The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22085

1944 NAJWCZEŚNIEJSZY STEMPEL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - WARSZAWA W OGNIU - datownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 05.8. czyli pierwszego dnia obiegu (stosowany do dnia 14.8.), to najwcześniejsze znane dotąd użycie jakiegokolwiek stempla powstańczego, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest z opisem daty (05.-8.1944) i oznaczeniem rzadkości (RRR) kończy się zdaniem "Eine große Stempelrarität vom Warschauer Austand 1944" Petriuk BPP.

Fi.10
4 000 PLN
Bid
22086

1944 POCZTA POLOWA - ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE, list nadany 11.9 duży dwuobrączkowy datownik o średnicy 29 mm z literą A w wyrazie POLOWA znajduje się poniżej 1944 - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) - we wrześniu spotyka się go na poczcie Śródmieście Południe z częściowo lub całkowicie nieodbitymi obrączkami i mostkiem; na odwrocie stempelek "CENZUROWANO No 19" - Gryżewski typ 5; dodatkowy trzywierszowy stempel "POCZTA POLOWA 1-VIII-1944 / WARSZAWA" - Gryżewski typ 16b (Fi.+1000.-) używany wcześniej przez Pocztę Polową AK w urzędzie na ulicy Szpitalnej; zwraca uwagę koperta firmowa "INTERSPED" - taką samą kopertę, ale ze znaczkiem Poczty Polowej, wysłaną 25.9 ze śródmieścia Południowego pokazał Zbigniew Mikulski w swoim artykule w Filatelistyce 7/8 1994 - ryc.36a; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.16b, 20, C5
3 500 PLN
Bid
22087

1944 treść listu napisanego 18.8.44 bez koperty, na liście bardzo rzadki stempel powstańczy typ 25 i stempel cenzury typ 5 z numerem 16 w kolorze fioletowym.

Fi.25, 5
1 600 PLN
Bid
22088

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 50+1 zł., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż fałszerstwo nie jest trudne do identyfikacji, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego.

Fi.59 FFi
200 PLN
Bid
22089

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
8 000 PLN
Bid
22090

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.113-7
3 800 PLN
Bid
22091

1944 I wydanie definitywne, seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, kasowana datownikiem POCZTA POLOWA WARSZAWA na karcie PMW z Kazimierzem Jagiellończykiem za 30 gr., w sumie w/g De Julliena sporządzono około 50 podobnych kart, ale większość na wydaniu przedrukowym (Fi. 6.500,-), bardzo ładnysta zachowania, na odwrocie gwarancja na każdy znaczek i fotoatest Jungjohann BPP.

Fi.113-17
6 000 PLN
Bid
22092

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.113-17
4 000 PLN
Bid
22093

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.114
480 PLN
Bid
22094

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.114
700 PLN
Bid
22095

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.115
700 PLN
Bid
22096

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116 B5
2 400 PLN
Bid
22097

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.117
700 PLN
Bid
22098

1944 znaczek II wydania definitywnego niedoszłego do obiegu, znaczek typ V, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.118
600 PLN
Bid
22099

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, pasek trzech prób w kolorze jasnobrązowym: lewa typu 1 - "wcięcia w dolnej części litery P i na górze litery T wyrazu POCZTA", środkowa typu 2 - "wcięcie w czwartym kominie" i prawa typu 3 - "druga cyfra 4 z grubiejącą poprzeczką", wszystkie na białym średnim papierze z lekkim śladem poprzecznego zgięcia (wynieśli je z Powstania żołnierze AK poprzez obóz jeniecki), ze względu na kilka rewizji zachowały się nieliczne wielobloki i prawie zawsze mają ślady złożenia - w tym przypadku efekt ukrywania pod mydłem w czasie dezynfekcji jeńców, gwarancja z opisem typu i błędu Schmutz.

Fi.118 P
4 200 PLN
Bid
22100

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
Bid
22101

1944 wydanie Embicza, seria nie dopuszczona do obiegu wydana z inicjatywy Maksymiliana Broszkiewicza pseudonim "Embicz", seria w doskonałym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
3 000 PLN
Bid
22102

1944 PRZESYŁKA OD DOWÓDCY SIŁ DESANTOWYCH PRZYCZÓŁKA NA KĘPIE POTOCKIEJ, kartka pocztowa wysłana 22.7. przez ppor. Zygmunta Awinowickiego, który brał udział w desancie oddziałów 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty na Kępę Potocką (na wysokości Marymontu) w nocy z 16/17.IX, w trakcie niezwykle ciężkich walk ppor.Z.Awinowicki przejął dowodzenie na przyczółku po rannym dowódcy batalionu i postanowił walczyć do końca, ostatni jego meldunek nadany do artylerii na praskim brzegu Wisły brzmiał "Kierujcie ogień na nas, kierujcie ogień na nas"; mordercze walki toczyły się do 21.IX, kiedy to Niemcy zlikwidowali desant, a garstka ocalałych polskich żołnierzy - unosząc trzykrotnie rannego ppor.Z.Awinowickiego - pod gradem kul wycofała się na Pragę; Zygmunt Awinowicki operowany w polowym szpitalu przeżył, ale do końca życia pozostał inwalidą wojennym, za odwagę w czasie walk w Warszawie otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Walecznych;
karta do żony Elizy w ramach deportacji ludności polskiej wywiezionej z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez sowietów do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 obsługującej 6 Pułk Piechoty 2 Dywizji Piechoty - wysłana 22.7, kiedy to w Lublinie ogłoszono Manifest PKWN; w dniu tym na wojskowej korespondencji poczta polowa używała czerwonego tuszu do stemplowania przesyłek; cenzura 15384, kasownik odbiorczy na froncie; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


2 400 PLN
Bid
22103

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6.10.1944 kierowano je do obozów, grupę około 400 kobiet związanych z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do stalagu XIA.


350 PLN
Bid
22104

1944 znaczek GG serii widoki zabytkowych budowli za 2 zł stemplowany grzecznościowo stemplem powstańczym typu 16 "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA", nie mylić z nadużytymi ostemplowaniami tak zwanego wydania Embicza, znaczek z załamaniem widocznym od strony gumowanej, bardzo rzadkie i niespotykane, znaczek gwarancja , jako znaczek stemplowany Korszeń.


600 PLN
Bid
22105

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list żołnierza niemieckiego!!! do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności, stempelek wpływu z 15.XII.1944 roku; jako adres zwrotny podano numer poczty polowej 64795, pismo zakończone tradycyjnym, w tamtym okresie, niemieckim pozdrowieniem.


100 PLN
Bid
22106

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - całostka wysłana 29.12 z Gorsbach do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempelek wpływu z 3.I.45; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
22107

1945 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 1.1 z Haldensieben do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


120 PLN
Bid
22108

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
Bid
22109

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN
Bid
22110

1994 (?) ARMIA KRAJOWA POCZTA POLOWA obwodu Błonie "Bażant", dwie pamiątkowe winietki w formie znaczka wykonane metodą fotograficzną, na kopercie zaadresowanej grzecznościowo do koła byłych żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, ciekawostka.

Partyzanci AK Obwodu Błonie kryptonim "Bażant" w ramach Grupy "Kampinos" bronili wraz z powstańcami warszawskimi jednego z głównych bastionów obronnych Żoliborza, gmachu gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego tzw. "Poniatówki", gdzie walczono krwawo aż do kapitulacji Żoliborza w dniu 30.IX.1944. "Chłopcy z lasu", w większości kompletnie umundurowani według przedwojennych regulaminów i dobrze uzbrojeni byli przez warszawiaków przyjęci z radością i nadzieją.


50 PLN
Bid