The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
23560

1917 list wysłany 18.II z austriackiej poczty polowej nr. 511 (datownik z wyróżnikiem a) do Gandawy, pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. 11. Armeekommando Proviantamt"; opłata niezgodna z taryfą, wysoka wycena katalogowa (list Mi.250.- euro).

80 PLN80 PLN
23563

1917 list polecony wysłany 10.6 z Jarosławia do żołnierza Legionów Polskich w szpitalu fortecznym nr.II w Modlinie, stempelek cenzury niemieckiej z parafką cenzora, erka z jednej strony nieperforowana; datownik odbiorczy Modlin na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN72 PLN
23584

1917 karta pocztowa wysłana 23 października z 1. Batalionu 2. Pułku Piechoty z Żurawicy do Sułoszowa, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 378, fioletowy stempel formacyjny z orłem w ramce "Dowództwo I Bataljonu / 2 p. piechoty WOJSK POLSKICH".

130 PLN130 PLN
23592

1917 pocztówka wysłana 28.4.17 z Zakładu Sanitarnego Legionów z Warszawy do Leszczyny gmina Urzędów, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 378, stempel formacyjny "DYWIZYJNY ZAKŁAD SANITARNY / LEGIONÓW POLSKICH.", widokówka legionowa.

120 PLN120 PLN
23604

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, poza widocznym na skanie załamaniem w papierze w ładnym stanie zachowania..

50 PLN50 PLN
23607

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

160 PLN160 PLN
23651

1918-22 książka autorstwa Janusza Manterysa "Poczty polowe 1918 - 1922", 212 stron, katalog i wycena wszystkich znanych stempli, ilustracje, wspaniałe opracowanie i wydanie.

170 PLN170 PLN
23662

1919 wojna polsko-ukraińska, walki o odblokowanie Lwowa i ofensywa w Galicji oraz na Wołyniu, widokówka datowana 5.5.1919 przesłana za pośrednictwem Głównej Frontowej Poczty Polowej I w Przemyślu do Kutna, stempelek formacyjny "12 Kompania 32 p.p." - pułk operował w zgrupowaniu gen. Wacława Iwaszkiewicza, które wchodziło w skład sił przeznaczonych do przeprowadzenia ofensywy, na początku maja skoncentrowano ponad 30 tys. żołnierzy i 14 maja rozpoczęło się natarcie w szerokim pasie, które w krótkim czasie, doprowadziło do całkowitego odblokowania otoczonego z trzech stron Lwowa i przesunięcia linii frontu na wschód.

120 PLN120 PLN
23672

1919 kartka poczty polowej wysłana 28.9.19 od lekarza z II Dywizji strzelców Wielkopolskich z Wągrowca do Sekcji Lekarskiej Naczelnego Dowództwa w Warszawie, stempel "POLSKA POCZTA POLOWA / Nr. 1. / D.G." w kolorze fioletowym odbity także na odwrocie, na odwrocie pieczęć urzędowa lekarza dywizyjnego z II Dywizji strzelców Wielkopolskich.

250 PLN250 PLN
23682

1919 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera, kartka ze stemplem francuskiej poczty polowej "*TRESOR ET POSTES *" z datą 7.6.19 do Francji, stempel pocztowy jednostki "6ᵒ DIVISION POLONAISE * LE PAYEUR *" z orłem, widokówka z Ostrowa.

200 PLN250 PLN
23738

1915 Warszawa "Syrena", wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, pionowa parka znaczków za 6/5 gr. z niewykrojoną perforacją pomiędzy znaczkami, nadruk typu I w kolorze czarnym, pełna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja i oznaczenie.

150 PLN150 PLN
23744

1915 Warszawa, znaczek bez gumy, gwarancja i oznaczenie Walocha.

10 PLN10 PLN
23861

1917 Przedbórz, znaczek I wydania typ 4 z pustopolem po prawej, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

150 PLN150 PLN
23862

1917 Przedbórz, próba znaczka w barwie zielonej, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
23908

1918 Przedbórz, II wydanie, ząbkowana liniowo ZL 10 seria stemplowana (Fi.200.-), 2 gr.typ , 4 gr.typ 3, 6 gr.typ 3 i 10 gr. typ 2, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

320 PLN290 PLN
23909

1918 Przedbórz, II wydanie, ząbkowana liniowo ZL 11,5 seria stemplowana (Fi.200.-), 2 gr.typ 3, 4 gr.typ 2, 6 gr.typ 3 i 10 gr. typ 3, gwarancja Schmutz.

180 PLN165 PLN
23910

1918 Przedbórz, seria znaczków II wydania, wszystkie znaczki typ 3, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

160 PLN160 PLN
23911

1918 Przedbórz, seria znaczków II wydania, wszystkie znaczki typ 2, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

160 PLN145 PLN
23912

1918 Przedbórz, seria ząbkowana I wydania w czworoblokach, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN1 080 PLN
23919

1918 Przedbórz, opaska gazetowa z Lublina do Przedborza, opłata doręczeniowa znaczkiem poczty miejskiej III wydania.

600 PLN550 PLN
23920

1918 Przedbórz, seria cięta IV wydania, znaczki kolejno typ;1, 2, 1, 2, gwarancja i oznaczenie.

200 PLN210 PLN
23921

1918 Przedbórz, IV wydanie, seria czysta z pełną oryginalna gumą i jedną podlepką, ząbkowanie liniowe 11,5, gwarancja Ryblewski.

160 PLN144 PLN
23943

1918 Przedbórz, naśladownictwo wydania V, tak zwane wydanie VII używane jako znaczki opłaty skarbowej.

100 PLN100 PLN
23988

2016 książka Antoniego Kurczyńskiego "Poczty polskie i obce w warszawie do 1918 roku", 480 stron, kolorowe ilustracje, reprint mapy Królestwa Polskiego, twarda obwoluta.

120 PLN120 PLN
23989

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, przedwojenna gwarancja firmowa Esperatista Filatalejo.

40 PLN40 PLN
23995

1918 Grodzisk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

200 PLN200 PLN
24004

1918 Kalisz, wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem, pełna oryginalna guma bez śladu podlepki, rzadki w tak dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

320 PLN320 PLN
24010

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN90 PLN
24020

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem odwróconym II wydania.

160 PLN160 PLN
24025

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

320 PLN320 PLN
24026

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

320 PLN320 PLN
24027

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Rachmanow, Walocha.

320 PLN320 PLN
24028

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

320 PLN320 PLN
24029

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Jungjohann.

320 PLN320 PLN
24030

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

320 PLN331 PLN
24032

1918 Koło, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

200 PLN200 PLN
24034

1918 Koło, znaczek z nadrukiem lokalnym, ukośne załamanie, gwarancja Walocha.

150 PLN150 PLN
24043

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

160 PLN160 PLN
24047

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II, gwarancja Walocha.

450 PLN450 PLN
24049

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

160 PLN160 PLN