The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22333

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.1
3 400 PLN
Bid
22334

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.1
4 300 PLN
Bid
22335

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja Korszeń.

Fi.1-5, 8, 9, 13
1 200 PLN
Bid
22336

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, unikalna, bardzo trudna obecnie do zebrania seria znaczków z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" lub na dużych formatach typu II "Orzeł bez korony / POCZTA POLSKA / dwie kreski, oba typy w kolorze czarnym; niektóre znaczki w minimalnych nakładach - znaczek za 1,20 zł. nakład 28 szt., za 1,60 zł. nakład 95 szt., za 2 zł. nakład 133 szt., a za 4 zł. nakład 50 szt. bardzo ładny lub piękny stan zachowania - to najładniejsza, a może jedyna kompletna seria tych rzadkich znaczków, gwarancja Petriuk BPP, Schmutz i dwie najwyższe wartości Korszeń.

Fi.1-19
13 200 PLN
Bid
22337

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.2
120 PLN
Bid
22338

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.2
250 PLN
Bid
22339

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.3
120 PLN
Bid
22340

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", słabe górne narożniki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
60 PLN
Bid
22341

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.3
4 300 PLN
Bid
22342

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.3
50 PLN
Bid
22343

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

Fi.3
100 PLN
Bid
22344

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z odwróconym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, na tej wartości nadruk odwrócony nie jest katalogowany (cztery inne wartości Fi.po 2000.-); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.3 No
2 400 PLN
Bid
22345

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
Bid
22346

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt,); poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
Bid
22347

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.4
2 400 PLN
Bid
22348

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.4
50 PLN
Bid
22349

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 20 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.5
360 PLN
Bid
22350

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.5
200 PLN
Bid
22351

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.5
50 PLN
Bid
22352

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / Rudniku / n/Sanem", piękny stan, gwarancja Witkowski.

Fi.5III
100 PLN
Bid
22353

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.6
500 PLN
Bid
22354

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.6
4 600 PLN
Bid
22355

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
Bid
22356

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.7
3 800 PLN
Bid
22357

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.7
60 PLN
Bid
22358

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 681 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.7II
150 PLN
Bid
22359

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.7III
90 PLN
Bid
22360

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, poza małą prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.8
30 PLN
Bid
22361

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.8
3 800 PLN
Bid
22362

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.8
50 PLN
Bid
22363

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.9
120 PLN
Bid
22364

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.); poza typową dla ząbkowania liniowego nieregularnością w ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.9
700 PLN
Bid
22365

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.9
4 200 PLN
Bid
22366

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 14 szt.), może to jedyny znaczek z gapą?; poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.9 Pw1
5 250 PLN
Bid
22367

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 100 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.11
800 PLN
Bid
22368

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z bardzo rzadkim niekatalogowanym w kolorze fioletowym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów poczty (nakład kilka ze 100-150 szt. w obu kolorach); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce.

Fi.11(a)
1 200 PLN
Bid
22369

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski, Mikstein, Schmutz.

Fi.11I
600 PLN
Bid
22370

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowa parka pionowa znaczków za 12 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów poczty (nakład 100-150 szt. Fi.800.-), górny znaczek z błędem nadruku "uszkodzone A"; oba znaczki z fabrycznym mocnym skośnym załamaniem papieru, mimo wady bardzo ciekawe i rzadkie, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce.

Fi.12
300 PLN
Bid
22371

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.12
4 000 PLN
Bid
22372

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.14
6 000 PLN
Bid