The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
332

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
333

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 1914 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.


Mi.140, 141, 142, 14
200 PLN
334

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 13.5.1916 z Warszawy do Mannheim, stempelek cenzury poznańskiej, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
50 PLN
335

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.1-5
500 PLN
336

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
337

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
338

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
339

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
340

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
341

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
342

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
343

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
344

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
345

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
346

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
347

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
348

1915 okupacja niemiecka Belgii, znaczki I wydania skasowane 9.7 na karcie w Brukseli (znaczki kasowane Mi.40.-).


Mi.5-9 
40 PLN
349

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN
350

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
351

1915 kartka z Wieliczki do Krakowa, stempel austriackiej cenzury wojskowej jako kamuflarzowy w Krakowie.


80 PLN
352

1916 list z Pabianic do Szwajcarii, stempel pocztowy dworca w Łasku, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3
90 PLN
353

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 7,5 Pf. w kolorze czerwonopomarańczowym z nadrukiem smolistym (Fi.250.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.9f
Mi.9c
250 PLN
354

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
355

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z półbłyszczącym nadrukiem "Postgebiet Ob. Ost" i perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-) użyty w Wilnie, gwarancja z opisem obu cech tej rzadkiej odmiany Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A
320 PLN
356

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
120 PLN
357

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
358

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

Fi.49-52
50 PLN
359

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, cięte w czworoblokach w pięknym stanie (Fi.400.-).

Fi.50-51 nz
320 PLN
360

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, wysłana 16.VI z urzędu etapowego Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "a") do I Brygady Legionów Polskich w Kętach, stempelek cenzury w Dąbrowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
100 PLN
361

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 30.IV z urzędu etapowego w Lublinie do Radomia, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury lubelskiej.

Fi.Cp2
60 PLN
362

1916 podwójna całostka z opłacona odpowiedzią.

Fi.Cp4
35 PLN
363

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
364

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
365

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
50 PLN
366

1916 okupacja niemiecka Belgii, sekretnik ofrankowany znaczkiem I wydania wysłany 31.10 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4 do Prudnika (Neustad In Oberschleisen), listowa pieczęć formacyjna "Militar-Eisenbahndiretion 1"; interesująca zawartość.


Mi.2 
80 PLN
367

1916 list ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.


Mi.182
25 PLN
368

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.XI za pośrednictwem urzędu etapowego Chełm (kasownik z wyróżnikiem "c") do Wiednia, pieczęć formacyjna; doskonały stan zachowania.


30 PLN
369

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.


40 PLN
370

1916 kartka z Łodzi do Niemiec przez Poznań, stempel cenzury z Poznania.


100 PLN
371

1916 list firmowy z Ciechocinka do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.


150 PLN