesłany do miejsca przeznaczenia, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel Grodna; interesujący dokument o ciekawym obiegu pocztowym.

200 PLN

200 PLN

45211867 Warszawa - miejscowy list urzędowy.

40 PLN

38 PLN

45221852 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany ze Stanisławowa 17.VII adresowany do Lwowa, firmowy niebieski stempelek nadawcy GEBRUDER CZUCZAWA, ozdobny kasownik odbiorczy, piękny walor w świetnym stanie zachowania.

130 PLN

260 PLN

45231857 (?) rosyjska koperta - całostka wysłana z Grodna 27.III adresowana do Adama Strawińskiego "w Mirowszczyźnie lub gdzie się znajduje", znak opłaty na klapie skasowany poprzez skreślenie.

220 PLN

220 PLN

45251870 rosyjsa całostka wysłana z Wąchocka do Warszawy, datownik odbiorczy na odwrocie, koperta poplamiona i zagięta.

200 PLN

200 PLN

45261883 Recepis nadawczy na telegram wysłany 17.II ze Stacji Telegraficznej w Tarnowie.

50 PLN

50 PLN

45371910 rosyjski znaczek ostemplowany w Warszawie.

15 PLN

35 PLN

45391912 polecony list z Łęcznej.

30 PLN

30 PLN

45451914 znaczek ze stemplem kamuflażowym z ziem polskich z pierwszych miesięcy I wojny światowej.

65 PLN

110 PLN

45561866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 120 - Kielce.

50 PLN

75 PLN

45571870 Królestwo Polskie - koszulka listu wysłanego z Alexandrowa Pogranicznego 11.IX (30.VIII) adresowanego do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym "311" (Fischer +500), dodatkowo odbity miejscownik i firmowy stempelek nadawcy, kasownik odbiorczy.

300 PLN

300 PLN

45601887 Królestwo Polskie - rosyjska całostka wysłana 11.X adresowana do Warszawy, stempel odbiorczy i okrągły godzinnik (grażdanka).

80 PLN

80 PLN

45621893 Królestwo Polskie - rosyjska całostka wysłana 11.XII z Warszawy adresowana do Frankfurtu nad Menem.

30 PLN

30 PLN

45631960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, pamiątkowa winieta.

30 PLN

30 PLN

45641960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, pamiątkowa winieta.

30 PLN

30 PLN

45651960 100 lat Polskiego Znaczka Pocztowego, Wielkopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 1960, bloczek pamiątkowych winietek.

20 PLN

36 PLN

45661970 110. rocznica pierwszego polskiego znaczka, wystawa filatelistyczna POLPHILEX 70 w Ognisku Polskim w Londynie.

30 PLN

30 PLN

45681914 "pierwsza" okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na wycinku 11.IX w Wolbromiu - jednym z trzech tylko uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano.

75 PLN

150 PLN

45691915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

180 PLN

190 PLN

45731916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list polecony wysłany 9.II z Łodzi do Warszawy, kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

45801917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost" - 2 1/2 fen. - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 11.XII z Wilna do Niemiec, cenzury.

100 PLN

100 PLN

45841917 urzędowy list polecony (zwolniony z opłaty pocztowej) wysłany 18.VIII z Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie adresowany do Włocławka; ciekawa koperta urzędowa i efektowna pieczęć urzędu.

100 PLN

95 PLN

45851917 winietki na biednych sprzedawane w urzędach pocztowych.

100 PLN

95 PLN

45951919 znaczki Zachodniej Ukrainy - polskie kresy.

40 PLN

45 PLN

46211917 Polska Siła Zbrojna - karta pocztowa wysłana 29.XII z Zawiercia adresowana do Komendy Wojsk Polskich w Warszawie, ciekawy stempelek urzędowy "Inspektorat wyszkolenia przy Naczelnym Wodzu Wojsk Polskich ...".

80 PLN

80 PLN

46241917 Legiony Polskie - formularz poczty polowej wysłany ze szkoły oficerskiej w Zambrowie, nadany 11.III na poczcie polowej 378 adresowany do Krakowa, stempel formacyjny przerobiony (prawdopodobnie) ze stempla cenzury poczty polowej 118 "I Baon 1. Pułk. Polskich Legionów/ Poczta pol."

150 PLN

150 PLN

46271918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 5 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

20 PLN

46281918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 15 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

30 PLN

30 PLN

46291918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 20 kop. skasowany fiskalnie, gwarancja Krawczyk.

10 PLN

25 PLN

46301918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe, znaczek za 35 kop. na wycinku, gwarancja Schmutz.

20 PLN

20 PLN

46361918 widokówka wysłana 20.II ze szpitala wojskowego we Lwowie za pośrednictwem poczty polowej 185, pieczęć formacyjna.

50 PLN

50 PLN

46401918 bardzo rzadka, szczególnie jako używana, podwójna parka znaczków tete-beche opłaty stemplowej za 15 kop. - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie z fioletowym nadrukiem na wycinku z dokumentu.

250 PLN

250 PLN

46411918 znaczek opłaty stemplowej za 5 kop. - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie z fioletowym nadrukiem zdjęty z dokumentu.

20 PLN

55 PLN

46421918 znaczek opłaty stemplowej za 3 Ruble - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, skasowany w dniu 20.V.18r., zdjęty z dokumentu.

150 PLN

150 PLN

46431918 znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie, kasowany przez przekreślenie.

60 PLN

60 PLN