The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6944

2004 fauna i flora akwenów słodkowodnych, znaczek makulaturowy z podwójnym ząbkowaniem poziomym i pionowym, znaczki makulaturowe umieszczano na opakowaniu paczek arkuszy wychodzących z drukarni.

Fi.3953MK
Mi.4103
150 PLN
6945

1988 głowy wawelskie, parka z zdwojonym drukiem lewego znaczka, prawy znaczek normalny, ciekawa i rzadka kombinacja, gwarancja Korszeń i Krawczyk z dopiskiem "głowa druk podwójny".

Fi.3015MK
Mi.3168
324 PLN
SOLD
6946

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
6947

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem - jeden znaczek bez nadruku, drugi z przesuniętym nadrukiem z pierwszego znaczka, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 + 3015
Mi.3168 + 3253
400 PLN
6948

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
140 PLN
6949

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
6950

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
6951

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
6952

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
6953

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
6954

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
6955

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
6956

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
90 PLN
6957

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
6958

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
6959

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
6960

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
6961

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
6962

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
6963

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
190 PLN
6964

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
6965

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
6966

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem tak silnie przesuniętym, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
600 PLN
6967

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
6968

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
6969

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
6970

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
6971

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
6972

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
6973

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
6974

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
6975

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
200 PLN
6976

1990 Lech Wałęsa - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r, 12-blok z górnym i bocznymi marginesami z nazwą emisji, czyste.

Fi.3152
Mi.3300
30 PLN
6977

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
6978

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
450 PLN
6979

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), dodatkowo z liczbą rozrachunkową na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 200 PLN
6980

1991 Sowy, znaczki za 500 zł (puszczyk) w czworobloku, prawy górny i prawy dolny z błędem na poz.2 i 7 "kreska przy u w puszczyk"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3148 B1
Mi.3296
80 PLN
6981

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
6982

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
6983

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
50 PLN