The auctions ends in:

Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
37713
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

120 PLN

37714
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

80 PLN

37715
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym o podwójnym druku, na obustronnie liniowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN

37716
Fi.1 P3

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gabczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Korszeń.

160 PLN

37717

Fi.1B Mk
Mi.1A 

1920 godło Litwy Środkowej, sześcioblok znaczka za 25 f., makulatura z mocno rozmytym rysunkiem po prawej i przesuniętą perforacją pionową, gwarancja Korszeń.

180 PLN

37718
Fi.2 P

1920 godło Litwy Środkowej, unikalna próba znaczka za 1 mk., w kolorze brązowym na drugostronnie kolorowo ilustrowanym gładkim papierze, nigdy dotąd nieopisana, gwarancja Korszeń.

1 200 PLN

37719
Fi.2 P8 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym na białym gładkim papierze, o bardzo ciekawym podwójnym druku - nasunięte na siebie skrajem dwa arkusze (takich parek jest tylko 10 szt.), gwarancja Korszeń.

320 PLN

37720
Fi.2 P8 Dpc

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym o poczwórnym druku, na białym gładkim papierze, gwarancja Korszeń.

120 PLN

37721
Fi.2 P11

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN

37722
Fi.2 P11 Dpt

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.) o potrójnym druku, gwarancja Korszeń.

160 PLN

37723
Fi.2 P11 Dpt

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na średnim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.) o potrójnym druku - jednym lekko, a drugim mocno skośnie przesuniętym, gwarancja Korszeń.

120 PLN

37724

Fi.2A
Mi.2B 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

30 PLN

37725

Fi.2B Mk
Mi.2A 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., makulatura z mocno przesuniętą perforacją pionową i szczątkowym drukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

80 PLN

37726

Fi.3 P

1920 godło Litwy Środkowej, narożna parka niekatalogowanych prób znaczka za 2 mk. w rzadkim kolorze fioletowolila, z wyraźnym abklatschem, na średnim prążkowanym poziomo papierze, gwarancja Schmutz.

320 PLN

37727
Fi.3 P

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym, niekatalogowana na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

200 PLN

37728
Fi.3 P3

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 2 mk. w rzadszym odcieniu szarofioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

60 PLN

37729

Fi.3 P3

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, znaczki skrajne bez częsci rysunku - ramki, gwarancja Schmutz.

320 PLN

37730
Fi.3 P3 B

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, z błędem na poz.19 "przerwana litera T w wyrazie POCZTA", gwarancja Schmutz.

100 PLN

37731
Fi.3 P3 MK

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura próby znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim papierze gazetowym, druk poczwórny (lub piątny/szóstny) i abklatsch na odwrocie, gwarancja Schmutz.

200 PLN

37732

Fi.3A
Mi.3B 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

40 PLN

37733
Fi.3A Dp
Mi.3B

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk makulaturowy znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

20 PLN

37734
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. z pustopolem, gwarancja Korszeń.

40 PLN

37735
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., niewidoczny ślad podlepki, gwarancja Korszeń.

10 PLN

37736

Fi.3P3 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37737

Fi.3P Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie żółtej, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37738
Fi.3aA MK

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37739
Fi.6P1

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

35 PLN

37740
Fi.14 P2/ 19 P2

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i gen.L.Żeligowski, próba znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym na białym gładkim papierze, na odwrocie próby brązowej kliszy znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym, gwarancja Korszeń.

60 PLN

37741
Fi.14-19 P

1921 różne rysunki, litografia drukarni "Łaskow i Syn" w Wilnie; próby znaczków w sześciobloku projektu T.Ruszczyca przedstawiają kolejno: płaskorzeźbę z kościoła Św.Piotra i Pawła, rycerza w zbroi, Ostrą Bramę, katedrę z wieżą, insygnia rektorskie i gen.L.Żeligowskiego; planowano wydanie sześciu wartości, pięć projektów przyjęto do realizacji zgodnie z wzorem odbitki kontrolnej (wartości od 1 do 10 mk.); szósty projekt został przerobiony ze względu na słabą czytelność nominału (25 f.), a próbę nowego wzoru odbito z pramatrycy bez opiłowywania krawędzi - na skanie po lewej; odbitki z pramatrycy na kredowym papierze są unikalne; jeden egzemplarz opisał J.Falkowski w "Filateliście" 7/2000; drugi oferowany na tej aukcji pochodzi ze słynnej kolekcji G.Hahne; kolorowe próby, wszystkie na papierze kredowym, odbito w równie minimalnym nakładzie - po dwie sztuki (PZP str.1190); fotoopinia Schmutz.

8 000 PLN

37742
Fi.14A
Mi.14B

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła, makulatura znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, na odwrocie wielokrotność druku tego znaczka, gwarancja Korszeń.

40 PLN

37743
Fi.14P MK

1921 różne rysunki - płaskorzeźba z kościoła Św. Piotra i Pawła, niegumowana makulatura próby znaczka z drukiem wielokrotnym w barwie szaroniebieskiej, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37744
Fi.16A
Mi.16B

1921 Ostra Brama, nieząbkowany narożnikowy znaczek metrykalny z krzyżykiem markacyjnym i oznaczeniem "200" pod znaczkiem, czysty; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN

37745
Fi.16B, 17B
Mi.16A, 17A

1921 różne rysunki, 2 mk + 4 mk - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 29.1 z urzędu Wilno 1 do Poznania, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "*aI", na froncie fioletowy w ramce stempelek polecenia; na odwrocie zalepka cenury poznańskiej "Rozpieczętowane/ przez Wojskowy Dozór Pocztowy/ w Poznaniu." z trójkątnym fioletowym stempelkiem cenzora P28(?) i datownik odbiorczy Poznań 1 z wyróżnikiem "*1l" z dnia 14.2; przesyłki z Litwy Środkowej z zalepkami cenzury spotykane są wyjątkowo rzadko, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

6 000 PLN

37746

Fi.16P MK

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37747
Fi.16P MK

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37748

Fi.17 P4

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja Korszeń.

240 PLN

37749
Fi.17 P Mk

1921 Katedra z wieżą, makulatura próby znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym z wielokrotnie wydrukowanym tłem w kolorze brązowym, gwarancja Korszeń.

60 PLN

37750
Fi.17P MK

1921 różne rysunki - katedra z wieżą, niegumowana makulatura próby znaczka w barwach definitywnych z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Schmutz.

40 PLN

37751
Fi.18 P

1921 Insygnia Rektorskie, makulatura próby znaczka za 6 mk. w kolorach brązowolila i oliwkowoszarym, wzajemnie poprzesuwanych, z odbitką kliszy w kolorze brązowolila w położeniu odwróconym, gwarancja Korszeń.

60 PLN

37752
Fi.18A P

1921 różne rysunki - insygnia rektorskie, makulatura gumowanej próby znaczka za 6 mk. we wzajemnie przesuniętych drukiem barw definitywnych dla tego znaczka, gwarancja Schmutz.

40 PLN