The auctions ends in:

Page:
Foreign Postage on Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
35208

1826 list składany z Graudenz (Grudziądz).

40 PLN

35209

1830 około, obwoluta listu z Brieg (Brzeg).

40 PLN

35210

1836 obwoluta listu z Poznania do Bydgoszczy.

60 PLN

35211

1837 pokwitowanie poczty pruskiej z Neustadt (Wejherowo).

30 PLN

35212

1840 obwoluta listu z Osche (Osie) do Schwetz (Świecie).

100 PLN

35213

Mi.2

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.

40 PLN

35214

1850 obwoluta listu z Flatow (Złotów) do Marienwerder (Kwidzyna).

40 PLN

35215

1851 obwoluta listu poleconego z Gurczno (dzisiaj Górzno) do Kwidzyna.

50 PLN

35216

1854 obwoluta listu z Strasburga (Brodnicy) do Marienwerder (Kwidzyna).

40 PLN

35217

Mi.5

1856 obwoluta listu z Ober Glogau (Głogówek) do Neustadt.

250 PLN

35218

Mi.6a

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".

120 PLN

35219

Mi.10a

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).

300 PLN

35220

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.

50 PLN

35221

Mi.11a

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).

150 PLN

35222

Mi.18

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).

120 PLN

35223

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy.

100 PLN

35224

1862 list zagraniczny z pełną treścią wysłany 8/4 z Krakowa do Paryża, okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy KRAKAU, francuskie stemple kraju pochodzenia: "AUTRICHE 2 ERQUELINES" i "PREUSSE 2 ERQUELINES" i datownik odbiorczy wszystkie z dnia 11.IV; na odwrocie kaszetka nadawcy Domu Bankowego "Franz Anton Wolff" - "FRANZ ANT.WOLFF A CRACOVIE" i sucho tłoczona zalepka; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN

35225
Fi.Mi.34, 38

1867 około, mieszana frankatura IV + V wydanie Austrii, list polecony do Krakowa wysłany 24/10 z miejscowości Gablonz (Jablonec nad Nysą), opłacony znaczkiem za 15 kr wydania z 1863 roku, znaczek opłaty za polecenie za 10 kr wydania z 1867 roku zgodnie z przepisami naklejony na odwrocie, stempel przejściowy Reichenberg (Liberec) i kasownik odbiorczy Krakowa z 16/10; stempelek "Recommandirt" z dopisanym numerem 278; mieszane frankatury różnych wydań należą do najciekawszych i najbardziej poszukiwanych walorów z obszaru Austro-Węgier; dobry stan zachowania.

800 PLN

35226

Mi.4

1868 (?) SULMIERZYCE, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany 15.1 na wycinku w Sulmierzycach prostokątnym datownikiem ramkowym, dobry stan zachowania (znaczek u góry po prawej stronie zacięty).

60 PLN

35227

Mi.4

1869 THORN, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz skasowany 27.3 na wycinku prostokątnym datownikiem ramkowym w Toruniu, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

35228

Mi.D4

1870 (?) SCHUBIN, urzędowy znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany 8.9 na wycinku w Szubinie prostokątnym datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

35229

1870 około obwoluta urzędowego listu poleconego z Pelplina do Lautenburga (Lidzbark).

50 PLN

35230

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.

15 PLN

35231

1872 kompletny list urzędowy wysłany 19/9 ze Lwowa do Krynicy, zwracają uwagę dekoracyjne malutkie stemple tzw."naparstkowe" (Fingerhut Stempel): nadawczy LEMBERG KRAKAUER GASSE, przejściowy BOCHNIA i niebieski odbiorczy KRYNICA; walor w dobrym stanie zachowania.

150 PLN

35232

1872 kartka ze Lwowa do Czortkowa.

60 PLN

35233

Mi.U5AII 

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr (147 x 84 mm) stosowana na Ziemiach Polskich; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN

35234

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.

70 PLN

35235

1873 obwoluta listu z Marienwerder (Kwidzyn) do Christburg (Dzierzgoń).

25 PLN

35236

1873 składany list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Grudziądza.

60 PLN

35237
Mi.16

1874 II wydanie Niemiec, 1 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 22 4 z miejscowości Strzelce Opolskie do Kotulina, znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem GROSS-STREHLITZ, na odwrocie dwa stempelki nadejścia i pieczęć urzędowa nadawcy; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN

35238

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.

30 PLN

35239

1874 obwoluta listu z Stuhm (Sztum) do Christburga (Dzierzgoń).

50 PLN

35240

1878 list z Krakowa do Wiednia, stempel Kraków Dworzec wieczór.

80 PLN

35241

1878 składany list z Marienwerder (Kwidzyn) do Conitz (Chojnice).

60 PLN

35242

1878 składany druk z Garzyna k. Wschowy do Leszna.

45 PLN

35243

Mi.P5

1879 AMBULANS 27, karta pocztowa za 3 kop wysłana 29 III z Warszawy do Birmingham, znak opłaty skasowany datownikiem "ВАРШВА 1 ЭКСПЕД", obok drugi datownik "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР.", stempel ambulansu nr.27 relacji Warszawa-Aleksandrów - datownik POCZTOWY WAGON No.27 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.27) z wyróżnikiem "5"; na odwrocie angielski datownik odbiorczy z 13.4; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN

35244

Mi.U27C 

1880 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, wydanie przedrukowe - koperta za 7/8 kop, rozmiar: 145x81 mm; dobry stan zachowania (na froncie niewielkie przebarwienia).

50 PLN

35245

1880 list urzędowy z Wrocławia do Cieszkowic.

15 PLN

35246

Mi.U27C

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta wydania przedrukowego za 7/8 kop, rozmiar: 143x81 mm; wysłana 27.5 z Warszawy do Hamburga, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem 2 "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР." odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie stempel odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie naddarcie od frontu u góry).

100 PLN

35247

1881 kompletna gazeta SŁOWO w języku rosyjskim wysłana z Przemyśla opłacona austriackim znaczkiem gazetowym.

80 PLN