The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20558

920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P2
80 PLN
Bid
20559

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok marginesowych rzadkich niekatalogowanych prób znaczka za 25 fen. w kolorze niebieskozielonym na makulaturze próby znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P/2 P MK
600 PLN
Bid
20560

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
60 PLN
Bid
20561

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, rzadsza na obustronnie zadrukowanym średnim średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
80 PLN
Bid
20562

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze ceglastoczerwonym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja schmutz.

Fi.1 P2
70 PLN
Bid
20563

1920 godło Litwy Środkowej, rzadka próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P
200 PLN
Bid
20564

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, sygnowany gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11
160 PLN
Bid
20565

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, z lekkim abklatschem na odwrocie, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dp
60 PLN
Bid
20566

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
20 PLN
Bid
20567

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, podwójny druk o wzajemnie odwróconym czysto odbitym rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3 Dp
160 PLN
Bid
20568

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
25 PLN
Bid
20569

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. w marginesowym sześciobloku, błędy na trzech pozycjach: na poz.4 "trójkąt i łuk przed cyfrą 2", a na poz.12 i 13 "kropka przed cyfrą 2", gwarancja Korszeń.

Fi.3B B2+3 Dp
Mi.3A 
180 PLN
Bid
20570

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P3 Dp
40 PLN
Bid
20571

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P Dp
40 PLN
Bid
20572

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

Fi.3aA MK
40 PLN
Bid
20573

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
Bid
20574

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu.


60 PLN
Bid
20575

1920 Orzeł i Pogoń, pasek trzech znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, dodatkowo bez peforacji poziomej na dole.


90 PLN
Bid
20576

1921 godło Litwy Środkowej, 1 i 2 seria nieząbkowane, skasowane 16.9 w Wilnie na odwrocie formularza z napisami polskimi i niemieckimi, datownik WILNO z wyróżnikiem "a".

Fi.1-3A, 20-22A
Mi.1-3B, 20-22B 
120 PLN
Bid
20577

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
Bid
20578

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i Gen.L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, z odbitką kliszy w kolorze brązowym znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym na odwrocie, gwarancja Korszeń.

Fi.14A/19A Mk
Mi.14B/19B 
240 PLN
Bid
20579

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła, drukowany na fałdzie papieru znaczek za 25 f. oryginalnie skasowany w Oszmianie, gwarancja Krawczyk.

Fi.14A MK
Mi.14B 
80 PLN
Bid
20580

1921 różne rysunki - płaskorzeźba z kościoła Św. Piotra i Pawła, niegumowana makulatura próby znaczka z drukiem wielokrotnym w barwie szaroniebieskiej, gwarancja Schmutz.

Fi.14P MK
40 PLN
Bid
20581

1921 Rycerz w zbroi, parka znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B Mk
Mi.15A 
120 PLN
Bid
20582

1921 Ostra Brama, makulatura znaczka za 2 mk., druk na zagiętym papierze, część rysunku czterech znaczków na odwrocie, każdy pasek po rozcięciu inny i mozna je eksponować oddzielnie, gwarancja na pięciu znaczkach Korszeń.

Fi.16A MK
Mi.16B
320 PLN
Bid
20583

1921 Ostra Brama, parka makulatury znaczków za 2 mk. drukowana na fałdzie papieru, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A MK
Mi.16B 
80 PLN
Bid
20584

1921 Ostra Brama, oryginalnie kasowana parka znaczków za 2 mk., częściowo bez perforacji pomiędzy znaczkami, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A
120 PLN
Bid
20585

1921 Ostra Brama, znaczek za 2 mk. z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A 
30 PLN
Bid
20586

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
Bid
20587

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
Bid
20588

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze szarooliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.17 P4
240 PLN
Bid
20589

1921 Katedra z wieżą, znaczek za 4 mk. ze znacznie przesuniętym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17B
Mi.17A 
50 PLN
Bid
20590

1921 różne rysunki - katedra z wieżą, niegumowana makulatura próby znaczka w barwach definitywnych z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Schmutz.

Fi.17P MK
40 PLN
Bid
20591

1921 Insygnia Rektorskie, parka makulatury znaczka za 6 mk. w kolorach karminowym i oliwkowoszarym, na odwrocie odbitka kliszy w kolorze oliwkowoszarym w położeniu odwróconym i o podwójnym druku, gwarancja Korszeń.

Fi.18A MK
Mi.18B 
120 PLN
Bid
20592

1921 różne rysunki - insygnia rektorskie, makulatura gumowanej próby znaczka za 6 mk. we wzajemnie przesuniętych drukiem barw definitywnych dla tego znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.18A P
40 PLN
Bid
20593

1921 Gen L.Żeligowski, próba jednej z klisz znaczka za 10 mk. na białym zwykłym papierze, druk dwustronny, gwarancja Krawczyk.

Fi.19 P
60 PLN
Bid
20594

1921 różne rysunki - gen. L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby znaczka za 10 mk. we wzajemnie przesuniętych barwach szarobrązowej i żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
Bid
20595

1921 różne rysunki - gen L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby jednej z klisz znaczka za 10 mk. w barwie ciemnobrązowej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
Bid
20596

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
100 PLN
Bid
20597

1921 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 2 mk., w kolorze jasnożółtym, rzadko tak ładnie odbita w innych fragmentach arkusza druk zanika, gwarancja Krawczyk.

Fi.22A MK
30 PLN
Bid