The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20889

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz Friedeberg (Neumark) Land", znaczek unieważniony 21.10 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg), na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy; koperta pionowo zgięta.


Mi.414
100 PLN
Bid
20890

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Kamień Mały (Stolberg) leżącej na linii Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn) do Gdańska, stempelek agencji "Stolberg Vietz (Ostbahn) Land", znaczek unieważniony 3.9 w AMBULANSIE NR.346 relacji BERLIN-SCHNEIDEMÜHL (PIŁA), na froncie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.414
100 PLN
Bid
20891

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33!!!


Mi.469 
50 PLN
Bid
20892

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
Bid
20893

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
80 PLN
Bid
20894

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
320 PLN
Bid
20895

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


150 PLN
Bid
20896

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
Bid
20897

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, ofrankowana znaczkami niemieckimi firmowa koperta okienkowa z zaczernioną przedwojenną nazwą (Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.) i nową - niemiecką dostawioną stemplem METALLWALZWERKE A.G DZIEDZITZ, znaczki unieważnione prowizorycznie - jednowierszowym stemplem "Dziedzitz (Oberschles); słabszy stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.AnN1, AnN7, AnN8
80 PLN
Bid
20898

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka datowana 14.XII wysłana z Żychlina do Bukaresztu, znaki opłaty skasowane prowizorycznie - jednowierszowym stemplem ZYCHLIN, datownik odbiorczy z 24.XII; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

Fi.AnN7, AnNCp3
Mi.518, P226II
50 PLN
Bid
20899

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska całostka wysłana 27.XII z Poznania do Plauen, znak opłaty skasowany datownikiem POSEN z wyróżnikiem "*3h"; zwraca uwagę, że karta nie została użyta jako formularz - przesyłka nie był zwolniona od opłaty pocztowej (np. poczta polowa), czyli została użyta jako karta pocztowa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp88
200 PLN
Bid
20900

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
Bid
20901

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
Bid
20902

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
Bid
20903

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
Bid
20904

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
Bid
20905

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z urzędu pocztowo-telegraficznego z miejscowości Wodzisław Śląski (niem.Loslau), polskie przedwojenne i niemieckie z okresu okupacji: datowników, kasowników, stempla nagłówkowego, pieczęci do laku; odbitki sporządzono 19.10.1939 roku; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
20906

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
Bid
20907

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
Bid
20908

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
Bid
20909

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
Bid
20910

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
Bid
20911

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
Bid
20912

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka wysłana 5.3 z Kutna do Brukseli, stempelek niemieckiej cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
Mi.513, 516, P226II
50 PLN
Bid
20913

1940 niemiecka okupacja Francji - Lotaryngia, seria znaczków niemieckich z Hindenburgiem z nadrukiem Lothringen, na wycinkach skasowana 18-10 w Montigny-lès-Metz, dla znaczków skasowanych przedwojennymi stemplami francuskimi katalog Michel stosuje wysokie dopłaty (Mi.640 euro); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-16
600 PLN
Bid
20914

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
Bid
20915

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja Korszeń.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
Bid
20916

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
Bid
20917

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
200 PLN
Bid
20918

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
40 PLN
Bid
20919

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
Bid
20920

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie datownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI "ТАРНОПIЛЬ СССР ТАРНОПОЛЬ" z wyróżnikiem "L" (Л); doskonały stan zachowania.


200 PLN
Bid
20921

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, znaki opłaty unieważnione datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "w" (В); adnotacja cenzury niemieckiej "B XIX"; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
Bid
20922

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki datownik nadawczy "ЯГОДИН СССР ВОЛЫН.ОБЛ.", stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
Bid
20923

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - datownikiem asymetrycznym (niesymetrycznym) powstałym wskutek usunięcia po nazwie ZGIERZ napisu (BZ.KALISCH), stempelek cenzora obozowego nr.14; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
20924

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
Bid
20925

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
Bid
20926

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, STUBNO - СТУБНО wzmiankowany w fundamentalnej pracy Józefa Witolda Żurawskiego vel Grajewskiego "Sowieckie Znaki Pocztowe ma okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941", ale do tej pory niepublikowany datownik sowiecki, karta pocztowa wysłana 19.7 ze stalagu XIIIA do wsi Torki, datownik rejonowego urzędu pocztowego w Medyce z 7.8 МЕДИКА-ДРОГО.ОБЛ.-МЕДЫКА z wyróżnikiem "б" i unikalny oddziałowego urzędu pocztowego СТУБНО ЛЬВ.ОБЛ СТУБНО z 8.8; stempelki cenzury obozowej i pieczęć informacyjna "Schreibt kurz und deutlich!/ Piszcie krótko i wyraźnie!"; rzadki, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ważny dokument historyczny.


800 PLN
Bid
20927

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa datowana 17.XII.1939 wysłana 4.1.40 ze stalagu IVA do Lwowa, idealnie odciśnięty datownik odbiorczy z 9.2 urzędu Lwów 4 "ЛЬВОВ ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Б"; pieczęć komendantury obozu i stempelki cenzury obozowej oraz pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko i wyraźnie."; rzadki, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).


350 PLN
Bid
20928

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 7.4 ze wsi Wolica do stalagu XVII, datownik nadawczy urzędu w Pomorzanach ПОМОРЯНИ ПОМОРЯНЫ ТАРН.ОБЛ. z wyróżnikiem "a", przesyłka poszukiwała odbiorcy w kilku obozach: stalagu XVIIC (stempelek "Im Stalag XVIIC unbekannt"), stalagu XVIID (stempelek w ramce - Im Stalag XVIIC unbekannt), ostatecznie przesyłkę skierowan do Krakowa; stempelek cenzury obozowej stalagu XVIIB, znaczki zdjęte przez cenzurę; walor w dobrym stanie zachowania (dla lepszej ekspozycji koperta z trzech stron rozcięta).


150 PLN
Bid