The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11860

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
11861

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
11862

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól), zwraca uwagę niespotykany datownik "BIELAWE BEUTHEN (BRIESNITZ) LAND" (Bielawy Bytom Odrzański Brzeźnica).


Mi.P224 
100 PLN
11863

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
100 PLN
11864

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
11865

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.7 z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
11866

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
11867

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
11868

1938 kartka ze stemplem okolicznościowym z Wrocławia.


80 PLN
11869

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
11870

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
11871

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.


70 PLN
11872

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
11873

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
11874

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
11875

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
11876

1939 miejscowy list z okupowanego przez sowietów Lwowa wysłany 30.10.39, radziecki znaczek unieważniony polskim przedwojennym wirnikiem, stempelek nadawcy na froncie "POLSKI CZERWONY KRZYŻ OKRĘG KRAKOWSKI".


200 PLN
11877

1939 kartka miejscowa z Wrocławia.


80 PLN
11878

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
11879

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
11880

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
11881

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "Parole der Woche" propagandowa ulotka nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP w formie nalepki, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.5 z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
11882

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
11883

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
11884

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
11885

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
11886

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


40 PLN
11887

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.


120 PLN
11888

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania (ówczesne ziemie niemieckie tzw. Wartheland), zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. "fancy cancels", ciekawe.


140 PLN
11889

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
11890

1940 kartka niemieckiej poczty polowej SS nadana w ambulansie pocztowym na trasie Białystok - Scheremscha (słabo odbity), ciekawa widokówka - cegiełka na budowę kościoła w Białowieży.


120 PLN
11891

1940 list pobraniowy nadany w pośrednictwie pocztowym Kladau (Kłodawa) przez Praust (Pruszcz Gdański) do Katowic, 100 punktów według Wolfa.


400 PLN
11892

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski okupowanych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, stempel odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.AnL21-26
Mi.437-42U
120 PLN
11893

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.5 z Bielska do Krosna, koperta firmowa "RUDOLF SCHMIDT, NIALA O.S. ARMATURENFABRIK, PHOSPHORBRONZE - METALL u.EISENGIESSERN".

Fi.AnN8
Mi.519 
20 PLN
11894

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.


Mi.1-9
440 PLN
11895

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.679
200 PLN
11896

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ze wsi Żnibrody wysłany 23.4 z miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.682
250 PLN
11897

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Lwowa; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "б" (b); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
400 PLN
11898

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza polecona karta pocztowa wysłana 21.5 ze Lwowa do Warszawy, dekoracyjnie dofrankowana (opłata 2,10 rubla zgodna z taryfą) znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, stempelki cenzury niemieckiej, a na odwrocie datownik odbiorczy 9.6; dobry stan zachowania.


Mi.800, 809
320 PLN
11899

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN