The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2753

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
2754

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
3 600 PLN
2755

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

Fi.1-12
5 000 PLN
2756

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

Fi.1-12
4 000 PLN
2757

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax
1 200 PLN
2758

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.1800.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.1600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
4 800 PLN
2759

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 800 PLN
2760

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.5(e)x
2 400 PLN
2761

1919 Konstantynopol, parka znaczków z nadrukiem LEVANT oficjalnego oryginalnego nakładu, gwarancja Krawczyk, Berbeka.

Fi.7x
280 PLN
SOLD
2762

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
2763

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
2764

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.VI
Mi.114
2 000 PLN
2765

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
600 PLN
2766

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 000 PLN
2767

1925 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miała być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która jednak nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 000 PLN
2768

1925 Port Gdańsk, I wydanie przedrukowe, skrajnie różne odmiany barwne znaczka za 40 gr. niebieskoczarna i niebieskofioletowa, dotąd niekatalogowana, oba znaczki gwarancja Schmutz.

Fi.10y
Mi.10
120 PLN
2769

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", znaczek obiegowy za 5 gr z nadrukiem PORT GDAŃSK skasowany bardzo rzadką pieczęć urzędową, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.5f.7.2 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); dekoracyjna całość w doskonałym gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
100 PLN
2770

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
2771

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
2772

1926 Port Gdańsk, znaczek cięty pochodzący z arkuszy kontrolnych, Fischer 1.200,- zł, gwarancja Gryżewski, Ryblewski.

Fi.12xP1
600 PLN
2773

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

Fi.12x P1 nz
1 000 PLN
2774

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
2775

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

Fi.14x P1 nz
1 000 PLN
2776

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
2777

1928 Port Gdańsk, POCZTOWY DOWÓD DORĘCZENIA wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, datownik nadawczy z 15.10 "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem na wycinku dokumentu pocztowego, w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" opisano trzy rodzaje tych formularzy (skatalogowane pod nr.10.1 do 3), nie sposób określić dokładnie, który to z nich ze względu na brak sygnatury, można wnioskować jedynie po okresie użycia, że jest to formularz 10.2, którego stopień rzadkości określono jako RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek), bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.


400 PLN
2778

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.3 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); na odwrocie odbiorczy wirnikowy stempel z nakładką propagandową "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.13, 14
Mi.16, 17 
500 PLN
2779

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
2780

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
2781

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
2782

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
2783

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
300 PLN
SOLD
2784

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
2785

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
2786

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.20w
50 PLN
2787

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie datownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

Fi.20w, 10
Mi.23I, 10 
2 000 PLN
2788

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Poznań - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Gdańsk, na odwrocie datownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.93e 
400 PLN
2789

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z podwójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Korszeń.

Fi.26Np
9 000 PLN
2790

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z potrójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka na lewym marginesie, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Klein.

Fi.26Npt
9 000 PLN
2791

1930 Port Gdańsk, PRZESYŁKA URZĘDOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 21.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa grodzkiego w Grudziądzu, datownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c", dwuwierszowy stempelek "Sprawa urzędowa wolna od opłaty pocztowej" - w kolorze FIOLETOWYM, w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" pod numerem 8c.10.5 skatalogowano jedynie odbitki czerwone - stopień rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek)) i czarne - stopień rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek), odbitki w kolorze fioletowym nie odnotowano!!! kancelaryjna pieczęć wpływu starosty grudziądzkiego; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.


2 800 PLN
2792

1931 Port Gdańsk, godło państwa 5 gr + 10 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowy wysłana 19.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gąsawy; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Krawczyk.

Fi.17, 18
Mi.21, 22
200 PLN