Page:
results
Num# Description Start price Buy price
61832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.

200 PLN

210 PLN

71832 list ze Strykowa przez Kalisz, Wieluń do Wilna. Bardzo ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

200 PLN

200 PLN

81832 (?), list z Kalisza wysłany 7.VIII, adresowany do Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, kasownik dwuwierszowy (24 x 4 mm); stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej: "Służba Rządowa Cywilna"; walor pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza i opatrzony jest jego faksymilą.

150 PLN

150 PLN

91832 recepis nadawczy na list polecony.

50 PLN

50 PLN

131837 około, list ze Zgierza wysłany 4.VI adresowany do Łodzi, kasownik w kolorze czarnym z wpisaną datą, odręczna adnotacja Służba Rządowa.

35 PLN

35 PLN

151840 list z Warszawy do Dobryczyc k. Radomska.

40 PLN

61 PLN

171840list ze Skierniewic.

30 PLN

30 PLN

181840 list z Wiednia do Wilczkowic.

250 PLN

260 PLN

201841 po, list ekspresowy (adnotacja "b.pilno") wysłany z Włocławka 23.IX do Kowala, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu odbitka małej pieczęci urzędowej z godłem: NACZELNIK POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO.

40 PLN

40 PLN

291844 list z Miechowa do Kielc.

30 PLN

40 PLN

331846 po, list wysłany 3.VI z Dąbrowy do Radomia, kasownik z datą wpisywaną ręcznie.

30 PLN

30 PLN

351849 list z treścią z Radomia do Miechowa.

40 PLN

45 PLN

361849 po, list z Kalisza wysłany 13.II adresowany do Sieradza, kasownik z ozdobnikiemi; korespondencja służbowa oznaczona: Int(eres) Rząd(owy), list użyty dwukrotnie (poprzednio przesłany z Sieradza do Kalisza), faksymila M.A.Bojanowicz.

50 PLN

67 PLN

381850 około, koperta listu wysłanego z Kalisza 2.VII adresowanego do miejscowości Dobryszyce "koleją p Radomsk", kasownik rosyjsko - polski; wpisana wysokość porta.

60 PLN

60 PLN

391850 około, list z Kalisza wysłany 9.IX adresowany do Radomia, kasownik rosyjsko - polski; korespondencja służbowa oznaczona stempelkiem zwalniającym od opłaty pocztowej: Interes Rządowy.

40 PLN

40 PLN

431852 list z Kielc ze stemplem Inters Rządowy i POLOGNE.

150 PLN

150 PLN

451854 list z Opola.

30 PLN

30 PLN

511857 list z Krościenka do Starego Sącza.

30 PLN

35 PLN

591863 list z Brzeska do Nowgo Sącza.

30 PLN

30 PLN

641869 list urzędowy z Mogilna wysłany 15.XI do Trzemeszna, wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).

40 PLN

40 PLN

651872 recepis nadawczy.

40 PLN

40 PLN

701851 I wydanie Prus - 3 sgr. - frankatura pojedyncza, znaczek (ładnie cięty) unieważniony kasownikiem numerowym 549, list wysłany z Zielonej Góry (Grunberg) 22.II do Cothen, przesłany ambulansem Magdeburg - Berlin, kasownik odbiorczy.

250 PLN

250 PLN

741865 tzw list paczkowy ze stemplami pocztowych urzędow dworcowych we Wrocławiu i Bytomiu.

150 PLN

135 PLN

771875 list do Baranowicz praewieziony ambulansem kolejowym nr 41-42.

150 PLN

150 PLN

791878 kartka pocztowa przewieziony ambulansem kolejowym relacji Katowice Opole.

100 PLN

100 PLN

831880 kartka nadana w upt na dworcu kolejowym w Krakowie, kartka uszkodzona.

15 PLN

14 PLN

931887 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 5.

60 PLN

60 PLN

941887 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 5 relacji Wroclaw Szopienice.

100 PLN

100 PLN

1061898 Wrocław - zbiór poczty miejskiej - 2 kartki, 1 list, 4 znaczki.

800 PLN

820 PLN

1071899 ambulans nr 93 relacji Podwołoczyska - Kraków.

80 PLN

80 PLN

1101903 ambulans Rzeszów - Jasło.

35 PLN

35 PLN

1241907 polecona kartka z Hrubieszowa.

30 PLN

41 PLN

1281908 kartka pocztowa z Przemyśla do Berlina.

40 PLN

40 PLN

1351910 kartka z Warszawy do Szczuczyna.

15 PLN

15 PLN

1441912 polecony list z Kazimierza.

30 PLN

30 PLN

1501913 kartka nadana w upt Kalisz Dworzec.

60 PLN

60 PLN

1531914 kartka nadana w upt Skarżysko Dworzec.

70 PLN

70 PLN

1541914 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 179 relacji Pilawa - Ostrołęka.

100 PLN

100 PLN

1771860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie ciemne na cienkim prześwitującym papierze, skasowany przez skreślenie na krzyż, rzadki, gwarancja Krawczyk.

1 100 PLN

1 100 PLN

1801860 znaczek w odcieniach jasnych ze stemplem Warszawa 1 w sześciu kwadratach, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.

850 PLN

850 PLN