The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Actual auction WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3007

1938 ZAOLZIE, znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym wydania poczty wojskowej z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim, przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym i 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, takich jak te oferowane, bardzo rzadkie w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest Korszeń.

Fi.1-2
10 000 PLN
Bid
3008

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 297
Mi.315, 316, 317, 318
300 PLN
Bid
3009

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo czerwone stemple Poczty Czechosłowackiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.310
Mi.331
120 PLN
Bid
3010

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
100 PLN
Bid
3011

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie z bloku idealnie ostemplowane 10.X datownikiem polskimi Karwina 2 z wyróżnikiem "*a*", bardzo dobry stan zachowania.


Mi.384-85
50 PLN
Bid
3012

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
Bid
3013

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


80 PLN
Bid
3014

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


15 PLN
Bid
3015

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


15 PLN
Bid
3016

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
Bid
3017

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 07913 (1 kompania 602 pułk transportu samochodowego/1.Kompanie Kraftwagen-Transport-Regiment 602), przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
Bid
3018

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ - pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN, widokówka datowana "20 maja 1916" wysłana przez Polaka porucznika (Oberleutnant zur See) Wacława Adryana służącego na pancerniku niemieckim SMS Schleswig-Holstein, karta pisana po polsku adresowana do miejscowości Borówki koło Przepałkowa w powiecie złotowskim (Borowke bei Zempelburg kreis Flatow), wysłana z pokładu okrętu na kilka zaledwie dni przed Bitwą Jutlandzką (31.V-1.VI), w której to pancernik brał udział i otrzymał bezpośrednie trafienie pociskiem 343 mm; datownik KAISERLICH MARINE SCHIFFPOST z dnia 22.5; okręt ten zapisał się tragicznie w naszej historii - z jego pokładu padły pierwsze w II wojnie światowej salwy w kierunku polskiej placówki na Westerplatte; bardzo rzadkie polonicum w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
3019

1939 książka Przemysława Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku", pięknie wydana ilustrowana książka, częściowo dwujęzyczna w języku polskim i angielskim, 128 stron, sztywne okładki.


65 PLN
Bid
3020

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
Bid
3021

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
Bid
3022

1940 Armia Polska we Francji, parka czystych znaczków za 3 Fr. z przesuniętym w poziomie odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej


Mi.405
700 PLN
Bid
3023

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.405
90 PLN
Bid
3024

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
Bid
3025

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
Bid
3026

1940 Armia Polska we Francji, CERTIFICAT DE CESSATION DE PAYEMENT - zaświadczenie o zakończeniu wypłacania żołdu, wystawione 11.V w obozie Coëtquidan dla porucznika Makomaskiego, okrągła pieczęć płatnika "DÉPOT CENTRE D'INSTRUCTION POLONAIS"; dzień wcześniej - 10.V rozpoczęła się niemiecka ofensywa na Zachodzie, zakończona 22 czerwca podpisaniem zawieszeniem broni, czyli faktyczną klęską Francji; niecodzienny dokument w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
Bid
3027

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami Francji Wielkiej Brytanii i Polski (treść pisana po polsku), wysłany 27-3 do Paryża za pośrednictwem francuskiej poczty polowej przez podpułkownika Tadeusza Adama Majewskiego (mianowany przez Władysława Andersa generałem brygady), datownik POSTE AUX ARMEES, w adresie zwrotnym podano "Bataillon des chars No.1" (1 batalion czołgów) i numer poczty polowej 5450;

W czasie Kampanii Francuskiej 1940 roku T.Majewski walczył jako dowódca 1 Pułku Czołgów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej, bił się pod Champaubert i zdobył na krótko Montbard, po klęsce Francji z grupą żołnierzy przedzierał się na południe, dzięki cywilnemu ubraniu zdołał dotrzeć do Marsylii, tam pod pozorem wyjazdu do Chin uzyskał wizę, co wystarczyło, by odpowiednie konsulaty ostemplowały paszport wizami tranzytowymi: hiszpańską i portugalską, niezagrożony wyjechał do Lizbony, stamtąd zaś do Liverpoolu

; dekoracyjny walor napisany przez dzielnego i operatywnego oficera, późniejszego zastępcę Szefa Sztabu Naczelnego Wodza.


1 200 PLN
Bid
3028

1940 polskie wojsko we Francji, kartka na formularzu francuskiej poczty polowej nadany przez polskiego żołnierza z Batalionu Lotniczego nr 145 (stempel formacyjny) do Paryża, stempel francuskiej cenzury wojskowej.


1 200 PLN
Bid
3029

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 15. AUG 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
3030

1941 PRZYSTĄPIENIE USA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ, list wysłany 1.12.1941 z Los Angeles do Chefoo (Yantai) - China, zalepka cenzury amerykańskiej "EXAMINED BY 1577"; 7.12.1941; po zdradzieckim ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbour, Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Japonią, w związku z tym wstrzymano wymianę korespondencji między krajami azjatyckimi i USA, a przesyłkę po opatrzeniu jej stempelkami "RETURNED TO SENDER/ SERVICE SUSPENDED." (Zwrócono do nadawcy wymiana poczty wstrzymana) odesłano do nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
Bid
3031

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.


120 PLN
Bid
3032

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
3033

1941 zestaw 4 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


200 PLN
Bid
3034

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


200 PLN
Bid
3035

1941 zestaw 22 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
Bid
3036

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, narożny sześcioblok nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich z odwróconym nadrukiem "HELP WARSAW" i dodatkowo lekko obróconym drukiem koloru czerwonego; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
Bid
3037

1941 winiety pamiątkowe wykonane z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


130 PLN
Bid
3038

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
Bid
3039

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
Bid
3040

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
Bid
3041

1941 kartka z niemieckiej poczty polowej na radzieckiej całostce.


80 PLN
Bid
3042

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
4 000 PLN
Bid
3043

1942 Tajna Poczta Podziemna, pierwsze wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria stemplowana bardzo dobrym stanie.

Fi.1-9
500 PLN
Bid
3044

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA na znaczku z Hitlerem za 24 gr., znaczek unieważniony mechanicznie wirnikiem WARSCHAU C1 wyróżnik "bb" pozostał na wycinku użytkowym z koperty na dokumenty jakie wysyłano zwykle do urzędów; powinien zostać zniszczony przez władze okupanta, ale trafił pewno w ręce filatelisty, który mimo ryzyka postanowił go w tej formie zachować, bardzo atrakcyjny walor, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
2 400 PLN
Bid
3045

1942 ekspresowy list lotniczy wysłany 22.VI z Windsor w Kanadzie do Generalnego Konsulatu RP w Chicago, dwuwierszowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee claimed at Chicago, Ill. Old Post Office Annex"; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.209, 211
100 PLN
Bid
3046

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin ewakuowanych z ZSRR; stempelek cenzury nr.113, kasownik odbiorczy poczty polowej 80.


200 PLN
Bid