The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2452

1820 List z Iwanowic do Kielc.

100 PLN100 PLN
2453

1821 List z Żarnowca do Kielc.

120 PLN120 PLN
2454

1825 List z Wilczkowic do Kielc, liczne adnotacje pocztowe.

80 PLN80 PLN
2456

1825? List z Lutomiewrska do Warszawy, Stemple FRANCO, tranzytowy Łowicz i odbiorczy Warszawy.

120 PLN120 PLN
2459

1827 List z Zajączków do Kielc.

100 PLN100 PLN
2460

1831 List z Falkowa do Radomia pisany na papierze stemplowym.

100 PLN100 PLN
2478

1859 List z Osięcin do Włocławka.

80 PLN100 PLN
2480

1860 około, list ze Zgierza (ozdobny kasownik - czarny) wysłany 18.X, adresowany do Łodzi, stempelek do oznaczania korespondencji służbowej: "INTERES RZĄDOWY".

40 PLN40 PLN
2482

1867 list z Wrześni (Wreschen) wysłany 28.IV, adresowany do Czeszewa, na odwrocie stempel urzędowy (zielony) i kasownik odbiorczy

30 PLN30 PLN
2489

1891 rosyjska dofrankowana karta pocztowa, wysłana 18.XI z Łodzi do Norymbergi.

40 PLN40 PLN
2492

1907 widokówka przesłana ambulansem pocztowym nr.69 10.VII, adresowana do Gliwic, adresata nie znaleziono co potwierdzono stosownym stempelkiem.

40 PLN40 PLN
2507

1858 znaczek rosyjski za 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty.

1 200 PLN1 200 PLN
2508

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 37 - Łomża (Fi.+100).

600 PLN600 PLN
2512

1860 1ad, stempel Warszawa, gwarancja.

400 PLN460 PLN
2517

1860 1b,kasownik kolejowy, znaczek uszkodzony - złamany przez środek, gwarancja.

450 PLN450 PLN
2518

1860 znaczek w kolorze błękit pruski / karminowy z kasownikiem 241 Włocławek, gwarancja Mikstein,.

700 PLN700 PLN
2520

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, sześć kwadratów(Fi.+1000), znaczek użyty dwukrotnie, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.

300 PLN300 PLN
2521

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z bardzo rzadkim polskim kasownikiem kolejowym - D.T. Droga Terespolska (Fi.+1000), znaczek dwukrotnie użyty, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.

300 PLN300 PLN
2523

1866 znaczek rosyjski za 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - cztery kwadraty - Warszawa.

80 PLN90 PLN
2525

1867 List z Warszawy do Berlina, piękna trzykolorowa frankatura, stemple FRANCO i "EKSPEDYCJA DWORZEC WARSZAWA", gwarancja.

600 PLN620 PLN
2528

1914 list polecony z Drohobycza 8.VII.14 do Warszawy, na odwrocie znaczki i stempel odbiorczy Warszawa pisany cyrylicą.

80 PLN80 PLN
2532

1916 seria czterech znaczków gazetowych austriackiej poczty polowej.

10 PLN10 PLN
2536

1916 okupacja austro-węgierska, czysta karta pocztowa "herb w kwadracie".

30 PLN30 PLN
2538

1917 całostka wysłana z Łęczycy 20.7.17 do Niemiec ze stemplem cenzury w Poznaniu.

15 PLN15 PLN
2539

1917 nalepki na pomoc dla biednych z podobiznami królów polskich.

50 PLN55 PLN
2545

1915 widokówka wysłana 30.I z 10 nowogródzkiego pułku dragonów za pośrednictwem poczty polowej nr. 106 (?) adresowana do Lublina.

50 PLN50 PLN
2547

1915 karta poczty polowej przesłana 22.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach, pięknie odbite stemple formacyjne.

80 PLN80 PLN
2554

1916 legionowy formularz kartkowy przesłany 14.I za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Krakowa.

60 PLN60 PLN
2560

1916 nalepki dobroczynne w walucie koronowej "Legionistom Polskim 1916".

70 PLN70 PLN
2564

1917 kartka z niemieckiej poczt polowej 26.2.1917, stempel cenzury w Białymstoku.

25 PLN30 PLN
2568

1917 karta pocztowa od Polaka przebywającego w obozie jenieckim w Rosji wysłana 7.VI (26.V), cenzura rosyjska i austriacka.

30 PLN30 PLN
2569

1917 karta pocztowa od Polaka przebywającego w obozie jenieckim w Rosji wysłana 20.VII, różne stempelki cenzury.

20 PLN20 PLN
2571

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

70 PLN70 PLN
2575

1918 I Polski Korpus gen.Dowbora-Muśnickiego, czysta karta pocztowa.

150 PLN150 PLN
2576

1918 znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN55 PLN
2577

1918 znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla - I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie.

50 PLN55 PLN
2578

1919 pocztówka nadana z Frontowej Poczty Polowej nr 26 13.I.1919 ze stemplem formacyjnym dowództwa 9 Kompanii 3 p.p. Legionów.

45 PLN45 PLN
2581

1919 Powstanie wielkopolskie, karta pocztowa wysłana 22.IV z Inowrocławia do Kruszwicy, stempelek cenzury powstańczej.

200 PLN200 PLN
2583

1919 Powstanie wielkopolskie, karta pocztowa wysłana 10.VI z Inowrocławia do Zakopanego, cenzura poznańska.

150 PLN150 PLN
2584

1920 pocztówka nadana z Poczty Polowej nr 20 26.I.1920 ze stemplem formacyjnym 2-ga Kompanja 7. Pułku piech. Leg.

45 PLN45 PLN