The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Neubrandenburg

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22054

1942 Oflag IIE - oddział garażowy "K" - oznaczenie K wzięło się od pierwszej litery wyrazu Kaserne (Koszary), a związane było z miejscem rozlokowania młodszych stopniem jeńców w garażach po niemieckiej jednostce pancernej; listownik z obozu wysłany 16.4 do Bydgoszczy, stempelek cenzora obozowego nr.19; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "Żo" od nazwiska "Żółkiewicz", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
Bid
22055

1942 dekoracyjna karta z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia, z wizerunkiem opłatka i gałązki choinkowej z płonącą świecą ozdobiona benedyktyńsko wykonanymi nacięciami tworzącymi kompozycję przestrzenną, autorstwa por.Jerzego Jędryczka, wszyta do listownika wysłanego 16.12 z obozu do Będzina (Bendsburg), stempelek cenzora nr.3; niekiedy oferowane są same ozdobne kartki przesyłane z obozów, noszące ślady szycia do listowników, kompletne przesyłki należą do rzadkości; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

na karcie albumowej.


500 PLN
Bid
22056

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenia lewej i dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
350 PLN
Bid
22057

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenie dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

Fi.1
400 PLN
Bid
22058

1944 kaplica, gwarancja Schmutz.

Fi.1
400 PLN
Bid
22059

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

Fi.2
700 PLN
Bid
22060

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
Bid
22061

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym z dodatkowym stemplem okolicznościowym "ROCZNICA POCZTY OBOZOWEJ", gwarancja Korszeń.

Fi.2
500 PLN
Bid
22062

1944 świetlica, znaczek w kolorze czarnym na papierze brunatnym prążkowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
400 PLN
Bid
22063

1944 Świetlica, najrzadszy znaczek Neubrandenburga - za 5 fen. w kolorze niebieskim, nakład 105 sztuk!!!; doskonały stan zachowania; gwarancja i opis (ciemnoniebieski) Schmutz.

Fi.3
2 800 PLN
Bid
22064

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

Fi.4-7C
800 PLN
Bid
22065

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
Bid
22066

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
200 PLN
Bid
22067

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.4ay1A
70 PLN
Bid
22068

1944 Syrena, kasowany znaczek za 10 f. w rzadkim bardzo ciemnym odcieniu brunatnoróżowego na białym gładkim średnim papierze, dodatkowo bez perforacji poziomej na górze, gwarancja i opis 4c wg.Machowskiego Schmutz.

Fi.4cx3C
400 PLN
Bid
22069

1944 kaplica obozowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.5Iax4C
140 PLN
Bid
22070

1944 Scena, makulatura najwcześniej wydanej odmiany znaczka za 50 f. w kolorze jasnobrunatnym na papierze białym gładkim grubym niezaliczona do nakładu prawdopodobnie ze względu na zbyt słaby docisk, kreślona ołówkiem z fragmentem odpowiedniej adnotacji w prawym górnym rogu, gwarancja, oznaczenie (7Iax4) i MK Schmutz.

Fi.7Iax4 MK
400 PLN
Bid
22071

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.8
400 PLN
Bid
22072

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

Fi.8
360 PLN
Bid
22073

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.8
450 PLN
Bid
22074

1944 znaczek i całostka obozu IIE użyte w obozie IID - rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. skasowany 18.VIII na karcie Caritas, na papierze białym prążkowany gruby, bez napisu POCZTÓWKA, rozmiar 98x70 mm; dodatkowy stempel okolicznościowy "DNI MORZA"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.8, Cp2x
1 000 PLN
Bid
22075

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.9ax1
300 PLN
Bid
22076

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

Fi.9ax2, 9bx2
600 PLN
Bid
22077

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.9bx1
100 PLN
Bid
22078

1944 Kaplica, koperta z jasnozielonym znakiem opłaty na białym gładzonym jednostronnie papierze; niewielki nakład (350 szt.), dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Ck1
1 200 PLN
Bid
22079

1944 kaplica, koperta na prążkowanym papierze pakunkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck1
480 PLN
Bid
22080

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
100 PLN
Bid
22081

1944 Gryf, dwa typy całostki za 10 fen. (w/g klasyfikacji P.Pelczara):

pierwsza - typu 2, na papierze o poziomych włóknach papieru o długości całkowitej napisu i znaku opłaty 90 mm, dodatkowo z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K" i zniekształceniami powodującymi zanikanie "gryfa", gwarancja Korszeń;

druga - typu 3, na papierze o pionowych włóknach papieru o długości całkowitej napisu i znaku opłaty 87,5 mm i wyraźnym rysunku "gryfa", gwarancja Schmutz.

Typ 1 występuje na próbach i w znakach opłaty drukowanych na fotografiach.

Fi.Cp1
300 PLN
Bid
22082

1944 Gryf, całostka z obiegu, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp1
100 PLN
Bid
22083

1944 PLAMA NA DOLNEJ CZĘŚCI SUKNI - duże ciało obce odciśnięte wyraźnie na znaku opłaty Caritas, całostki za 5 fen na papierze białym prążkowanym, dodatkowo wokół ramki znaczka (zwłaszcza nad górną) widoczna obwódka spowodowana nadmiarem wyciśniętej farby; format 68-72x97mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp2xB
500 PLN
Bid
22084

1944 grafika obozowa, przygotowana z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 1945, symboliczny rysunek z napisem DOSIEGO ROKU; dobry stan zachowania (lewy dolny narożnik słabszy).


500 PLN
Bid