The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
28002

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.

10 PLN10 PLN
28020

1944 poczta w getcie łódzkim, seria znaczków nie dopuszczonych do obiegu, gwarancja.

1 000 PLN1 000 PLN
28038

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" ostemplowany w obozie Lützel Nüh - Goldbach.

150 PLN210 PLN
28058

1940-42 Oflag XIIA - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury w tym kilka bez numeru cenzora (1, 3, 4, 5, VII, 7, 8); wszystkie walory w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN400 PLN
28099

1941 deportacja polskiej ludności do Kazachstanu, kartka sowiecka wysłana od deportowanych Polaków w III deportacji z Semipałatyńska z Kazachstanu na teren Kresów Wschodnich do Tłumacza.

175 PLN175 PLN
28103

1942 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Wil.

400 PLN400 PLN
28139

1943 obóz Stalag Luft 3 w Żaganiu, kartka z Krakowa adresowana do polskiego pilota RAF Dywizjonu 304, ppłk. Tadeusza Blicharza do obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu, stempel cenzury obozu.

350 PLN350 PLN
28183

1945 tereny północnoniemieckie "Libertas", znaczek na kopercie wysłanej 19.05.45 z Lubeki do Wielkiej Brytanii, czerwony kasownik "POCZTA POLSKA LUBEKA", znaczki tego wydania przeznaczone były do opłacania kart i listów zwykłych, a więc przesyłek najpopularniejszych, wydano je w niewielkim nakładzie 680 sztuk i do połowy maja praktycznie zostały zużyte, brak stempli odbiorczych.

200 PLN241 PLN
28201

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa o sygnaturze E/0281, czysta, bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN
28204

1945 Lubeka, całostka wydania Libertas z dwuwierszowym napisem "KARTA POCZTOWA / CARTE POSTALE".

200 PLN180 PLN
28206

1945 poczty międzyobozowe w Niemczech - Lubeka, "Syrena", karta pocztowa wysłana z obozu przejściowego Cashagen do Torunia, stempelek cenzury wojskowej nr 336, walor w dobrym stanie zachowania, gwarancja.

500 PLN425 PLN
28239

1945 "Polish Camp/ Bad Harzburg" przesyłka nadana 5.09.45 za pośrednictwem Poczty Polskiej w Northeim do obozu w Langwasser, prostokątny datownik nadawczy "POCZTA POLSKA NORTHEIM / HANN." z datą "_6.SEP.1945", rzadki walor w słabszym stanie zachowania.

300 PLN250 PLN
28279

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalny, gwarancja Rzadkosz.

90 PLN105 PLN
28295

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 350 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

80 PLN80 PLN
28296

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
28300

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
28301

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Walocha.

70 PLN70 PLN
28302

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
28322

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

80 PLN80 PLN
28335

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 681 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski,.

150 PLN150 PLN
28336

1944 Rudnik, znaczek z lokalnym nadrukiem typu III na prawidłowo opłaconym liście nadanym 9.08.44 adresowany do Leżajska.

1 100 PLN1 300 PLN
28338

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski, Mikstein, Schmutz.

600 PLN600 PLN
28340

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 814 sztuk, fotoatest Rzadkosz.

150 PLN150 PLN
28346

1944 Rudnik nad Sanem, całostka z nadrukiem lokalnym z miejscowego obiegu pocztowego z datą 28.08.44, gwarancja na odwrocie Pelczar.

1 500 PLN1 500 PLN
28349

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk, Petriuk.

300 PLN80 PLN
28352

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, nakład 927 sztuk, gwarancja Krawczyk, Walocha.

60 PLN60 PLN
28353

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym bez gumy, gwarancja Walocha.

100 PLN85 PLN
28354

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym bez gumy, gwarancja Krawczyk, Petriuk.

100 PLN80 PLN
28356

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym bez gumy, gwarancja Krawczyk, Petriuk.

100 PLN85 PLN
28361

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym bez gumy, nakład 221 sztuk, gwarancja Miszczak, Walocha.

180 PLN153 PLN
28375

1944 Zamość, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

300 PLN300 PLN
28389

1945 Końskie, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Perzyński.

70 PLN70 PLN
28394

1945 Milanówek, znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym w barwie czerwonej, zachowana ilość tego znaczka jedynie 86 sztuk!, stan idealny, gwarancja.

1 200 PLN1 200 PLN
28402

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
28411

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z błędem na poz.16 "zacięcie z lewej strony ramki", gwarancja i opis.

250 PLN200 PLN
28415

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

4 000 PLN4 000 PLN
28417

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskiej z obiegu pocztowego, gwarancja i opis Berbeka.

180 PLN180 PLN
28418

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskiej, gwarancja i oznaczenie.

160 PLN160 PLN
28434

1944 Goznak, list z Staszowa 7.4.45 do Zakopanego, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 712.

50 PLN50 PLN
28438

1944 Goznak, list z Suwałk 13.3.45 do Białegostoku, stempel cenzury wojskowej nr 184.

60 PLN135 PLN