The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25100

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
Bid
25101

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem - jeden znaczek bez nadruku, drugi z przesuniętym nadrukiem z pierwszego znaczka, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 + 3015
Mi.3168 + 3253
400 PLN
Bid
25102

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
Bid
25103

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery znaczki za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, każdy nadruk położony na innej wysokości, znaczek po lewej ma także lekki nadruk podwójny - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.3105 Npo, No
Mi.3253
300 PLN
Bid
25104

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł./15 zł. z nadrukiem potrójnym, w centralnej części znaczka nadruk podwójny, trzeci na górze w położeniu odwróconym - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 Npt
Mi.3253
200 PLN
Bid
25105

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
Bid
25106

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja Korszeń.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
Bid
25107

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
Bid
25108

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
Bid
25109

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
Bid
25110

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
Bid
25111

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
Bid
25112

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
90 PLN
Bid
25113

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
Bid
25114

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
Bid
25115

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
Bid
25116

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
Bid
25117

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
Bid
25118

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
Bid
25119

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
190 PLN
Bid
25120

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
Bid
25121

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
Bid
25122

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
Bid
25123

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
Bid
25124

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
Bid
25125

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
Bid
25126

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
Bid
25127

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
Bid
25128

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
Bid
25129

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
Bid
25130

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
Bid
25131

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

Fi.3125MK
Mi.3273
70 PLN
Bid
25132

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
200 PLN
Bid
25133

1990 kartka ze stemplem opłaty gotówkowej "Taxe percue".

Fi.Cp896
25 PLN
Bid
25134

1990 kartka ze stemplem opłaty gotówkowej "Taxe percue".

Fi.Cp1000
30 PLN
Bid
25135

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
Bid
25136

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
450 PLN
Bid
25137

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1600.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 500 PLN
Bid
25138

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
Bid
25139

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
Bid