The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35208

1826 list składany z Graudenz (Grudziądz).


40 PLN
35209

1830 około, obwoluta listu z Brieg (Brzeg).


40 PLN
35210

1836 obwoluta listu z Poznania do Bydgoszczy.


60 PLN
35211

1837 pokwitowanie poczty pruskiej z Neustadt (Wejherowo).


30 PLN
35212

1840 obwoluta listu z Osche (Osie) do Schwetz (Świecie).


100 PLN
35213

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
35214

1850 obwoluta listu z Flatow (Złotów) do Marienwerder (Kwidzyna).


40 PLN
35215

1851 obwoluta listu poleconego z Gurczno (dzisiaj Górzno) do Kwidzyna.


50 PLN
35216

1854 obwoluta listu z Strasburga (Brodnicy) do Marienwerder (Kwidzyna).


40 PLN
35217

1856 obwoluta listu z Ober Glogau (Głogówek) do Neustadt.


Mi.5
250 PLN
35218

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
35219

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
35220

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
35221

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
35222

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
35223

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy.


100 PLN
35224

1862 list zagraniczny z pełną treścią wysłany 8/4 z Krakowa do Paryża, okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy KRAKAU, francuskie stemple kraju pochodzenia: "AUTRICHE 2 ERQUELINES" i "PREUSSE 2 ERQUELINES" i datownik odbiorczy wszystkie z dnia 11.IV; na odwrocie kaszetka nadawcy Domu Bankowego "Franz Anton Wolff" - "FRANZ ANT.WOLFF A CRACOVIE" i sucho tłoczona zalepka; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
35225

1867 około, mieszana frankatura IV + V wydanie Austrii, list polecony do Krakowa wysłany 24/10 z miejscowości Gablonz (Jablonec nad Nysą), opłacony znaczkiem za 15 kr wydania z 1863 roku, znaczek opłaty za polecenie za 10 kr wydania z 1867 roku zgodnie z przepisami naklejony na odwrocie, stempel przejściowy Reichenberg (Liberec) i kasownik odbiorczy Krakowa z 16/10; stempelek "Recommandirt" z dopisanym numerem 278; mieszane frankatury różnych wydań należą do najciekawszych i najbardziej poszukiwanych walorów z obszaru Austro-Węgier; dobry stan zachowania.


Mi.34, 38
800 PLN
35226

1868 (?) SULMIERZYCE, znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany 15.1 na wycinku w Sulmierzycach prostokątnym datownikiem ramkowym, dobry stan zachowania (znaczek u góry po prawej stronie zacięty).


Mi.4
60 PLN
SOLD
35227

1869 THORN, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz skasowany 27.3 na wycinku prostokątnym datownikiem ramkowym w Toruniu, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
35228

1870 (?) SCHUBIN, urzędowy znaczek Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 grosz skasowany 8.9 na wycinku w Szubinie prostokątnym datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D4
40 PLN
35229

1870 około obwoluta urzędowego listu poleconego z Pelplina do Lautenburga (Lidzbark).


50 PLN
35230

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
35231

1872 kompletny list urzędowy wysłany 19/9 ze Lwowa do Krynicy, zwracają uwagę dekoracyjne malutkie stemple tzw."naparstkowe" (Fingerhut Stempel): nadawczy LEMBERG KRAKAUER GASSE, przejściowy BOCHNIA i niebieski odbiorczy KRYNICA; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
35232

1872 kartka ze Lwowa do Czortkowa.


60 PLN
35233

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr (147 x 84 mm) stosowana na Ziemiach Polskich; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U5AII 
40 PLN
35234

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.


70 PLN
35235

1873 obwoluta listu z Marienwerder (Kwidzyn) do Christburg (Dzierzgoń).


25 PLN
35236

1873 składany list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Grudziądza.


60 PLN
35237

1874 II wydanie Niemiec, 1 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 22 4 z miejscowości Strzelce Opolskie do Kotulina, znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem GROSS-STREHLITZ, na odwrocie dwa stempelki nadejścia i pieczęć urzędowa nadawcy; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.16
100 PLN
35238

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.


30 PLN
35239

1874 obwoluta listu z Stuhm (Sztum) do Christburga (Dzierzgoń).


50 PLN
35240

1878 list z Krakowa do Wiednia, stempel Kraków Dworzec wieczór.


80 PLN
35241

1878 składany list z Marienwerder (Kwidzyn) do Conitz (Chojnice).


60 PLN
35242

1878 składany druk z Garzyna k. Wschowy do Leszna.


45 PLN
35243

1879 AMBULANS 27, karta pocztowa za 3 kop wysłana 29 III z Warszawy do Birmingham, znak opłaty skasowany datownikiem "ВАРШВА 1 ЭКСПЕД", obok drugi datownik "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР.", stempel ambulansu nr.27 relacji Warszawa-Aleksandrów - datownik POCZTOWY WAGON No.27 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.27) z wyróżnikiem "5"; na odwrocie angielski datownik odbiorczy z 13.4; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P5
60 PLN
35244

1880 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, wydanie przedrukowe - koperta za 7/8 kop, rozmiar: 145x81 mm; dobry stan zachowania (na froncie niewielkie przebarwienia).


Mi.U27C 
50 PLN
35245

1880 list urzędowy z Wrocławia do Cieszkowic.


15 PLN
35246

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta wydania przedrukowego za 7/8 kop, rozmiar: 143x81 mm; wysłana 27.5 z Warszawy do Hamburga, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem 2 "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР." odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie stempel odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie naddarcie od frontu u góry).


Mi.U27C
100 PLN
35247

1881 kompletna gazeta SŁOWO w języku rosyjskim wysłana z Przemyśla opłacona austriackim znaczkiem gazetowym.


80 PLN