The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17827

1796 koperta wartościowa z Rawitz (Rawicza) prawdopodobnie z depozytu miejscowego sądu, pięknie zachowane pieczęcie sądowe. Doskonały stan zachowania.


700 PLN
Bid
17828

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 3.VI z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbite kasowniki: nadawczy - No 59 GRANDE ARMEE i odbiorczy paryski z 16.VI (dowód jak sprawnie funkcjonowała poczta), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


3 600 PLN
Bid
17829

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150 euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
Bid
17830

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 JANRII, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; adresatem jest Józef Nikorowicz, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
Bid
17831

1829 kompletny list z pełną treścią, wysłany 3/4 z Kwidzyna do miejscowości Sichtfelde koło Christburga (Dzierzgoń); okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi orła pruskiego na jednej, a podpis "HCHST MW" na drugiej; walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
Bid
17832

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.


450 PLN
Bid
17833

1830 list urzędowy z częścią treści wysłany z Bytomia do Tarnowskich Gór (Tarnowitz), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BEUTHEN O/S 29/10; całość w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
Bid
17834

1832 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
17835

1832 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany ze Lwowa do Przemyśla, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy LEMBERG 22 Aug 832, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; papier ze znakiem wodnym - ROTHELOS.; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
Bid
17836

1833 kompletny list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy WADOWICE, na odwrocie słabiej odbity odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
Bid
17837

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
Bid
17838

1834 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" Redakcji Dziennika Powszechnego wysłany 25 8 z Warszawy do Mławy, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.20); papier z dekoracyjnym znakiem wodnym wyobrażającym jelenia z podpisem SOPEL WT; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "REDAKCYA DZIENNIKA POWSZECHNEGO KRAJOWEGO"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
17839

1834 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Wadowic do Krakowa, czarny dwuwierszowy łukowy z kreską ułamkową stempel nadawczy WADOWICE / 9 DEZ: 834, na odwrocie owalny stempel odbiorczy austriackiego urzędu pocztowego w Wolnym Mieście Krakowie - KRAKAU 11 12 1834; papier ze znakiem wodnym - N2; oba stemple bardzo ładnie odciśnięte; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
Bid
17840

1835 "Francotutto" - półtorałutowy kompletny list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Francotutto" do oznaczania sądowych przesyłek urzędowych w pełni opłaconych przez nadawcę, dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2L", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
17841

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.


80 PLN
Bid
17842

1837 kompletny składany list z Rzeszowa do Lwowa, stempel nadawczy Rzeszowa nr 1 i odbiorczy stempel z Lwowa nr 10 według Adamczyka i Bartkego.


260 PLN
Bid
17843

1838 koszulka listu wysłanego 23.VIII ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) SŁUŻEW 23 JUNII; dopisek "IRząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
Bid
17844

1838 około, list miejscowy przesłany w Kaliszu ze stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy; miejscowe przesyłki z okresu przedznaczkowego należą do rzadkich walorów; dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
17845

1838 list (koperta) rekomendowany wysłany z żydowskiej dzielnicy Wieliczki - Klasno do Lwowa, bardzo ładnie odciśnięty ozdobny stempel nadawczy z napisem K.K.P.S. Wieliczka i trąbką pocztową w owalu, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 6.AUG:1838; efektowny, zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
Bid
17846

1838 kompletna prywatna przesyłka polecona (koperta + list) wysłana na poste restante ze Lwowa do Karlsbadu, trzywierszowy datownik "Reccomandirt LEMBERG 14 AUG:1838", wpisana wysokość opłaty pocztowej "28", a na odwrocie słabo widoczny stempelek nadejścia "21 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (list mocno pożółkły).


240 PLN
Bid
17847

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23.APR; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
Bid
17848

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23/3; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU, na froncie adnotacja o wadze listu "1 1/4" łuta; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
Bid
17849

1840 około, koperta listu wartościowego z Stargardu do Neuwedell(Drawno).


200 PLN
Bid
17850

1840 około, obwoluta listu z Piotrkowa do Kielc, stempel "Interes Rządowy".


40 PLN
Bid
17851

1840 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia, wewnątrz znak opłaty skarbowej.


60 PLN
Bid
17852

1841 list składany ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
Bid
17853

1842 składany list polecony ze Lwowa do Austrii, datownik do listów poleconych ze Lwowa, czerwony stempelek FRANCO i stempel odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
Bid
17854

1843 NA KOSZT - kompletny list z pełną treścią napisany po hebrajsku wysłany 15/5 ze Strzyżowa do Warszawy na koszt adresata, doskonale odciśnięty rzadki jednowierszowy stempel nadawczy STRZYŻOW z dopisaną w formie ułamka datą; adnotacje dotyczące wysokości opłaty pocztowej "22" i dopisek "na koszt od Finkelsztein"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
Bid
17855

1843 PRUSKA POCZTA w WOLNYM MIEŚCIE KRAKOWIE, kompletny list wysłany 15.3 z Ząbkowic Śląskich do Wieliczki, okrągły dwuobrączkowy datownik FRANKENSTEIN, na odwrocie bardzo ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel tranzytowy - KRAKAU z datą "17.MART" - pruskiego urzędu w Krakowie (Feuser 250 euro); również na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy Wieliczka 18.MAR.; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
Bid
17856

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 9.1 z Warszawy do miejscowości Luchów od Konsystorza Warszawskiego zawierający dekret cesarski; stempel nadawczy typu IIIC o śr.19 mm; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
17857

1844 jednołutowy list z pełną treścią (druk), wysłany 1.V z Rzeszowa do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy, czerwoną kredką wpisana waga przesyłki "1 Lo" (1 łut), na odwrocie zalepka listowa z suchym tłoczeniem i dwuwierszowy stempel odbiorczy; dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
17858

1844 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia.


40 PLN
Bid
17859

1844 kompletny składany list ze Lwowa do Austrii.


40 PLN
Bid
17860

1845 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Gródka do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GRÓDEK 3 JULY, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEMYSL 4 JUL.; dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
17861

1846 kompletny składany list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ II z napisem "Reccomandiert".


120 PLN
Bid
17862

1846 obwoluta listu ze Lwowa do Jarosławia, stempel nadawczy i odbiorczy typ I.


120 PLN
Bid
17863

1846 kompletny składany list z Kromołowa (dzisiaj dzielnica Zawiercia) do


250 PLN
Bid
17864

1847 WIELICZKA ZIELONKAWY KASOWNIK!!! list wysłany 2.AUG z Wieliczki do Wiśnicza, dwuwierszowy stempel nadawczy w rzadko spotykanym zielonkawym kolorze, nieczęsto spotykany dopisek "Criminalia Exoffo" zwalniający przesyłkę urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy WISZNICZ.


80 PLN
Bid
17865

1847 kompletny list polecony z magistratu we Lwowie do Wiednia, stempel polecenia "Recomandiert / LEMBERG / 17 DEZ 1847"..


100 PLN
Bid
17866

1847 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Jarosławia do Przeworska, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IAROSLAU 18 Jul., na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19 JUL.; wewnątrz okrągły zielony stempelek z inicjałami "J.B."; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid