The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4312

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/2 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 163 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
600 PLN
4313

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.1
200 PLN
4314

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.1
3 400 PLN
4315

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.1
4 300 PLN
4316

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja Korszeń.

Fi.1-5, 8, 9, 13
1 200 PLN
4317

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, seria znaczków z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym bez jednej wartości (1,20 zł.) i dwa najwyższe nominały z nadrukiem typu II "mały Orzeł / POCZTA POLSKA / dwie belki" (trzy ostatnie wartości nakład 95 szt., 133 szt. i 50 szt. Fi.6300.-); cała seria rzadka jako kasowana, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

Fi.1-15, 17-19
9 800 PLN
4318

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.3
4 300 PLN
4319

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.3
50 PLN
4320

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.4
250 PLN
4321

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.4
200 PLN
4322

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.4
2 400 PLN
4323

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.4
50 PLN
4324

1944 Zamość, parka znaczków z nadrukiem lokalnym na zwykłym liście z Zamościa do Lublina nadanym 12.VIII.44, znaczki unieważniono przedwojennym kasownikiem z Zamościa, znaczki o nakładzie 22! sztuk, opłata zgodna z obowiązującą taryfą pocztową - 50 gr. za list zamiejscowy, na odwrocie stempel odbiorczy z Lublina z datą 15.8.44, unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, list o charakterze filatelistycznym, a z znaczkami o tak małym nakładzie unikalne, fotoatest Korszeń.

Fi.4
8 000 PLN
SOLD
4325

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.5
100 PLN
4326

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.5
200 PLN
4327

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.5
50 PLN
4328

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.6
4 600 PLN
4329

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.7
3 800 PLN
4330

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, maginesowy znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Wiatrowski.

Fi.7
250 PLN
4331

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.7III
90 PLN
4332

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./24 gr. wydania prowizorycznego z lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał, (nakład 16 szt. Fi.3500.-), znaczek bez gumy i nieco zagnieciony, gwarancja Korszeń.

Fi.8
800 PLN
SOLD
4333

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek w nienotowanym dotąd nominale 40 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.8
220 PLN
SOLD
4334

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.8
3 800 PLN
4335

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze szaroczarnym na liście poleconym ofrankowanym znaczkami Goznak za 25 i 50 gr w pełnej obowiązującej wysokości (1,50 zł), nadanym 11.12, znaczki unieważnione datownikiem okupacyjnym LEZAJSK z częściowo usuniętymi napisami i wyróżnikiem "a", nalepka polecenia z napisami niemieckimi; na odwrocie datownik odbiorczy LUBLIN 1 z wyróżnikiem "g" również z okresu okupacji, stempelek cenzury wojskowej nr.169; pomimo wyraźnie filatelistycznego charakteru, list ten jest wyrazem upamiętnienia doniosłego wydarzenia historycznego, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich i podobnie do większości wydań lokalnych, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe, a również wydania fantazyjne ..."; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania - niewielkie przebarwienia na odwrocie (Fi. znaczek na liście od 1.000.-).

Fi.8
1 200 PLN
4336

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.8
50 PLN
4337

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./24 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 16 szt.), ładny stan.

Fi.8 FFi
200 PLN
4338

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 50 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.9
310 PLN
SOLD
4339

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt. Fi.900.-); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.9
800 PLN
4340

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.9
4 200 PLN
4341

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.11
200 PLN
4342

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 50 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.11
1 700 PLN
4343

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek w nienotowanym dotąd nominale 1,20 zł. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, ŁADNY stan zachowania, sygnatura Korszeń.

Fi.11
265 PLN
SOLD
4344

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu I "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.11I
600 PLN
4345

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, pionowa parka znaczków za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów (nakład od 10 do 150 szt. Fi.800.-); poza widocznym na skanie skośnym złamaniem w ładnym stanie, gwarancja Rudnicki Kielce.

Fi.12
200 PLN
4346

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.12
4 000 PLN
4347

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.14
6 000 PLN
4348

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

Fi.14
6 000 PLN
4349

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów, nakład szacowany w katalogu Fischer na 10 do 150 szt. (ze względu na nietypowy po wojnie, ale niezbyt wysoki nominał raczej 50 do 70 sztuk); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Korszeń, skrócony atest Wiatrowski.

Fi.14
1 500 PLN
4350

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 111 druk rotograwiurą) o nakładzie 52 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest Korszeń.

Fi.16
1 050 PLN
SOLD
4351

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,20 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 516 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.17
150 PLN