The new auction will start soon

Auction 98. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17563

1833 dokument magistratu miejscowości Wienerisch Neustadt (Wiener Neustadt), dotyczący cen zboża; sucha pieczęć; efektowna całość.


50 PLN
17564

1850 Prusy, kompletny list wysłany 22/3 z Berlina do Czeszewa, nadany w urzędzie na Dworcu Magdeburskim - datownik "BERLIN MAGDEB.BAHNH.EXP.No5"; na odwrocie doskonale zachowana efektowna pieczęć lakowa.


100 PLN
17565

1859 Braunschweig, koperta (147 x 84 mm) wysłana 6.X do Halberstadt, niebieski datownik nadawczy; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U1A 
80 PLN
17566

1863 Thurn und Taxis, 3 Gr frankatura pojedyncza, list wysłany z 19.3 z Hamburga do Würzburga, znaczek ładnie cięty z trzech stron (słabiej z góry) skasowany stemplem numerowym "300".


Mi.31 
50 PLN
17567

1866 Prusy, Berlin niebieski stempel podkówkowy (Hufeisenstempel) na liście wysłanym 3.11 do Poznania, bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
17568

1873 Rzesza, pierwsza niemiecka karta pocztowa wysłana 8.VIII z Królewca do Berlina, fiołkowy stempelek nadawcy, znaczek unieważniony kasownikiem "KOENIGSBERG i. PR./ STADTPOST 3"; zgrabna całość w idealnym stanie zachowania.


Mi.P1 
60 PLN
17569

1883 Bawaria, karta ze znakiem wodnym prywatnego nakładu, reklamy firm z Monachium.


Mi.PP6 G1/01 
40 PLN
17570

1890 Rzesza, podwójna karta z sygnaturą 1295f.


Mi.P27/02 
20 PLN
17571

1892 Bawaria, karta pocztowa z prywatnym dodrukiem reklamowym, przesłana 10.5 w Norymberdze.


Mi.P30/01 
30 PLN
17572

1896 Wuppertal - miejska poczta prywatna Courier, czysta karta pocztowa w idealnym stanie zachowania; temat - KOŃ.


80 PLN
17573

1897 Augsburg - miejska poczta prywatna, list z magistratu ofrankowany znaczkiem za 2 Pf przesłany lokalnie 12.6, okrągły kasownik z datą PRIVAT STADT BRIEFE VERKEHR; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.6b 
80 PLN
17574

1900 Rzesza, cyfra w owalu, znaczek za 2 Pf. z błędem "C jak G w REIGHPOST" na jednej z czterech pozycji Bg.L, na jednej podlepce, z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie (Mi.75 euro).


Mi.52I 
90 PLN
17575

1900 miejscowy przekaz pocztowy z Wollin.


50 PLN
17576

1910 Niemiecka Afryka Wschodnia (DOA), widokówka wysłana 4.6 z Dar-es-Salaam do Legnicy.


Mi.31 
100 PLN
17577

1912 Bawaria, karta pocztowa wydana z okazji Wystawy Rzemiosła, wysłana 14.8 z Monachium do Brunszwiku, znak opłaty unieważniony kasownikiem okolicznościowym.


Mi.P92 
40 PLN
17578

1914 kartka z Kolonii do Hamburga w przededniu wybuchu I Wojny Światowej 30.07.1914, widokówka przedstawiająca niemieckie pancerniki czynne w I Wojnie Światowej.


60 PLN
17579

1915 Rzesza, list polecony wysłany 5.7 z Halle do biura Moskiewskiego Komitetu Pomocy jeńcom wojennym w Kopenhadze, dosłany do Moskwy, stempelek cenzury rosyjskiej; prawa strona listu i znaczek złamane.


Mi.87II 
40 PLN
17580

1915 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), karta niemieckiej poczty polowej datowana 8.III, wysłana z Mariental do Windhuku, datownik WINDHUK z 9.3; treść dotycząca dyslokacji wojsk; doskonały stan zachowania.


400 PLN
17581

1923 Republika Weimarska, list wysłany 6.I z Ludwigshafen do Frankfurtu, znaczki unieważnione stemplem wirnikowym "Nimmein Postscheck-Konto!".


Mi.187, 229 
30 PLN
17582

1923 Inflacja - frankatura mieszana znaczki + gotówka (stempelek "Gebühr bezahlt") - bardzo rzadka kombinacja, karta pocztowa wysłana 18.9 z Golssen do Kötzschenbroda, karta pionowo zgięta (znaczki nieuszkodzone).


Mi.252, 255 
120 PLN
17583

1923 Inflacja - list (opłata 100.000 marek) wysłany 6.9 z Wolfratshausen do Monachium; gwarancja Gieber.


Mi.253, 254, 279
50 PLN
17584

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
17585

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
17586

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
17587

1929 Saara, malarstwo, seria czysta na podlepkach.


Mi.135-41 
70 PLN
17588

1929/1934 Saara, różne widoki, seria urzędowa, czysta na podlepkach.


Mi.D22-32 
25 PLN
17589

1930 III Rzesza, Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - IPOSTA, czworoblok znaczków z bloku (Mi.560 euro) kasowany okolicznościowo na wycinku listu z przedostatniego dnia wystawy.


Mi.446-49
700 PLN
17590

1930 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Iposta w Berlinie, blok z śladami po podlepkach na marginesie, znaczki z bloku bez zarzutu - Mi. 446-9 **.


Mi.Bl.1
750 PLN
17591

1932 Republika Weimarska, zamki i pałace - wydanie z dopłatą na pomoc zimową - współdruk pionowy, znaczek za 12+3Pf z zeszyciku z przywieszką z krzyżem św.Andrzeja, kasowany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.S100
40 PLN
17592

1933 10-lecie Niemieckiej Pomocy Potrzebującym, rzadki pasek serii znaczków z bloku. Michel 2300 Euro!


Mi.508-11
1 900 PLN
17593

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.


Mi.199-205 
200 PLN
17594

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 13.9 w Norymberdze.


Mi.586X 
30 PLN
17595

1935 wydanie z dopłatą na cele dobroczynne, parka z zeszycika znaczkowego.


Mi.588+593
30 PLN
17596

1935 III Rzesza, karta z dopłatą na fundusz Deutsche Nothilfe.


Mi.P256 
30 PLN
17597

1936 III Rzesza, Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, seria znaczków skasowana okolicznościowo, bardzo dobry stanie zachowania.


Mi.609-16
30 PLN
17598

1936 III Rzesza, Reichsparteitag, rzadka propagandowa widokówka przesłana 14.9 z Norymbergi do Wrocławia, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym.


Mi.632 
120 PLN
17599

1936-1943 III Rzesza, zestaw znaczków skasowanych okolicznościowo na wycinkach (same znaczki kasowane Mi.55 euro).


120 PLN
17600

1937 III Rzesza, ochrona przeciwlotnicza, seria czysta.


Mi.643-45
30 PLN
17601

1937 III Rzesza, wydanie z dopłatą na Pomoc Zimową, statki, seria kasowana.


Mi.651-59
30 PLN
17602

1937 III Rzesza, 48.urodziny Hitlera, blok skasowany 20.4 datownikiem DEUTSCHE SCHIFFSPOST HAMBURG-AFRIKA P-D. WINDHUK DEUTSCHE AFRIKA-LINIEN z wyróżnikiem "a", doskonały stan zachowania.


Mi.Bl.7
120 PLN