The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2911

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-7
200 PLN
2912

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
360 PLN
2913

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.70.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
2914

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.430.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
360 PLN
2915

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
2916

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Ambasada St. Zj. Ameryki Warszawa Wrzesień 1939, projekt fotograficzny znaczka za 5 gr. przedstawiający wykonany wodną farbą widok zrujnowanej Ambasady; obraz znaczka różnił się jednym szczegółem od zrealizowanego projektu - widoczna na pierwszym planie długa podmurówka jest na nim nieco inna niż na projekcie; rysunek ma rozmiary 22,2x28,1 mm., obrys wokół projektu miał zapewne oznaczać wielkość projektowanego znaczka, fotoopinia L.Schmutz.

Fi.A338 E
Mi.360 E
1 200 PLN
2917

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D338
Mi.363
1 200 PLN
2918

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa nadana 11.V.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowany Lechosław Plewka, gwarancja Schmutz.

Fi.F338
Mi.365
600 PLN
2919

1942 s/s "Puławski", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie adresowanej do Londynu skasowana 5 III metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.49 Polskiej Marynarki Handlowej na statku s/s "Puławski" w porcie Kilindini (Mombasa), w tym okresie operował on na Oceanie Indyjskim, przewożąc jednostki brytyjskie zarówno samodzielnie jak i w konwojach, w dniu 10 III uczestniczył w konwoju KR.1 z Kilindini do Colombo przewożąc ponad tysiąc żołnierzy; znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.A-H338
Mi.360-6
800 PLN
SOLD
2920

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
80 PLN
2921

1943 druga seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie oprócz znaczka za 1,50 zł.

Fi.338I-O
Mi.368-75
250 PLN
2922

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.60.-).

Fi.I-O338
Mi.368-75
70 PLN
2923

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
600 PLN
2924

1944 seria znaczków z nadrukiem z okazji zdobycia Monte Cassino w doskonałym stanie.

Fi.338P-T
Mi.376-9
200 PLN
2925

1944 karnet - "XXV LAT POCZTY POLSKIEJ 1919 1944" wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, znaczki: brytyjski i polski emigracyjny ostemplowane dwuobrączkowym datownikiem "Biuro Poczt. Deleg. In. Lot. Polish Air Forces Mail" z datą (nieczytelna), ładnie odciśnięta efektowna pieczęć Stowarzyszenia; wydawnictwo numerowane tu nr.350; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.J338
Mi.369
150 PLN
2926

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na kopercie listu poleconego do ambasady polskiej w Nowym Jorku nadanego 27.VI w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA"; okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dostawionym numerem "20004"; na odwrocie dodatkowe stempelki i datowniki odbiorcze z: 20, 24 i 25 lipca; nadawcą listu była Sekcja Pocztowa Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, wewnątrz koperty list; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T338
Mi.376-79
400 PLN
SOLD
2927

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.260.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
220 PLN
2928

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
2929

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
2930

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
2931

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
60 PLN