The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17194

1915 XIII (ostatni) lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 2.III, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla (Fi.400.-).

Fi.16a
300 PLN
17195

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Wiedeń - Kraków, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 26.VII z Wiednia do Krakowa, na froncie nadawczy FLUGPOST WIEN 1 z 27.VII, a na odwrocie kasownik odbiorczy FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA KRAKAU 1 - KRAKÓW 1 z 27.VII; słabszy stan zachowania (znaczek za 1.50/10Kr uszkodzony przy otwieraniu).

Fi.21b
120 PLN
SOLD
17196

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Lwów - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 16.V ze Lwowa do Wiednia, dodatkowy stempelek POCZTA LOTNICZA LWÓW, datownik odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania.

Fi.25b
150 PLN
17197

1918 poczta lotnicza cywilna Kraków - Wiedeń, list wysłany 23.5.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.26b
120 PLN
SOLD
17198

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.


4 000 PLN
17199

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, ekspresowy lotniczy list polecony wysłany 13.10.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
350 PLN
17200

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 4.11.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na froncie stempelek o zwrocie "RETOUR A L'ENVOYEUR".

Fi.14
400 PLN
17201

1922 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, stempel odbiorczy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

Fi.16e
400 PLN
17202

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, kasowane znaczki za 5 gr. w kolorze czerwonym i za 10 gr. w kolorze niebieskim.

Fi.1, 3
40 PLN
17203

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
17204

1925 "AEROLLOYD" Warszawa - Lwów - Bukareszt, list z Warszawy nadany 14 II, specjalna koperta z nadrukiem "Pierwszy lot pocztowy WARSZAWA-BUKARESZT (Prémier vol postal VARSOVIE-BUCAREST), dodatkowy stempelek "Pocztą Lotniczą! Par avion!"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.31a
500 PLN
17205

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
17206

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
17207

1925 kartka nadana poczta lotniczą z Warszawy do Danii, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5", nieczytelne kasowniki odbiorcze na froncie kartki, nalepka L.O.P.P. z Bydgoszczy.


400 PLN
17208

1926 ekspresowy list lotniczy z Warszawy do Gdańska, nalepka kierunkowa w kolorze niebieskim, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

Fi.2a
500 PLN
SOLD
17209

1926 inauguracja międzynarodowej obsługi lotniczej, przesyłka z dodatkowym stemplem "L'Inauguration du Service Aerien International", list z Warszawy wysłany 1.4.26 doPragi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41a
150 PLN
17210

1926 Warszawa-Tokio rajd eksperymentalny por.B.Orlińskiego, specjalna nalepka o nominale 5 zł skasowana 16.V datownikiem Warszawa 2, czarnym owalnym stemplem "RAID POLONAIS, RAJD POLSKI, Mai 1926, Paris-Warszawa-Tokyo" i datownikiem odbiorczym Tokio; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.45
800 PLN
17211

1927 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Poznań - trzy z czterech znaczków (czwarty za 5 zł. w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali - cena amatorska), używanych od 1932 roku jako dobrowolna dopłata do listu lotniczego, bez gumy w ładnym stanie.

Fi.23-25
320 PLN
17212

1928 przesyłka poczty balonowej z okazji III Rajdu Balonów Kulistych.

Fi.3c
300 PLN
17213

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, znaczek LOPP dodatkowej opłaty dla przesyłek balonowych przesłanych podczas zawodów, odmiana nieząbkowana (nakład 300 szt.) skasowany na wycinku okrągłym stemplem "III Raid Balonów Kulistych 30.IX 1928 r." i pieczątką "BALON Warszawa"; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.3d
400 PLN
17214

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

Fi.60
200 PLN
17215

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, lotniczy list polecony ofrankowany między innymi paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.5.28 do Szwajcarii, rzadki dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique", kasownik tranzytowy z Wiednia na froncie, na odwrocie stempel odbiorczy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja i fotoatest Korszeń.

Fi.60
1 200 PLN
17216

1929 LOPP, Wydania Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich, Kraków - alegoria lotnicza, znaczek za 10 gr w kolorze zielonym na liście lotniczym z Warszawy do Lwowa; na froncie stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" z tego samego dnia; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Vaumund PP.

Fi.37
150 PLN
SOLD
17217

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
17218

1929 I lot pocztowy Kraków-Katowice "LOT", druki przesłane 10.I, czerwony okolicznościowy stempel z rysunkiem gołębia trzymającego w dziobie list i napisem "I Lot Pocztowy Kraków-Katowice 10-I-1929", przesłano zaledwie 150 sztuk poczty; datownik odbiorczy Katowic na odwrocie; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.83
300 PLN
17219

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Katowice - Poznań dodatkowy czerwony stempelek okolicznościowy z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań"; na odwrocie datownik odbiorczy POZNAŃ 3 z wyróżnikiem "a" i stempelek "NADESZŁA POCZTĄ LOTNICZĄ"; lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.93a
500 PLN
17220

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
17221

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.93h
360 PLN
17222

1930 Polska-Ameryka, list wysłany 29.V z Warszawy do Chicago, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Polska-USA-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru I Lot Pocztowy First Flight", lotem tym przewieziono zaledwie 53 sztuki poczty.

Fi.100b
1 000 PLN
17223

1930 "CIDNA" Warszawa - Wrocław - Berlin, list wysłany 21 VII z Warszawy do Wrocławia, dodatkowy fioletowy stempel "VOL I LOT Warszawa - Breslau - Berlin"; dwuwierszowy stempel odbiorczy urzędu lotniczego Wrocław 1 "Mit Luftpost befördert Postamt Breslau 1"; lotem tym przewieziono zaledwie 141 sztuk poczty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.104a
400 PLN
17224

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Magdeburga, widokówka przewieziona 7.6 sterowcem z Magdeburga do Friedrichshafen, czerwony okolicznościowy stempel lotu, datownik odbiorczy 8.6; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 109Ba).


Mi.361, 416, 452
150 PLN
17225

1932 kartka z pierwszego lotu pocztowego na trasie Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin.

Fi.115
240 PLN
17226

1934 wydanie na przesyłki lotnicze, 45 + 5 gr - frankatura mieszana, międzykontynentalny list lotniczy wysłany 15 XI z miejscowości Mikaszewicze do Buenos Aires, przesyłkę opłacono prawidłowo znaczkami w wysokości 4,65 zł: 55 gr opłata podstawowa za list + 4,10 zł opłata za przewóz drogą lotniczą (przez Paryż); na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY 16 XI i stemple odbiorcze z 9 i 10 grudnia; co ciekawe do 3 XI można było wysłać taki list drogą przez Niemcy, co było o 10 gr tańsze; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 224, 271
Mi.227, 232, 292
600 PLN
17227

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na liście lotniczym wysłanym 7 IX w Warszawie, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY CHALLENGE WARSZAWA PORT LOTNICZY" z wyróżnikiem "d", na odwrocie adnotacja (pisownia oryginalna): "Ten list trzymaj na pamiątkę ponieważ kpt.Bajan polak zwyciężył w Międzynarodowym turnieju lotniczym."; dobry stan zachowania (Myślicki 34 014).

Fi.268-69L
Mi.289-90
150 PLN
17228

1934 duża plakietka ((około 12 x 18 cm) na papierze bibułkowy Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


470 PLN
SOLD
17229

1934 kartka lotnicza wysłana z Łodzi 19.7.34 do Brazylii, kartka przez Warszawę i Berlin, dalej do Stuttgartu - różowy lotniczy stempelek "DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA-SÜDAMERIKA", a stamtąd do Ameryki Południowej, stempel odbiorczy na froncie, widokówka z sterowcem Graf Zeppelin.


400 PLN
SOLD
17230

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.

Fi.8a
80 PLN
17231

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, karta Cp.64 z sygnaturą (VIII-1935) dofrankowana i przesłana balonem "Legionowo", który 16 IX wylądował w Sokołowie Podlaskim, następnie dosłana do adresata w Wilnie; znaczki skasowane stemplem okolicznościowym zawodów; dodatkowy stempelek "POCZTA BALONOWA/ PAR BALLON"; dwa wileńskie stemple odbiorcze: Wilno 1 z 16.9 i WILNO TELEF.-TELEGR. z 17.9; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.11a
150 PLN
17232

1935 dwie nalepki zbiórki na fundusz budowy szkoły lotniczej.

Fi.22, 23
80 PLN
17233

1935 Wydanie na cele budowy obiektów lotniczych - Warszawa - samolot nad budynkami, Budowa Szkoły Lotniczej Pracowników KKO - Komunalna Kasa Oszczędności , seria czysta z pełną oryginalną gumą.

Fi.22-24
450 PLN