The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16152

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
16153

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
16154

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
16155

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
16156

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
16157

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
16158

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
16159

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
16160

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
16161

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
16162

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
16163

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.U5 MK3
180 PLN
16164

1920 cyfry między gwiazdkami, znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f. na białym średnim papierze, tylko ten nominał nie jest katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, zagwarantowany i opisany jako cięty Krawczyk.

Fi.U11 nz (P1)
400 PLN
16165

1933 znaczek ZWYCZAJNA (1 gr) na urzędowym liście wysłanym 25 X z urzędu Warszawa 13 do Grudziądza, koperta firmowa "KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U17
Mi.D17
40 PLN
16166

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
16167

1937 miejscowy urzędowy list polecony z komendy uzupełnień we Lwowie.

Fi.U20
80 PLN
SOLD
16168

1938 ekspresowy urzędowy list polecony z Warszawy do Ostrołęki, opłata za ekspres znaczkiem opłaty, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U20, 287
20 PLN
SOLD
16169

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
120 PLN
16170

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
120 PLN
16171

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
16172

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
60 PLN
16173

1945 parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U21
36 PLN
SOLD
16174

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
400 PLN
16175

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
16176

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
16177

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
16178

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
16179

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
40 PLN
16180

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

Fi.U21I
25 PLN
16181

1950 składany dokument wysłany jako polecony z Warszawy do Przemyśla.

Fi.U21, U22
30 PLN
16182

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN