The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8715

1853 St.Petersburg - Ryga, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Petersburga do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, poniżej czerwony dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką S.PETERBURG (С.ПЕТЕРБУРГ./1 СЕНТ.1853) i czarny odbiorczy W RYGIE POŁUCZENO (ВЬ РИГѢ ПОЛУЧЕНО/3 СЕНТ. 1853); całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Ckr.7
Mi.U4A
800 PLN
8716

1858 pierwszy rosyjski znaczek na wycinku listu ze stemplem z Taurogi dzisiaj na Litwie z datą nadania 9 maj 1858, znaczek w pięknym stanie z szerokimi i równymi marginesami.


Mi.1
2 900 PLN
8717

1863 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.2 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koperta listu nadanego ze stacji Podsołneczna (Подсолнечная) do Kazania opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 4, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / 34 4 OKT. 1863 - typu I; przesyłka poprzez Moskwę dotarła Drogą żelazną Niżegorodzką do Niżnego Nowogrodu - datownik przejściowy НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ z 6.10, skąd dalej została przesłana parowcem po Wołdze, datownik odbiorczy Kazania z 8.10 - КАЗАНЪ; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
2 000 PLN
8718

1864 Litwa, PONIEWIEŻ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana z Poniewieża do miejscowości Angermünde (Rinda); znak opłaty skasowany 24.VI stemplem nadawczym z napisem grażdanką ПОНЕВЕЖЪ z ozdobnikiem; Poniewież w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; całość w słabszym stanie zachowania.

Fi.U10A
200 PLN
8719

1865 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.3 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koperta listu z Petersburga do Moskwy opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 3, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.3 / 1 14 АПР. 1865 - typu I i kasownik odbiorczy z 15 АПР.; bardzo rzadki walor w słabszym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
1 600 PLN
8720

1865 Rosja, seria znaczków trzeciego wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Mi.420 euro); ładny stan zachowania.


Mi.5-7 
400 PLN
8721

1865 Levant - kasownik rosyjskiej poczty w Turcji, użyty w Konstantynopolu znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony niebieskim ramkowym kasownikiem "Franco", najwyższy stosowany nominał i co unikalne zachowany w doskonałym stanie.


Mi.7 
1 600 PLN
8722

1866 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.1 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; kompletny list z Moskwy do Petersburga opłacony poziomą parką bardzo wysoko wycenianych znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1864 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono je datownikiem ambulansowym НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.1 / 37 4 CEH. 1866 - typu I odciśniętym dodatkowo na odwrocie; owalny stempelek nadawcy JOHANN DAVID HOERLE MOSCO, wewnątrz listu sucho tłoczone - JOHANN DAVID HOERLE WIRBALLEN ST.PETERSBURG (polonicum); dwa stempelki gwarancyjne fińskiego kupca filatelistycznego Koenigsfest; walor w dobrym stanie zachowania (uszkodzony narożnik na znaczku z lewej strony); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.11
2 000 PLN
8723

1866 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.4 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; list z Moskwy do Petersburga opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 14,5; unieważniono go datownikiem ambulansowym НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 37 12 CEH. 1866 - typu I odciśniętym dodatkowo na odwrocie; walor bardzo w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.15y
2 000 PLN
8724

1868 Rosja, kompletny list z Odessy do braci Rotschild w Paryżu, wysłany 14.I, niebieski stempelek ambulansu Wrocław-Berlin, niebieski stempelek tranzytowy PRUSSE ERQUELINES i odbiorczy PARIS POSTE RESTANTE, wpisana ręcznie cyfra "3", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i francuski stempelek P.38, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8725

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 134x84 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap IV, wysłana z miejscowości Demzal do Rygi; znak opłaty skasowany 5.III stemplem nadawczym DEMZAL (ДЕМЗАЛЬ) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik ambulansu relacji Dyneburg-Orzeł POCZTOWY WAGON No.7-8 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ Нo.7-8), datownik odbiorczy Ryga 7.III; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U10B 
300 PLN
8726

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 143x81mm, klapy zaokrąglone, wysłana z Briańska do Tallina (Rewel), znak opłaty skasowany 14.XII stemplem nadawczym BRIAŃSK (БРЯНСКЪ) z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy REWAL (РЕВЕЛЪ) 22.XII; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U13IIB 
120 PLN
8727

1873 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 139x113mm, wysłana z miejscowości Porzecze do Rygi, znak opłaty skasowany 25.VI stemplem nadawczym PORZECZE (ПОРѢЧЬЕ) z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy Rygi 28.VI; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16D 
50 PLN
8728

1889 Łotwa, dofrankowana część "z opłaconą odpowiedzią" podwójnej karta pocztowej, wysłana 18.VIII z Rygi do Brunszwiku, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania.


Mi.P8F, 29 
50 PLN
8729

1889 Rosja, część "na odpowiedź" podwójnej karta pocztowej, przesłana 1.XI miejscowo w Petersburgu, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czerwonym; minimalnie słabszy stan zachowania (przebarwienia).


Mi.P10IA 
40 PLN
8730

1890 Rosja, AMBULANSE 83-84 RŻEW-OSTASZKÓW i 1-2 OSTASZKÓW-ST.PETERSBURG; koperta za 7 kop wydania z 1879, o wymiarach 139x113mm; wysłana z miejscowości Rżew do Wessen w Szwajcarii, znak opłaty skasowany 17.VI datownikiem nadawczym РЖЕВЪ, odciśniętym dodatkowo poniżej; przewieziona ambulansem nr.83-84 relacji Rżew-Ostaszków - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.83-84 z wyróżnikiem "2"; w Ostaszkowie przekazana do ambulansu nr.1-2 relacji Moskwa-Petersburg - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1-2 z wyróżnikiem "3" i cyfrą kodową 27; przesłanie Koleją Warszawsko-Petersburską na zachód nie zostało udokumentowane datownikiem ambulansowym; stempel odbiorczy WESSEN 3.VII; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U25D
800 PLN
8731

1893 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-ST.PETERSBURG- ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1893 dofrankowana koperta za 5 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x120mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Warszawy, znaki opłaty skasowane 26.IV datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "5" odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie tranzytowy datownik z 27.IV ekspedycji na Dworcu Warszawskim w St.Petersburgu С.П.БУРГЬ П.О. ВАРШВСК.Ж.Д.; warszawski datownik odbiorczy ВАРШАВА 8 ПОЧТ.КОНТ. V ЭКС. i okrągły godzinnik 10ч. ВЕЧ.; bardzo dobry stan zachowania

1890 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x120mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znak opłaty skasowany 4.VIII datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "4" odciśniętym dodatkowo poniżej, na odwrocie datownik odbiorczy z tego samego dnia; bardzo dobry stan zachowania;

1893 koperta za 10 kop wydania z 1889/90, o wymiarach 145x120mm; wysłana z Moskwy nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Berlina, znak opłaty skasowany 22.V datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "2" odciśniętym dodatkowo poniżej; na odwrocie tranzytowy datownik z 23.V ekspedycji na Dworcu Warszawskim w St.Petersburgu С.П.БУРГЬ П.О. ВАРШВСК.Ж.Д. i datownik odbiorczy Bestellt vom Postamte 25 z 6/4; również na odwrocie zalepka nadawcy CARL STUCKEN MOSKAU; dobry stan zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U29, U30, U34
500 PLN
8732

1897 Rosja, karta pocztowa wysłana 26.XI z Petersburga do Berlina, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czarnym; berliński kasownik odbiorczy "Bestellt vom Postamte 4" z 10.XII; doskonały stan zachowania.


Mi.P14 
50 PLN
8733

1900 Rosja, list polecony do Smoleńska nadany 9.VIII w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, nalepka polecenia I typu z (krótkim) napisem С.-ПЕТЕРБУРГЬ П.О.Никол.ж.д.; znaczki skasowane rzadkim datownikiem z datą w trzech wierszach według kalendarza juliańskiego С.ПЕТЕРБУРГЬ НИКОЛ.(II)ЖЕЛ.Д.; przesłany do Moskwy - datownik odbiorczy z 10.VIII na odwrocie, a dalej koleją Brzesko-Moskiewską, kasownik odbiorczy Smoleńsk 11.VIII; znaczki z międzypolem; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.49x
150 PLN
8734

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop, doskonały stan zachowania.


Mi.P3 
60 PLN
8735

1904 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop, wysłana 27.IV z Konstantynopola do Wiesbaden, kasownik odbiorczy z 1.V; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


Mi.P3 
200 PLN
8736

1906 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, list z Astrachania do Isfahanu w Persji wysłany 13.12; stempel tranzytowy Teheran 12.I.1907 i odbiorczy Isfahan 19.I; koperta adresowana po rosyjsku i persku, adnotacja po rosyjsku "przez Baku" (Через Баку); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
400 PLN
8737

1908 pasek ciętych znaczków za 2 kop.

Fi.64B
15 PLN
8738

1908 czworoblok ciętych znaczków za 5 kop, górne znaczki podlepka.

Fi.67B
15 PLN
8739

1908 pasek ciętych znaczków za 5 kop.

Fi.67B
15 PLN
8740

1908 pasek pięciu znaczków z górnej części arkusza.


Mi.72
20 PLN
8741

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.


Mi.72
20 PLN
8742

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.


Mi.75
30 PLN
8743

1908 Rosja, blankiet przekazu pocztowego za 15 kop na kwotę 1 rubla, wysłany telegraficznie 19.II z miejscowości Rogowo do Wiłkomierza, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
100 PLN
8744

1913 Rosja, widokówka wysłana 11.7 z Omska do Brzeźna (Briesen), dodatkowy stempelek ГЕРМАНIЯ; dobry stan zachowania.


Mi.66IA 
50 PLN
8745

1914 Rosja, list polecony z konsulatu duńskiego do Kopenhagi nadany 1.12 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej (z napisami łacińskimi) MOSCOU garre Nicolas.; znaczek skasowany owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a"; na odwrocie lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej i datownik odbiorczy KJØBENHAVN z 28.12; koperta z nadrukiem firmowym " Consulatde Danemark a Moscou"; walor w dobrym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.72IAa
300 PLN
8746

1914 Persja - strefa rosyjska, list z Indii Brytyjskich, wysłany 3.VII drogą morsko-lądową z Bombaju do Isfahanu, który znajdował się na południowym skraju strefy rosyjskiej w Persji; 3 różne stemple tranzytowe Mohammerah (na granicy z Arabią) i odbiorczy Isfahan 10.VIII; zwraca uwagę, że przesyłka przez strefę neutralną do rosyjskiej wędrowała trzy tygodnie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta z niewielkimi uszkodzeniami).
W wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia z 1907 roku Persja została podzielona na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.76, 77 
600 PLN
8747

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 19.12 z miejscowości Fedorovskoje (ФЕДОРОВСКОЕ ОРЕНБ.) guberni orenburskiej stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.123; dodatkowo stempelek cenzora (?) "Е.А.Ч."; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
8748

1915 Rosja, list polecony do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 19.VIII z miejscowości Diejewka (ДѢВКА ОРЕНБ.), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, zwraca uwagę doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury, takie zabezpieczenia stosowano wyłącznie w początkowym okresie wojny; kasownik odbiorczy 12.IX na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie uszkodzona).


Mi.69 
200 PLN
8749

1915 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Moskwie:

1915 znaczek skasowany 31.7 owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a";

1913 sześcioblok znaczków skasowanych 17.9 owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "б";

1907 widokówka do Paryża nadana 11.3 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, znaczek skasowany owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a", dosłana do Eaubonne, kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


Mi.106A, 86, 40y
50 PLN
8750

1915 Rosja, ZNACZKI - PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, znaczki o niskich nominałach mające zastąpić w życiu codziennym bilon srebrny i miedziany, który po wybuch I wojny światowej szybko zniknął z rynku, gromadziły go zarówno władze, aby zwiększyć zapasy metali szlachetnych potrzebnych do prowadzenia wojny metali, jak i ludność obawiająca się spadku wartości pieniądza nie opartego na kruszcu.


Mi.107-09A
75 PLN
8751

1915 (?) Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany z Orenburga, stempel cenzury orenburskiej z numerem cenzora 167; dodatkowo stempelek cenzora (?) "А.Я.З."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
8752

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.6 z Sewastopola do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 20.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.6; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
SOLD
8753

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 20.6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
SOLD
8754

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 2.7 z miejscowości Ilinskoje (ИЛЬИНСКОЕ ВЯТСК.) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; stempel odbiorczy 31.7; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
40 PLN