Page:
results
Num# Description Start price Buy price
132431999 zeszycik znaczkowy.

20 PLN

20 PLN

132441999 zeszycik znaczkowy z doklejonymi znaczkami w upt Warszawa1.

20 PLN

45 PLN

132452000 zeszycik znaczkowy wydany przez RUP Ciechanów.

60 PLN

60 PLN

132472000 zeszycik znaczkowy.

20 PLN

20 PLN

132482002 zeszycik znaczkowy.

15 PLN

15 PLN

132492003 czarnodruk z okazji Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Katowicach.

25 PLN

60 PLN

132731939 list urzędowy z urzędu skarbowego za zwrotnym poświadczenie odbioru (stąd dwa znaczki), nie przyjęty przez odbiorcę - na odwrocie kwit poświadczenia odbioru.

60 PLN

40 PLN

132831950 seria z pustopolami w układzie poziomym.

100 PLN

100 PLN

132921919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 hal. z nadrukiem pierwszej formy poz. 70, gwarancja Mikulski, Schmutz.

250 PLN

260 PLN

132931919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formą IIA poz. 33 z błędem "uszkodzone T", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

132951919 Stempelek dopłaty POBRAĆ ...m ...f WARSZAWA na nieopłaconej widokówce wysłanej 26.IX z Warszawy, adresowanej do Łukowa, karta pionowo złamana, ciekawy walor.

70 PLN

70 PLN

133001919 Kraków 11 22.IX lokalne znaczki porta użyte na odwrocie przekazu pieniężnego z Horożanki, gwarancja Korszeń.

60 PLN

60 PLN

133451998 kompletna seria narożnych znaczków z pustopolami.

20 PLN

30 PLN

133471866 list nadany w urzędzie pocztowym na dworcu kolejowym w Gdańsku

100 PLN

100 PLN

133691924 wydanie lotnicze, seria na dużych podlepkach.

105 PLN

105 PLN

133711924 wydanie obiegowe, znaczek za 1 gulden.

45 PLN

50 PLN

133721924 wydanie obiegowe, znaczek za 5 guldenów.

8 PLN

13 PLN

133731924 wydanie obiegowe, znaczek za 10 guldenów.

60 PLN

60 PLN

133751924 IV, wydanie definitywne w nowej walucie, kreska pod "k", 5 fen. karta, czysta.

45 PLN

45 PLN

133771925 wydanie obiegowe, znaczek za 1 gulden.

35 PLN

35 PLN

133781925 wydanie obiegowe, znaczek za 2 guldeny.

10 PLN

10 PLN

133941926 czworoblok znaczka za 15 gr, gwarancja Korszeń.

320 PLN

320 PLN

133961928 znaczek w kolorze jasnoczerwonobrązowym, gwarancja Kalinowski.

20 PLN

75 PLN

133991929 wydanie obiegowe, papier grubo prążkowany (13 prążków/2cm) 16 na całym rysunku (Mi.190 euro), ze zbioru i sygnatura Rachmanowa, gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN

600 PLN

134111932 wydanie przedrukowe, duże podlepki.

80 PLN

80 PLN

134151933 wydanie obiegowe z pionowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja Kalinowski.

300 PLN

280 PLN

134171934 wydanie obiegowe, seria, gwarancja Korszeń.

20 PLN

20 PLN

134181934 wydanie obiegowe - tzw. mała doniczka, seria (Mi.90 euro), gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

134211934 wydanie z okazji 40 Zjazdu Filatelistów Niemieckich i 11 Zjazdu Związku Filtelistów Niemieckich, karta czysta.

350 PLN

350 PLN

134251935 wydanie z potrójną linią oddzielającą, napisy i ilustracje czarne, komplet 4 kart (wszystkie widoki), czyste.

600 PLN

600 PLN

134261936 wydanie obiegowe, seria (Mi.22 euro), gwarancja Schmutz, Łaszkiewicz.

45 PLN

45 PLN

134291937 list z świątecznym stemplem okolicznościowym z Bydgoszczy 13.XII.37 do Poznania.

120 PLN

120 PLN

134301937 wydanie obiegowe, seria, gwarancja Korszeń.

25 PLN

40 PLN

134331937 wystawa filatelistyczna DAPOSTA, seria bloków w bardzo ładnym stanie.

80 PLN

80 PLN

134341938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria.

10 PLN

20 PLN

134451939 Kongres niemieckich lekarzy i przyrodników w Sopocie, seria znaczków skasowana okolicznościowo 13.V na karcie.

30 PLN

30 PLN

134511918 wydanie PP/GGW, całostka oznaczenie 2IIBm błyszcz.

30 PLN

30 PLN

134521918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

180 PLN

180 PLN

134541918 wydanie PP/GGW, całostka (część na odpowiedź) nadana z Wraszawy 20.6.1919 ze stemplem Kontrola Departamentu Poczt Komisarjatu N.R.L. w Poznaniu, gwarancja Korszeń.

120 PLN

165 PLN

134561918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie żółtobrunatnym.

60 PLN

60 PLN