The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
6

1832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.

200 PLN210 PLN
7

1832 list ze Strykowa przez Kalisz, Wieluń do Wilna. Bardzo ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

200 PLN200 PLN
8

1832 (?), list z Kalisza wysłany 7.VIII, adresowany do Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, kasownik dwuwierszowy (24 x 4 mm); stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej: "Służba Rządowa Cywilna"; walor pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza i opatrzony jest jego faksymilą.

150 PLN150 PLN
9

1832 recepis nadawczy na list polecony.

50 PLN50 PLN
13

1837 około, list ze Zgierza wysłany 4.VI adresowany do Łodzi, kasownik w kolorze czarnym z wpisaną datą, odręczna adnotacja Służba Rządowa.

35 PLN35 PLN
15

1840 list z Warszawy do Dobryczyc k. Radomska.

40 PLN61 PLN
17

1840list ze Skierniewic.

30 PLN30 PLN
18

1840 list z Wiednia do Wilczkowic.

250 PLN260 PLN
20

1841 po, list ekspresowy (adnotacja "b.pilno") wysłany z Włocławka 23.IX do Kowala, pieczątka Interes Rządowy, z tyłu odbitka małej pieczęci urzędowej z godłem: NACZELNIK POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO.

40 PLN40 PLN
29

1844 list z Miechowa do Kielc.

30 PLN40 PLN
33

1846 po, list wysłany 3.VI z Dąbrowy do Radomia, kasownik z datą wpisywaną ręcznie.

30 PLN30 PLN
35

1849 list z treścią z Radomia do Miechowa.

40 PLN45 PLN
36

1849 po, list z Kalisza wysłany 13.II adresowany do Sieradza, kasownik z ozdobnikiemi; korespondencja służbowa oznaczona: Int(eres) Rząd(owy), list użyty dwukrotnie (poprzednio przesłany z Sieradza do Kalisza), faksymila M.A.Bojanowicz.

50 PLN67 PLN
38

1850 około, koperta listu wysłanego z Kalisza 2.VII adresowanego do miejscowości Dobryszyce "koleją p Radomsk", kasownik rosyjsko - polski; wpisana wysokość porta.

60 PLN60 PLN
39

1850 około, list z Kalisza wysłany 9.IX adresowany do Radomia, kasownik rosyjsko - polski; korespondencja służbowa oznaczona stempelkiem zwalniającym od opłaty pocztowej: Interes Rządowy.

40 PLN40 PLN
43

1852 list z Kielc ze stemplem Inters Rządowy i POLOGNE.

150 PLN150 PLN
45

1854 list z Opola.

30 PLN30 PLN
51

1857 list z Krościenka do Starego Sącza.

30 PLN35 PLN
59

1863 list z Brzeska do Nowgo Sącza.

30 PLN30 PLN
64

1869 list urzędowy z Mogilna wysłany 15.XI do Trzemeszna, wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).

40 PLN40 PLN
65

1872 recepis nadawczy.

40 PLN40 PLN
70

1851 I wydanie Prus - 3 sgr. - frankatura pojedyncza, znaczek (ładnie cięty) unieważniony kasownikiem numerowym 549, list wysłany z Zielonej Góry (Grunberg) 22.II do Cothen, przesłany ambulansem Magdeburg - Berlin, kasownik odbiorczy.

250 PLN250 PLN
74

1865 tzw list paczkowy ze stemplami pocztowych urzędow dworcowych we Wrocławiu i Bytomiu.

150 PLN135 PLN
77

1875 list do Baranowicz praewieziony ambulansem kolejowym nr 41-42.

150 PLN150 PLN
79

1878 kartka pocztowa przewieziony ambulansem kolejowym relacji Katowice Opole.

100 PLN100 PLN
83

1880 kartka nadana w upt na dworcu kolejowym w Krakowie, kartka uszkodzona.

15 PLN14 PLN
93

1887 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 5.

60 PLN60 PLN
94

1887 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 5 relacji Wroclaw Szopienice.

100 PLN100 PLN
106

1898 Wrocław - zbiór poczty miejskiej - 2 kartki, 1 list, 4 znaczki.

800 PLN820 PLN
107

1899 ambulans nr 93 relacji Podwołoczyska - Kraków.

80 PLN80 PLN
110

1903 ambulans Rzeszów - Jasło.

35 PLN35 PLN
124

1907 polecona kartka z Hrubieszowa.

30 PLN41 PLN
128

1908 kartka pocztowa z Przemyśla do Berlina.

40 PLN40 PLN
135

1910 kartka z Warszawy do Szczuczyna.

15 PLN15 PLN
144

1912 polecony list z Kazimierza.

30 PLN30 PLN
150

1913 kartka nadana w upt Kalisz Dworzec.

60 PLN60 PLN
153

1914 kartka nadana w upt Skarżysko Dworzec.

70 PLN70 PLN
154

1914 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 179 relacji Pilawa - Ostrołęka.

100 PLN100 PLN
177

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie ciemne na cienkim prześwitującym papierze, skasowany przez skreślenie na krzyż, rzadki, gwarancja Krawczyk.

1 100 PLN1 100 PLN
180

1860 znaczek w odcieniach jasnych ze stemplem Warszawa 1 w sześciu kwadratach, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.

850 PLN850 PLN