The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Hetmana Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach, kawałek spodniej strony wycięty na tzw. zapinke, co było w tamtym okresie powszechne; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
2

1788 PODGÓRZE - kompletny list z pełną treścią z Krakowa do Hodimont, wysłany z austriackiej stacji pocztowej w Podgórzu, czytelny atramentowy odcisk stempla nadawczego "V.Podgorze" pismem gotyckim, list został opłacony przez nadawcę 8 krajcarów (czerwona cyfra 8 na odwrocie), odbiorca miał do zapłacenia 12 holenderskich sols (stuiver) poczcie Thurn i Taxis obsługującej Belgię (liczba 12 wpisana czarnym atramentem na froncie); pierwszy stempel "V.Podgorze" stacja w Podgórzu otrzymała w 1784 roku, uległ on w 1786 roku uszkodzeniu, prawdopodobnie w związku z tym uszkodzeniem, wykonano nowy stempel z gotyckimi literami "V.Podgorze" - p.Zbigniew Mikulski w swoim artykule "POCZTA AUSTRIACKA w KAZIMIERZU i PODGÓRZU w XVIII wieku" opublikowanym w Filateliście 11/2007 odnośnie listów z Kazimierza i Podgórza pisze: "Przed rokiem 1987 należały one do wielkich rzadkości, znanych w kilku egzemplarzach. W roku 1987 na licytacji f-my Heinrich Köhler w Wiesbaden pojawiła się partia listów z okresu 1772-1842, z archiwów firmy tekstylnej Peter de Thier w Hodimont w Belgii, która miała też oddział w Lipsku. Firma ta, zajmująca się międzynarodowym handlem tekstyliami, prowadziła interesy z Niemcami, Polską, Rosją i krajami nadbałtyckimi. Archiwa te zostały zakupione przez kupców filatelistycznych, którzy wysegregowali listy w dobrym stanie i z czytelnymi ostemplowaniami, z przeznaczeniem do sprzedaży. Listy w złym stanie oraz z nieczytelnymi stemplami, zostały zniszczone. Na tej licytacji były: 2 listy z Kazimierza ze stemplem w okręgu, 3 listy ze stemplem "V. CASIM1R" oraz 5 listów ze stemplami "v. Podgorze", w obu typach", z tej partii pochodzi oferowany list, w sumie zachowało się mniej niż dziesięć listów - po kilka każdego typu, bardzo dobry stan zachowania.


4 000 PLN
3

1809 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; na oferowanym liście użyto stempla nadawczego w dawnym typie "północnym" opisanym przez S.Miksteina w monografii "Pieczęcie pocztowe na ziemiach Polski w XVIII wieku" na str. 80, ten typ jednowierszowych pieczęci rozprzestrzeniał się bez żadnych przeszkód ku wschodowi aż do lat 1780-tych, skutkiem czego już po 1775 r. na wschodnich wybrzeżach tego morza (Bałtyku) spotykamy jednowierszowe pieczęcie. Z nadmorskich miast (Mitawa, Libawa, Ryga, Petrsburg) typ ten obejmuje coraz dalsze rozmiary w głąb prowincyj nadbałtyckich, rozprzestrzeniając się aż po linję Niemna ku południowemu wschodowi...na krótki czas jednego 10-lecia widzimy oddziaływanie wpływów polskich, wyrażających się w zaprowadzeniu pierwszego typu polskich pieczęci kolistych w Mitawie i Libawie.; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
4

1818 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa.


240 PLN
5

1819 WCZESNY LIST WYŁOŻENIOWY (FORSZUSOWY) - rodzaj przesyłki pobraniowej, gdzie nadawca otrzymywał należność przy nadaniu listu, poczta zaś inkasowała wyłożoną kwotę od odbiorcy; koperta listu z Płocka do Lipna, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PŁOCK 22 IUNII, forszusem wypłacono nadawcy listu 33 złote - adnotacja "Złott.33.Szan.Pocztamt Centralny zaawansował."; Poczmistrz dokonujący operacji forszusowych wyliczoną kwotę forszusu zapisał na froncie niebieskim atramentem (tu 1056 gr), na odwrocie wyliczył opłaty należne pocztom nadania i odbioru listu oraz sumę ogólną (tu 1234 gr), następnie wpisał tę liczbę na froncie listu przekreślając poprzednią i tak wyliczoną należność pobrano od odbiorcy listu; wszystkie elementy całości: stemple, adnotacje pocztowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; kompletna, idealnie odciśnięta, pieczęć lakowa; dekoracyjny wręcz wzorcowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 400 PLN
6

1820 kompletny list z pełną treścią wysłany z Koszalina do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 29. DEC., całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
7

1820 list z Lubrańca do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA LUBRANIEC z dopisaną datą "28 2/2 20" w tym dwucyfrową roczną; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
8

1821 około, list z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


80 PLN
9

1821 kompletny list z pełną treścią wysłany 27 września z Ostrołęki do Płocka, jednowierszowy stempel nadawczy OSTROLEKA typu IIA z datą (tu 27 SEPTE) dobijaną drugą pieczątką, adnotacja o opłacie "franco Zło 1."; papier stemplowy z odciśniętymi okrągłymi pieczęciami: nominałem "PIETNASCIE GROSZY" i monogramem carskiego imienia A (Aleksander) z koroną; znak wodny wytwórni papieru w Jeziornej: na jednej części orzeł z literami KP ponad i PPS pod godłem, na drugiej napis JEZIORNA JK; bardzo dobry stan zachowania.


1 000 PLN
10

1822 PORTO ZAGRANICZNE - KALISZ, kompletny list z pełną treścią wysłany 17.12 z Mezieres we Francji do miejscowości Maluszyn, dwuwierszowy stempel nadawczy "7.MEZIERES", szczegółowo podana przez nadawcę trasa wysyłki "Par Posen, Konin, Petrikau, Przedbórz & Breslau", dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego KALISZ 20 DECEMBs, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu z dopisaną wysokością opłaty "105" - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie, oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; na froncie obliczenia łącznej należności od adresata za list 105 (porto zagraniczne) + 45 (porto krajowe) razem 150 gr; francuski stempelek pochodzenia CF2R; liczne adnotacje o opłatach z poszczególnych etapów drogi listu; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


3 200 PLN
11

1823 kompletny list z pełną treścią wysłany 17 października z Tarnowskich Gór do Gliwic (Gleiwitz), dwuwierszowy stempel nadawczy TARNOWITZ 17 OCT, papier ze znakiem wodnym przedstawiającym orła, a pod nim napis "HERNSDORF"; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
12

1826 składany list z Falkenburga (Złocieniec) do Dramburga (Drawsko Pomorskie) z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


40 PLN
13

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
14

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


600 PLN
15

1829 WARSZAWA W-7 mm u góry, kompletny list z pełną treścią wysłany 18/5 z Warszawy do Błonia, bardzo rzadko spotykany okrągły (śr.19 mm) stempel nadawczy typu IIIC z pierwszą literą W w WARSZAWA mierzącą 7 mm u góry, znany z zastosowania tylko w tym roku, ładnie odciśnięty w kolorze czerwonym; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej z dopisaną datą "d 16/5 29 r" w tym dwucyfrową roczną; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
16

1832 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa, na odwrocie piękna pieczęć magistratu w Krośnie.


240 PLN
17

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


140 PLN
18

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.


80 PLN
19

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, czarny stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
20

1836 POLOGNE najwcześniejsza data użycia stempelka kraju pochodzenia, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 9/5 z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.18mm W i A wąskie) austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie słabiej odciśnięty dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 10.MAI." (drugostronna odbitka na froncie); do tej pory w literaturze podawano okres stosowania tego stempelka POLOGNE na lata 1847-49, a krakowskiego stempla odbiorczego na rok 1839; ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
21

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln leżała na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej w wyniku traktu w Oliwie w 1660 roku kończącym okres Potopu szwedzkiego, w którym Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
22

1837 kompletny składany list z Sanoka do Tarnowa.


140 PLN
23

1837 kompletny składany list z Rzeszowa do Lwowa, stempel nadawczy Rzeszowa nr 1 i odbiorczy stempel z Lwowa nr 10 według Adamczyka i Bartkego.


260 PLN
24

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej ! ! !; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
25

1839 komplety list z pełną treścią wysłany 9/10 z Gliwic do Karłuszowca (Carlshof in Tarnowitz), dwuobrączkowy datownik GLEIWITZ, na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.


40 PLN
26

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, osobliwe.


60 PLN
27

1840 około, obwoluta listu z Piotrkowa do Kielc, stempel "Interes Rządowy".


40 PLN
28

1840 kompletny składany list rekomendowany ze Lwowa do Tarnowa, dekoracyjny i rzadki stempel Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy z Tarnowa.


280 PLN
29

1840 około, PORTO - koszulka listu wysłanego 27.7 z Warszawy do Aleksandrowa na koszt adresata, bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Porto" informujący urząd oddawczy, że należność za przesyłkę należy pobrać od adresata, wysokość opłaty - 30 groszy wpisano wielkimi cyframi czarnym atramentem, te wyjątkowo rzadkie stemple spotykane są praktycznie wyłącznie na przesyłkach z Pocztamtu Warszawskiego; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, na odwrocie pieczęć nadawcy "KRÓLESTWO POLSKIE ? KOMISSYA WOIEWODY" z godłem; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
30

1840 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia, wewnątrz znak opłaty skarbowej.


60 PLN
31

1841 około, list z Włocławka do Piotrkowa, wysłany 13.II, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 24 mm z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


80 PLN
32

1841 list składany ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
33

1842 list z Saaz obecnie miasto Zatec w Czechach, w kraju usteckim nad Ochrzą.


40 PLN
34

1842 list z Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską do Głubczyc niem. Leobschütz, czes. Hlubčice) – miasto w woj. opolskim.


60 PLN
35

1842 składany list polecony ze Lwowa do Austrii, datownik do listów poleconych ze Lwowa, czerwony stempelek FRANCO i stempel odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
36

1843 około, koperta listu rekomendowanego wysłanego 16.I z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Wadowic, różne adnotacje i oznaczenia pocztowe, w tym wyliczenie wysokości porta; na odwrocie nieuszkodzona sucho tłoczona zalepka nadawcy.


60 PLN
37

1843 kompletny list z pełną treścią wysłany 22/3 z Lublina do miejscowości Luchów, czerwony okrągły (śr.19 mm) stempel nadawczy typu IIIC; dwuwierszowy w ramce stempelek "INTERES/ RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; doskonały stan zachowania.


120 PLN
SOLD
38

1844 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Wiednia.


40 PLN
39

1844 kompletny składany list ze Lwowa do Austrii.


40 PLN
40

1846 kompletny składany list z Dąbrowy do Radomia, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


220 PLN