The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12956

1943 Gołąbek - NIETYPOWY ROZMIAR, karta podwójna ze znakiem opłaty w kolorze czarnym o niespotykanym rozmiarze - 93x86 mm zamiast 100x70 mm; kilka milimetrów węższe karty zdarzają się ze względu na niedobory papieru często, ale nadmiar 16 mm w wysokości to rzadkość (niewielka część z nakładu 676 szt.); u góry wyraźnie widoczne ślady rozdzielania obu części całostki, wysłana 28.I.44; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp6x2A
800 PLN
12957

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, na odwrocie druk zawiadomienia bibliotecznego wysłany 13.VIII; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp7z
200 PLN
12958

1943 ilustrowana z odwrotnie wydrukowanym znakiem opłaty, znane z pojedynczych egzemplarzy, za dopłatą fotoatest.

Fi.Cp10z
2 000 PLN
SOLD
12959

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
12960

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.1)
500 PLN
12961

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
12962

1944 rocznica obrony Warszawy, parka kasowanych znaczków z bloku, co ciekawe oba znaczki w całkowicie różnym odcieniu; to świadczy, że drukowano je pojedynczo i oprócz różnic w kolorze mogą wystąpić wzajemne przesunięcia położenia obu znaczków w bloku, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.7)
160 PLN
12963

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
12964

1944 Syrena, gwarancja Korszeń.

Fi.5IIbx
100 PLN
12965

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.9-11
300 PLN
12966

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
12967

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9ax2
240 PLN
12968

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
12969

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
12970

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
12971

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
12972

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
12973

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
12974

1944 herby miast list ekspresowy polecony na listowniku obozowym do korespondencji zewnętrznej, gwarancja Korszeń.

Fi.18-21
240 PLN
SOLD
12975

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja Korszeń.

Fi.20
10 PLN
12976

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
12977

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
12978

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
12979

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24
170 PLN
12980

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.23-24
150 PLN
12981

1944 Kazimierz Puławski i Tadeusz Kościuszko na karcie herby miast - Kraków o oliwkowym znaku opłaty skasowane 27.XII; gwarancja Korszeń.

Fi.23-24, Cp25
180 PLN
12982

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
12983

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
12984

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
60 PLN
12985

1944 całostka ((61 x 100 mm) grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.25, Cp26
80 PLN
12986

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
60 PLN
12987

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
50 PLN
12988

1944 Święto Artylerii, kasowany na wycinku znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.27
60 PLN
12989

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.27
60 PLN
12990

1944 Powstanie Wielkopolskie, znaczek za 20 gr. z międzypolem po lewej, gwarancja Korszeń.

Fi.28
80 PLN
12991

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja Korszeń.

Fi.28
50 PLN
12992

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp2
50 PLN
12993

1944 kartka z obiegu pocztowego złamana w połowie, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
120 PLN
SOLD
12994

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty wysłana 9.IV, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp13
160 PLN
12995

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze żółtawobrązowym o ciemnym znaku opłaty, format 55x90mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.II.(lub III).zu; datowana 1.VII karta-druk biblioteczny przesłana 20.IX, znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "żółtawobrązowym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (całostka pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp18y
250 PLN