The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Czesław Słania

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42361

1998 Czesław Słania, karnet wspólnego wydania poczty polskiej i szwedzkiej.

Fi.3582
30 PLN
43740

1954 10-lecie PRL, seria 12 sztuk wszystkie (z wyjątkiem dwóch) z marginesami lub narożne; znaczki za 1,40 zł i 1,55 zł rytował Czesław Słania (Fi.220.-).

Fi.747-56
Mi.877-78, 889-96 
180 PLN
43741

1960 nalepka Totalizatora Sportowego, poszukiwany staloryt Czesława Słani z nadrukiem rzadkiej nowej wartości 10 zł, poza zgięciami narożnika w bardzo ładnym stanie.


102 PLN
SOLD
43742

1960 nalepka Totalizatora Sportowego za 2 zł., poszukiwany staloryt Czesława Słani rzadszym kolorze czerwonym.


120 PLN
43743

1960 nalepka Totalizatora Sportowego, poszukiwany staloryt Czesława Słani z nadrukiem wysokiej nowej wartości 50 zł., ładny stan zachowania.


102 PLN
SOLD
43744

1961 Sofia Loren, nalepka w formie znaczka pocztowego poczty włoskiej grawerowana przez Czesława Słanię, rzadkie.


400 PLN
SOLD
43745

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik niebieskich znaczków próbnych wydrukowanych w 1963 roku w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu definitywnym z 1967 roku.


60 PLN
43746

1963 wnętrze katedry w Uppsali - zeszycik trójkolorowych znaczków próbnych wydrukowanych w 1963 roku w ramach testów nowej maszyny umożliwiającej drukowanie trójbarwnych stalorytów, którą wprowadzono do eksploatacji w 1965 roku; prezentowany motyw wykorzystano przy wydaniu definitywnym z 1967 roku.


120 PLN
43747

1964 winietka pamiątkowa z okazji tysiąclecia Polski wydrukowane w USA w formie 9-cio znaczkowych arkuszy, zaprojektowana przez Dana Jarry z Francji i grawerowana przez Czesława Słania, a wydana przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych.


17 PLN
SOLD
43748

1966 "POLPHILEX 66" - bloczek z wydrukowanym stalorytem znaczkiem rytowanym przez Czesława Słanię, wydanym z okazji 1000-lecia Chrztu Polski.


200 PLN
43749

1968 Mistrzostwa Świata w biegach na orientację, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.616-17
20 PLN
43750

1969 50-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.632-33
20 PLN
43751

1971 Międzynarodowa Pomoc dla Uchodźców - rybitwa szara, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.


Mi.704-05
20 PLN
43752

1974 blok poczty Monako grawerowany przez Czesława Słanię.


60 PLN
43753

1981 zeszycik znaczkowy poczty szwedzkiej ze znaczkami rytowanymi przez Czesława Słanię. Jeden z rzadszych i droższych zeszycików.


160 PLN
43754

1992 Ochrona przyrody wybrzeży Bałtyku - Ptaki, zeszyciki znaczków: Estonii, Łotwy i Litwy, znaczek za 1 kr (prawy górny) przedstawiający rycyka (Limosa limosa) rytował Czesław Słania.


Mi.MH1
120 PLN
43755

1993 legenda o Orle Białym, blok cięty i próba autorstwa Czesława Słani w karnecie pamiątkowym wydanym z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu - POLSKA '93.

Fi.bl.108A, bl.108 P
Mi.Bl.122B
60 PLN
43756

2000 blok poczty szwedzkiej grawerowany przez Czesława Słanię.


30 PLN
43757

2002 5$- banknot kanadyjski, ryt autorstwa Czesława Słani, stan idealny.


60 PLN