The new auction will start soon

Auction 98. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13278

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 2 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
250 PLN
13279

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura.

Fi.1
310 PLN
SOLD
13280

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
3 400 PLN
13281

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
4 300 PLN
13282

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja.

Fi.1-5, 8, 9, 13
1 200 PLN
13283

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.2
210 PLN
SOLD
13284

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2
150 PLN
13285

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 621 szt.), gwarancja.

Fi.2
120 PLN
13286

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 1107 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
84 PLN
SOLD
13287

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.3
4 300 PLN
13288

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.3
50 PLN
13289

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 620 szt.), gwarancja.

Fi.3
120 PLN
SOLD
13290

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./8 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 9 szt., katalog Fi.3500.-, rzeczywisty koszt około 5000.-), ładny stan.

Fi.3 FFi
250 PLN
13291

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
13292

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 852 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
150 PLN
13293

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, unikalny narożny znaczek z "Gapą" za 12 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 12 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, sygnowany W.DUŃSKI, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
4 500 PLN
13294

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest.

Fi.4
2 400 PLN
13295

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.4
50 PLN
13296

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Krawczyk, Walisch.

Fi.4
42 PLN
SOLD
13297

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 852 szt.), słabsze ząbki na dole, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
13298

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / RUDNIK / n/Sanem" (nakład 434 szt.), poza lekkim śladem farby spodniego znaczka w dolnym narożniku na gumie zachowany w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.4III
200 PLN
13299

1944 Zamość - marginesowy znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./12 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład 920 szt.), piękny stan, gwarancja.

Fi.5
168 PLN
SOLD
13300

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
200 PLN
13301

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.5
50 PLN
13302

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 504 szt.), gwarancja.

Fi.5
200 PLN
13303

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z bardzo rzadkim fałszywym nadrukiem lokalnym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", przeważnie spotyka się oryginalne znaczki kasowane, fałszerstw nie spotyka się prawie wcale, ciekawe do specjalizacji.

Fi.5 FFi
84 PLN
SOLD
13304

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu I "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka" (nakład 303 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.5I
336 PLN
SOLD
13305

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.6
4 600 PLN
13306

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./12 gr. z dotąd niekatalogowanym podwójnym nadrukiem nowej wartości i nadrukiem "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (kilka z ogólnego nakładu 200 szt.), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.6 Np
2 000 PLN
13307

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
13308

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 500 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
300 PLN
13309

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest.

Fi.7
3 800 PLN
13310

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.7III
90 PLN
13311

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", sygnowany Gryżewski, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
100 PLN
13312

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest.

Fi.8
3 800 PLN
13313

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.8
50 PLN
13314

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.9
120 PLN
13315

1944 Węgrów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II o wymiarach 23x25 mm "POCZTA / POWIATOWA / WĘGRÓW / ZŁ 1 ZŁ (nakład 150 szt.), na odwrocie na dole ślad przywarcia do hawidu, liczony jak podlepkowy, gwarancja.

Fi.9
588 PLN
SOLD
13316

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 50 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura.

Fi.9
250 PLN
13317

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.9
4 200 PLN