The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11503

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
60 PLN
11504

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
80 PLN
11505

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
80 PLN
11506

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
160 PLN
11507

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P
160 PLN
11508

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

Fi.2 P11 Dp
40 PLN
11509

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dpt
160 PLN
11510

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
11511

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.2A Dp
Mi.2B
30 PLN
11512

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P2
160 PLN
11513

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnofioletowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P2 (ZL11,5)
80 PLN
11514

1920 godło Litwy Środkowej, dwie parki prób znaczka za 2 mk., w kolorze ciemnofioletowym na cienkim gładkim papierze - na lewej błąd "kropka przed 2" i w kolorze fioletowym na papierze gazetowym, obie gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3 P2, P3
160 PLN
11515

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3
160 PLN
11516

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja Korszeń.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
10 PLN
11517

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P3 Dp
40 PLN
11518

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P Dp
40 PLN
11519

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

Fi.3aA MK
40 PLN
11520

1920 wydanie przedrukowe, stemplowany czworoblok, gwarancja Korszeń.

Fi.5
240 PLN
11521

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.


80 PLN
11522

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".


60 PLN
11523

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."


50 PLN
11524

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.


40 PLN
11525

1921 Kościół Św.Anny w Wilnie, znaczek dopłaty za 20 mk. o podwójnym dwustronnym druku (UWAGA - nie mylić z abklatschem), w formie ząbkowanej rzadkie, gwarancja z oznaczeniem (MK) Schmutz.

Fi.6B Dp
240 PLN
11526

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
11527

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

Fi.14-19A
Mi.14-19B
120 PLN
11528

1921 różne rysunki - płaskorzeźba z kościoła Św. Piotra i Pawła, niegumowana makulatura próby znaczka z drukiem wielokrotnym w barwie szaroniebieskiej, gwarancja Schmutz.

Fi.14P MK
40 PLN
11529

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
11530

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
11531

1921 różne rysunki - katedra z wieżą, niegumowana makulatura próby znaczka w barwach definitywnych z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Schmutz.

Fi.17P MK
40 PLN
11532

1921 różne rysunki - insygnia rektorskie, makulatura gumowanej próby znaczka za 6 mk. we wzajemnie przesuniętych drukiem barw definitywnych dla tego znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.18A P
40 PLN
11533

1921 list polecony z Wilna 26.1.21 Ostrowca, na odwrocie stempel odbiorczy, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.18bB
400 PLN
SOLD
11534

1921 różne rysunki - gen. L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby znaczka za 10 mk. we wzajemnie przesuniętych barwach szarobrązowej i żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
11535

1921 różne rysunki - gen L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby jednej z klisz znaczka za 10 mk. w barwie ciemnobrązowej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
11536

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

Fi.19A MK
Mi.19B 
100 PLN
11537

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.20 P1
100 PLN
11538

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, dodatkowo z pełnym abklatschem, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
600 PLN
11539

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, niakatalogowanych na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń

Fi.22 P(2)
600 PLN
11540

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze pomarańczowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P ZL11,5
150 PLN
11541

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja Korszeń.

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B
240 PLN
11542

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN