The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26816

1932 ilustrowana karta pocztowa ze znaczkiem przedstawiającym odsłonięty w 1927 roku monumentalny pomnik w Tannenbergu (Olsztynek), obecnie po tej wielkiej budowli nie pozostał żaden ślad.


Mi.P215
30 PLN
Bid
26817

1933 seria okolicznościowa poczty austriackie z okazji 300. rocznicy wyzwolenia Austrii od okupacji tureckiej, znaczek za 40 groszy z podobizną króla Jana Sobieskiego.


Mi.557-62
600 PLN
Bid
26818

1935 Turcja, Międzynarodowy Kongres Kobiet w Istambule, znaczek za 50+50 Krs z Marią Skłodowską-Curie, jeden z najważniejszych znaczków tematu "Polonica" - nakład zaledwie 6880 sztuk, czysty na podlepce.


Mi.999
400 PLN
Bid
26819

1935 WYCHODZTWO POLSKIE W ARGENTYNIE OFIAROM POWODZI 1934 seria bardzo rzadkich znaczków kwestarskich na rzecz ofiar katastrofalnej powodzi, która miała miejsce w Polsce w 1934 roku, wydanych staraniem Polonii w Argentynie, znaczki o nominałach: 10c, 50c i 1S w czworoblokach na liście poleconym wysłanym 5.II z Buenos Aires do Capital, stempelek cenzury; działający w Buenos Aires Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi w Polsce uzyskał od władz Argentyńskich zgodę na doklejanie na przesyłkach obok znaczków pocztowych nalepek pomocowych, był to pierwszy w historii Argentyny taki przywilej udzielony kolonii zagranicznej; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
Bid
26820

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą Wyspę Piasek we Wrocławiu, czysta.


Mi.P232
30 PLN
Bid
26821

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą widok ogólny Opola, z sygnaturą 39-136-1-B5, wysłana 8.8 z Gliwic do Świdnicy.


Mi.P236 
25 PLN
Bid
26822

1939 Litwa, seria znaczków wydanych z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce rozegranych w Kownie, na znaczku za 60+40 cent, widoczna m.in. polska flaga, polska drużyna wywalczyła na tych mistrzostwach brązowy medal; czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.429-31
100 PLN
Bid
26823

1940 nalepki okolicznościowe wystawy filatelistycznej POLPEX.


50 PLN
Bid
26824

1943 koperta z patriotyczną ilustracją i hasłem "Poland fights on!" (Polska walczy!), ofrankowana m.in. znaczkiem z Kazimierzem Pułaskim wysłana 13.VIII z Chicago do Detroit, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.331, 511 
40 PLN
Bid
26825

1943 USA, okupowane kraje - Polska, FDC znaczka przedstawiającego polską flagę na dekoracyjnej kopercie ostemplowanych 22.VI w Chicago w pierwszym dniu obiegu, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.523
30 PLN
Bid
26826

1944 nalepka okolicznościowa wystawy filatelistycznej POLPEX.


50 PLN
Bid
26827

1945 "POLPEX 1945" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26828

1946 "POLPEX 1946" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26829

1947 "POLPEX 1947" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26830

1951 "POLPEX 1951" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26831

1952-53 "POLPEX 1952-53" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26832

1953 "POLPEX 1952-53" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago; jaśniejszy bloczek na stronie gumy wzdłuż lewej krawędzi przywarcie papieru (paseczek szerokości ok.1 mm), od frontu minimalny ubytek papieru po lewej stronie.


50 PLN
Bid
26833

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29 
100 PLN
Bid
26834

1956 Watykan, Matka Boska Częstochowska, seria znaczków Watykanu zaprojektowanych przez Kazimierę Dąbrowską, na dekoracyjnej kopercie FDC, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.263-65 
50 PLN
Bid
26835

1958 "POLPEX 1958" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26836

1959 list w kopercie firmowej Biblioteki Instytutu Historycznego Generała Sikorskiego wysłany 26.VI z Bonnybridge do Gdańska.


40 PLN
Bid
26837

1959 "POLPEX 1959" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26838

1960 Ignacy Jan Paderewski, znaczek amerykański na ilustrowanej kopercie FDC.


Mi.789
20 PLN
Bid
26839

1960 "POLPEX 1960" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26840

1960 ZARZĄD ZWIĄZKU FILATELISTÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII, numerowana karta nr.86 wydana z okazji Światowego Roku Uchodźcy 1960, z emblematem dotyczący tego wydarzenia i wizerunkiem znaczka STAN wraz z podpisami władz Związku.


200 PLN
Bid
26841

1961 "POLPEX 1961" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26842

1962 Izrael, 20. rocznica śmierci Janusza Korczaka, znaczek z przywieszką (tabs) na kopercie FDC.


Mi.264
40 PLN
Bid
26843

1962 około, koperta z ilustracją radzieckiego statku pasażerskiego "Feliks Dzierżyński" pływającego głównie na trasie Nachodka-Jokohama-Hong Kong.


40 PLN
Bid
26844

1962 "POLPEX 1946" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26845

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, dekoracyjna całość z dodatkową winietą "Józef Piłsudski - Obrońca Europy" ostemplowana okolicznościowo 9.III w Londynie na wystawie POLPHILEX 62.


60 PLN
Bid
26846

1963 "POLPEX 1963" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26847

1964 "POLPEX 1964" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


60 PLN
Bid
26848

1965 Węgry, VI Światowy Kongres Związków Zawodowych w Warszawie, nieząbkowany znaczek na kopercie FDC.


Mi.2174B
40 PLN
Bid
26849

1965 25 rocznica udziału Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, karta ostemplowana okolicznościowo 25.IX w Londynie.


30 PLN
Bid
26850

1965 LXXX rocznica urodzin generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, ilustrowana "całostka" z reprodukcją niewydanego znaczka z 1939 roku za 25 gr z podobizną generała Sosnkowskiego (por. aukcja Cherrystone październik 2004 lot 485); rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
26851

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
Bid
26852

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
Bid
26853

1966 "POLPEX 1966" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


100 PLN
Bid
26854

1966 amerykański znaczek z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego.


20 PLN
Bid
26855

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
Bid