The new auction will start soon

Auction 98. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11726

1962 Poczta Harcerska, seria nalepek Poczty Harcerskiej wydanych z okazji X wieków Gdańska i 25. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof - kompletne arkusiki.


500 PLN
14656

1954 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, seria z odmianami papieru.

Fi.730-1
Mi.870-1
30 PLN
14657

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.591B
Mi.729A
350 PLN
14658

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, czworoblok znaczków za 45 gr w tym dwa dolne z błędami na: poz.27 "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze, znak + bez górnej pionowej kreski i poz.28 "pozioma kreska cyfry 4 z prawej strony"; czyste; gwarancja Krawczyk.

Fi.622 B2+B3
Mi.760
200 PLN
14659

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
50 PLN
14660

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.622-3
Mi.760-1
60 PLN
14661

1952 uchwalenie konstytucji PRL, arkusz sprzedażny znaczka za 3,- zł, na pozycji 43. znaczek z błędem "ścięte dolne zakończenie cyfry 3".

Fi.623 ark. (523 B1)
Mi.761
200 PLN
14662

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł, znaczek z ząbkowaniem 11½ x 11¾ gwarancja i opis Weźranowski.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
SOLD
14663

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

Fi.626B1
Mi.764
50 PLN
14664

1952 Elektrownia w Jaworznie, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętą perforacją, znaczek projektowany przez Czesława Słanię, bardzo dobry stan zachowania - nieczytelny słabo odbity stempelek na znaczku.

Fi.628MK
Mi.766
144 PLN
SOLD
14665

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
50 PLN
14666

1952 zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
45 PLN
14667

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.200.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz.81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz.91 "kropka pod A", gwarancja.

Fi.631I
Mi.769I
300 PLN
14668

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
14669

1952 Święto Lotnictwa, znaczek za 90 gr z powtarzalnym, ale bardzo rzadkim błędem na poz.18 "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka"; sąsiadował on ze znaczkiem na poz.19 z błędem "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", który w przeważającej części nakładu był usuwany z arkuszy przez kontrolę jakości, na jego miejsce wklejano "okienkowo" za pomocą cienkich papierowych paseczków znaczki zastępcze, praktykę taką stosowano także usuwając inne znaczki w arkuszu z wadami, na skanie widać taki paseczek w prawym dolnym rogu - może on być nawet cechą rozpoznawczą prawdziwości znaczka z poz.18; gwarancja Krawczyk.

Fi.634 B1
Mi.772I
400 PLN
14670

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
75 PLN
14671

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
14672

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
60 PLN
14673

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

Fi.651-2
Mi.789-90
15 PLN
SOLD
14674

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

Fi.XXV
Mi.782I
70 PLN
14675

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro)(Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
14676

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
60 PLN
14677

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

Fi.653
Mi.791
125 PLN
14678

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
14679

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, seria.

Fi.653-4
Mi.791-2
25 PLN
14680

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie (Fi.1420.-).

Fi.653-98
Mi.791-833
1 400 PLN
14681

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.859.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
550 PLN
14682

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr. z nowo skatalogowanym błędem "duża chmura pod datą 1953" i "plama obok rękawa"; gwarancja Krawczyk.

Fi.657 B2
Mi.795
400 PLN
14683

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z błędem "chmurka pod datą 1953 i plama obok rękawa" na kopercie FDC, sam znaczek kasowany Fi.350.-, biorąc pod uwagę niewielki nakład znaczków (100.000 szt.), z którego lwia część pozostała czysta, część została ostemplowana grzecznościowo do celów abonamentu filatelistycznego, a tylko niewielka ilość posłużyła do sporządzenia kopert FDC, z dużą dozą pewności można stwierdzić, że istnieje co najwyżej kilka takich kopert; gwarancja.

Fi.657 B2, 658
Mi.795-96 
1 200 PLN
14684

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria w czworoblokach.

Fi.657-8
Mi.795-6
250 PLN
SOLD
14685

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
14686

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
14687

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
14688

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria w czworoblokach.

Fi.661-3
Mi.799-801
250 PLN
14689

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria w czworoblokach.

Fi.661-3
Mi.802-4
320 PLN
14690

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
14691

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
14692

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN
14693

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
14694

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN