The new auction will start soon

Auction 98. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9308

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
9309

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

Fi.1-2
360 PLN
SOLD
9310

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
9311

1914 orzeł, znaczki wydania Naczelnego Komitetu Narodowego na wycinkach unieważnione stemplem "Poczta polowa W.P. / JĘDRZEJÓW".

Fi.1-2
600 PLN
9312

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.1a
80 PLN
9313

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze różowym, mimo minimalnego śladu po podlepce w pięknym stanie, co rzadkie z gwarancja MKSTN - Mikstein.

Fi.1a
50 PLN
9314

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
9315

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
9316

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
400 PLN
9317

1914 orzeł - wydanie NKN, marginesowa parka znaczków cietych, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
800 PLN
9318

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ i STEMPEL KAMUFLAŻOWY z WARSZAWY, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 200 PLN
9319

1914 kartka wysłana przez żołnierza z Bielska do Czech, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Bielsku.


15 PLN
9320

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
9321

1914 kartka polecona z Brna do Głównej Komendy Polskich Legionów w Jabłonkowie, korespondencja rodziny w sprawie rannego syna.


250 PLN
9322

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
9323

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
9324

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
9325

1915 kartka z poczty polowej 186 14.2.15 do Czech, stempel dworcowej cenzury wojskowej w Krakowie.


20 PLN
9326

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
9327

1915 widokówka z Sulechowa (Zullichau) niemieckiej poczty polowej nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Halle (Saale) - Poznań do Gostynia.


140 PLN
9328

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
9329

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


40 PLN
9330

1915 kartka z austriackiej poczty polowej w Sanoku do Wiednia.


25 PLN
9331

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
9332

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
9333

1915 kartka wysłana 25.6.15 z 4. pułku Legionów w przeddzień wymarszu w pole z Piotrkowa do kompanii sztabowej 2. pułku Legionów, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKOW, stempel formacyjny z orłem "2 Batalion 4 pułku * Legionów Polskich *", stempel cenzury ZENSURIERT.


75 PLN
9334

1915 kartka wysłana 2.9.15 z 1. batalionu 5. pułku I Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Smolic poczta Zator, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "KOMPANIA 2 BAON I. PUŁK 2.", stempel cenzury Cenzurowano, na rewersie ślady cenzury.


75 PLN
9335

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


550 PLN
9336

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
9337

1915 kartka z poczty węgierskiej poczty polowej nr 163 w Kowlu do Budapesztu, stempel formacyjny "komenda stacyi etapowej / Legionów Polskich / w KOWLU" z orłem, ręczna cenzura.


200 PLN
9338

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
9339

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 355 na Morawy, stempel formacyjny "2. PUŁKU, I POLSK. LEGIONU . ADIUNTURA <" z orłem w owalu, stempelki cenzury "ZENSURIERT".


200 PLN
SOLD
9340

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

Fi.7-10A
20 PLN
9341

1916 list od jeńca wojennego, wysłany 30.V z Kijowa - za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża - do miejscowości Mieścisko (Markstädt) w Wielkopolsce, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania, stempel Piotrogrodu z datą 27.6 i pieczątka cenzury piotrogrodzkiej z numerem cenzora 970; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
9342

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" (ОБРАТНАЯ ПОЛ.ПОЧ.КОН. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ж", z datami 2 i 9.9 - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
9343

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list od jeńca wojennego, wysłany 19.7 z miejscowości Ilinskoje (ИЛЬИНСКОЕ ВЯТСК.) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 23.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzora nr.220 z Wiatki; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
9344

1916 formularz wysłany 22.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.154 ze szpitala wojskowego do Legnicy, datownik "K.D.Feldpoststation Nr.154". formacyjna pieczęć listowa.


20 PLN
9345

1916 (?) koperta wysłana 28.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 78 do Berlina; datownik "K.D.FELDPOSTSTATION Nr.78".


20 PLN
9346

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji z emblematem Czerwonego Krzyża, treść napisana po niemiecku, datowany 27.5 i wysłany z obozu w miejscowości Tara do Lwowa; stempelek rosyjskiego cenzora nr.9 z Omska (na odwrocie) i cenzura austriacka z Wiednia; przesyłka za dotarła do adresata za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża, trzywierszowy stempelek "Croix Rouge Danoise Copenhague Agence des prisonniers de guerre" z dopisaną datą 24/7/1917; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
9347

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


200 PLN
SOLD