The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21959

1941 Gross Born - Linde - miejscowość, która znajdowała się na terenach niemieckiego kompleksu wojskowego, na obszarze którego znajdował się oflag IID, widokówka wysłana 15.8 z do Elbląga, bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
Bid
21960

1942-45 Oflag IID - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury (1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22); bardzo dobry/ dobry stan zachowania.


400 PLN
Bid
21961

1943 Święto Artylerii, karta pocztowa z ciemnoniebieskim znakiem opłaty na szarym gładkim kartonie - zaproszenie na obchody Barbarki organizowane przez 69 pułk piechoty, wysłana 3.XII, całostka o stosunkowo niewielkim nakładzie 277 sztuk; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ax
1 500 PLN
Bid
21962

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp6x2
400 PLN
Bid
21963

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, czysta; rzadki walor (sporządzono 579 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp8x1
500 PLN
Bid
21964

1943 jedna z części karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki) o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta; rzadki walor (sporządzono 268 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp9y
400 PLN
Bid
21965

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), wysłana 31.XII, niebanalna treść, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp12d
250 PLN
Bid
21966

1943 (?) "OPŁACONO RYCZAŁTEM" - czysty formularz przeznaczony do korespondencji urzędowej.


150 PLN
Bid
21967

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
Bid
21968

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.1)
500 PLN
Bid
21969

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
Bid
21970

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
Bid
21971

1944 Syrena, gwarancja Korszeń.

Fi.5IIbx
100 PLN
Bid
21972

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.9-11
300 PLN
Bid
21973

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
Bid
21974

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9ax2
240 PLN
Bid
21975

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
Bid
21976

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
Bid
21977

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
Bid
21978

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
40 PLN
Bid
21979

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
Bid
21980

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
Bid
21981

1944 Herby miast, rozszerzona seria kasowana i reprodukcja bardzo rzadkiego numerowanego arkusika (nakład 20 szt.) na karcie albumowej; gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
100 PLN
Bid
21982

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
Bid
21983

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
Bid
21984

1944 Herby miast - Kraków, karta pocztowa zawiadamiająca o zebraniu Koła Filatelistów wysłana 28.IX, opłata 10 f odpowiadała taryfie za kartę pocztową do 10 słów; fragment treści:"Zabrać ze sobą taborety i szklanki"; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.18
100 PLN
Bid
21985

1944 Herby miast, arkusik numerowany znaczka za 30 gr. wydany z okazji druku 100 000 znaczka, w nakładzie po 20 sztuk każdej z pięciu wartości, numerowany (100.028) i podpisany przez szefostwo poczty, jeden z najrzadszych walorów poczt obozowych.

Fi.20
25 000 PLN
Bid
21986

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja Korszeń.

Fi.20
10 PLN
Bid
21987

1944 Herby miast - Warszawa i Wieża Piastowska w Cieszynie, znaczki na liście (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 3.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej; gwarancja Krawczyk.

Fi.21, 22
120 PLN
Bid
21988

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
Bid
21989

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
Bid
21990

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
Bid
21991

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24
170 PLN
Bid
21992

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.23-24
150 PLN
Bid
21993

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
Bid
21994

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
Bid
21995

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
60 PLN
Bid
21996

1944 całostka ((61 x 100 mm) grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.25, Cp26
80 PLN
Bid
21997

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
60 PLN
Bid
21998

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
50 PLN
Bid